نویسنده = سعید رضایی شریف‌آبادی
پروفایل کاربر در شخصی‌سازی خدمات کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی: مطالعه دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30481/lis.2021.286773.1827

سمانه خویدکی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی


شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.30481/lis.2022.355301.1995

لیلا اصغری؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-34

10.30481/lis.2020.237649.1733

عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 121-150

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی؛ محسن نجفی


بررسی وضعیت مطالعة زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 133-150

حسن کیانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ شهلا سام