نویسنده = محمد باقر دستغیب
تعداد مقالات: 2
1. نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 23-32

محمد باقر دستغیب


2. مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 53-62

محمد باقر دستغیب