پیاده‌سازی پایگاه نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش علوم و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوری های اطلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

چکیده

در زمستان 1382، کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز طراحی و نصب پایگاه اطلاعاتی نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی را با موفقیت به انجام رسانید. هدف از ایجاد این پایگاه دسترسی آسان به مقاله‌های موجود در نشریات فارسی بدون نیاز به مراجعة حضوری به کتابخانه‌ها است.
از آنجا که گردآوری تمام شماره‌های یک نشریه برای کتابخانه‌های کوچک و متوسط و کتابخانه‌های خارج از کشور براحتی امکان‌پذیر نیست، وجود پایگاه اطلاعاتی نشریات الکترونیکی متن کامل فارسی در اینترنت دارای اهمیت ویژه‌ای است. با توجه به وجود دوره‌ و شماره‌های مختلف یک نشریه، این پایگاه در آیندة بسیار نزدیک گنجینه‌ای غنی از نشریات فارسی خواهد بود. در این مقاله پس از تعریف نشریة الکترونیکی، روند طراحی و ساختار و نحوة استفاده از این پایگاه شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها