نویسنده = معصومه تجعفری
امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-84

شیما عطائی ظاهر؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت‌جو؛ عاطفه شریف


نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-103

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو