سبک مدیریت در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و معاون کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی