کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و دسته‌بندی معیارهای قابلیت اطمینان در حفاظت رقمی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-130

حمید قاضی زاده؛ مریم سیدین؛ حیدر مختاری