نویسنده = مجتبی کفاشان
پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 73-97

مجتبی کفاشان کاخکی؛ سهیلا کمال زاده؛ آرزو نجی؛ مریم رجبی


هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا