کلیدواژه‌ها = فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل استنادی مقاله‌های منتشر شده در 30 شمارة فصلنامة «کتابداری و اطلاع‌رسانی» بین سالهای 1376ـ1384

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1386، صفحه 7-36

مهدی محمدی؛ امیر متقی دادگر