کلیدواژه‌ها = کودکان
بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله

دوره 25، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 140-159

10.30481/lis.2022.321933.1927

عذرا محمدپناه اردکان؛ هاجر ابراهیمی؛ پگاه تقوی


بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 75-100

10.30481/lis.2019.202459.1632

سریرا کرامتی یزدی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی؛ عطیه کامیابی گل


بررسی موتورهای جستجوی کودکان از نظر امکانات جستجو، واسط کاربری و نمایش اطلاعات

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 106-127

عبدالرضا ایزدی؛ شبنم شاهینی؛ سمانه عباسیان