مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

امتیازات و ویژگی‌هایی که نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر چاپی دارد، بسیاری از ناشران مجله‌ها در موضوعات و سطوح مختلف را بر آن داشته است که به سوی انتشار الکترونیکی منابع اطلاعاتی خود حرکت کنند. در این مقاله فرآیند و معیارهای مربوط به انتخاب مجلات الکترونیکی، مراحل فراهم‌آوری، کسب مجوز، بررسی و پیگیری، و نظریه‌های مربوط به تنظیم بودجه و شیوه‌های اختصاص بودجه به فرمت‌های مختلف بررسی می‌شود. با توجه به اهمیت حفاظت و نگهداری از مجلات الکترونیکی، روش‌های حفاظت و آرشیو این منابع و مشکلاتی که ممکن است با توجه به ماهیت ذاتاً گذرای این رسانة الکترونیکی به وجود آید مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها