کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر دوره آموزشی نقد کتاب برآگاهی ,نگرش و مهارت نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 103-117

نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی؛ اکبر حسن زاده


2. تحلیل نقش رسانه‎های جمعی بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 129-143

پریسا ملک احمدی؛ شاداب بهراد


3. ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 9-31

احسان گرایی؛ صبا سیامکی