میزهای مرجع مجازی: پدیدة عصر ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو سال سوم دوره کارشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

پس از ارائه برخی خدمات کتابخانه‏ای بر روی اینترنت، اکنون ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه‏ها و مراکز اطّلاع‌رسانی مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت مهم و بارز این نوع خدمات مرجع با نحوة سنّتی آن، عدم حضور فیزیکی مراجعه‌کننده در محل میز مرجع می‏باشد. با بیانی ساده در این نوع خدمات مرجع، مخاطبان می‏توانند از طریق پست الکترونیکی و سایر امکانات موجود پرسشهای خود را برای کتابدار مرجع ارسال کنند. در این میان به دو نکته باید توجه شود. یکی ارائه تعریفی مشخص از نقشهای مختلفی که در جریان کار حضور دارند و نحوة تقسیم کار و دیگری توجه کتابخانه‏ها به این مسئله که در ارائه خدمات مرجع مجازی لازم است از رهنمودهایی که مسائل مختلف از جمله مدیریت، خدمات، کارکنان، زیرساختها و... را دربر گیرد، استفاده شود. مزایا و معایب این نوع خدمات مرجع نیز فهرست شده است.