کتابخانه مسدود الگویی برای کتابخانه‏های قرن بیست و یکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کتابخانه‏های قرن بیست‏ویکم برخلاف آنچه بسیاری پیش‏بینی می‏کنند، کتابخانه‏های «بی‏کاغذ» نخواهند بود که تمام مواد کاغذی خود را یکسره به قالب‏های الکترونیکی منتقل کنند؛ بلکه کتابخانه‏های آینده اطّلاعات موجود در قالب‏های چاپی و غیرچاپی را درهم خواهند آمیخت و مجموعه‏های خود را به قالب‏های مختلفی چون الکترونیکی، رایانه‏ای، رسانه‏ای و چاپی تقسیم خواهند کرد. متقابلاً، بخش‏هایی از مجموعه‏ی خود را، بسته به مناسب‏ترین‏قالب و نیز بنابر محتوا و کاربرد مواد، و تقریب‍ﴼ به همان روشی که کتابخانه‏های قرن بیستم فهرست‏های خود را در طی پروژه‏های تبدیلی گذشته‏نگر خود «مسدود» می‏کردند، «مسدود» خواهند کرد. به‏عنوان بخشی از این سازگاری «جو‌ّی» آینده، یکی از دغدغه‏های جدید و مهم کتابخانه‏های آینده طراحی، ساخت و نگهداری داده ‏پایگاه‏های منحصربه‏فرد و ارزش‏افزوده به‏منظور گردآوری اطلاعاتی خواهد بود که دارای ارتباط بلافصل با نیازهای خاص مراجعان کتابخانه است. در این نوع جدید از کتابداری، خط افتراق کتابداران، پژوهندگان، و ناشران، برخورداری از نرمش لازم برای دستیابی به اطّلاعات موردنیاز فوری کاربران کتابخانه خواهد بود.