نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

چکیده

هرروز بر تعداد مدارک ساخت‌یافته (مانند مدارک قابل نشانه‌گذاری) در اینترنت اضافه می‌شود. این نوع مدارک ساخت‌یافته، علاوه بر محتوای مدرک، قالب معنایی مدرک را نیز ذخیره می‌کنند؛ بنابراین مدرک به‌صورت یک درختواره ذخیره می‌گردد.
از طرفی با افزایش اطلاعات موجود در شبکه، تقاضا برای بازیابی اطلاعات، بیشتر و پیچیده‌تر شده است. امروزه کاربران پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که دارای ساختار درختی است. برای بازیابی اطلاعات مرتبط، روش‌های کلاسیک که صرفاً از عملگرهای منطقی برای تطبیق پرسش با مدارک استفاده می‌کنند، نمی‌توانند چنین پرسش‌هایی را با دقت مناسب بازیابی نمایند. هدف از این مقاله بررسی نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی و تطبیق سلسله‌مراتبی مدارک است.

کلیدواژه‌ها