بررسی میزان اثر بخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌ها و کمرویی در کودکان 3-8 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان ، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر بررسی میزان اثربخشی قصه‌گویی بر کاهش ترس‌های دوران کودکی و کمرویی در کودکان است.
روششناسی: روش پژوهش به شیوه پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعه این پژوهش شامل کودکان 3 تا 8 سال شهرستان اردکان است. نمونه مورد نظر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد و افراد به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. حجم نمونه بر اساس جدول کوهن برای هر گروه، 25 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس‌های سنجش ترس کودکان و مقیاس کمرویی چک و بریگز بودند. ابتدا بر روی هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید؛ سپس مداخله آزمایشی قصه درمانی، به شیوه گروهی به اجرا درآمد و پس از اتمام برنامه درمانی، پس‌آزمون اجرا شد.
‌یافته‌ها: در این پژوهش پس از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌های استاندارد شده، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیریه استفاده شد.
 نتایج: بر اساس یافته‌های پژوهش درمان قصه‌گویی بر کاهش ترس‌های دوران کودکی و کمرویی در کودکان 3 تا 8 ساله تأثیر مثبتی دارد؛ به طوری که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بعد از شنیدن داستان‌های کودکانه در قالب درمان، ترس و کمرویی کمتری نشان دادند. از این­ رو، توصیه می‌شود این نوع درمان به دلیل هماهنگی و همپوشی با نیازها و ویژگی‌های ذاتی کودکان، محدودیت‌های کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری آن‌ها، از طریق معرفی به والدین، مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی مهدکودک‌ها و مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the effectiveness of storytelling on reducing of fears and shyness in children 3-8 years

نویسندگان [English]

  • Azra Mohammadpanah Ardakan 1
  • Hajar Ebrahimi 2
  • Pegah Taghavi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanestic and Social Sciences. Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 MSc Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University. Ardakan, Iran.
3 MSc. in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University. Ardakan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of storytelling on reducing of childhood fears and shyness in children. The research design is a pretest-posttest test.
Methodology: It includes all 3 to 8 year-old children in Ardakan city. The sample was selected using stratified random sampling method and the subjects were assigned to the experimental and control groups. The sample size was selected according to Cohen table for each group of 25 people. The data collection tools were scales of children's fear scale and shyness scale were Check and Briggs. At first, the pre-test was performed on both groups; then the experimental intervention of the stage therapy was performed in a group manner and after the completion of the program, a post-test was performed.
Findings: In this study, after collecting data by standardized questionnaires, and using SPSS software version 22, to analyze the data, multivariate analysis of variance was used. There is a difference between the total scores of childhood fears and shyness in the experimental and control groups (P <0.05). Therefore, it can be said that the total scores of childhood fears and shyness in the experimental group are lower than the total scores of childhood fears and shyness in the control group, which indicates the positive effect of story therapy.
Conclusion: Based on the findings, the results showed that storytelling therapy had a positive effect on reduction of childhood and shyness fears in 3-8 year-old children; the experimental group showed less fear and shyness compared to the control group after hearing children's stories in the form of treatment. Children in conditions that may nurture fears of new surroundings, strangers, and unknown actions, storytelling can be administered as a distraction from the fears that a child experiences during treatment. The experimental group showed less fear and shyness compared to the control group after hearing children's stories in the form of treatment. In fact, storytelling prepares children to face different problems and shows them different solutions to their problems. Stories and narratives can deeply affect the souls of children and adolescents and relieve them of the tensions they face in everyday life. Storytelling can also help reduce depression and shyness and hope in children and adolescents. Therefore, it can be said that the function of storytelling is not only to enjoy and increase the imagination and auditory and verbal abilities of the child. Rather, storytelling can be used to convey social concepts as well as reduce shyness and fear. Therefore, it can be said that the total scores of childhood fears and shyness in the experimental group are lower than the total scores of childhood fears and shyness in the control group, which indicates the positive effect of story therapy. Therefore, it is recommended that this type of treatment be used to address parents, counseling centers and psychological services of kindergartens and schools through co-ordination and matching with the inherent needs and characteristics of children, the limitations of their cognitive, emotional and behavioral functions.

Keywords: Storytelling, Childhood fears, Shyness, Children

کلیدواژه‌ها [English]

  • storytelling
  • childhood fears
  • shyness
  • children
امینی منش، آزاده؛ قضاوی، زهرا؛ محرابی، طیبه (1398). اثربخشی نمایش عروسکی و شیوه‌های قصه‌گویی بر مشکلات رفتاری کودکان، مجله تحقیقات پرستاری و مامایی ایران، 24(1)، 61.
اینگر، مایر (1398). مجموعه کتاب‌های قصه‌درمانی. (مترجم صبا رفیع)، تهران: انتشارات نردبان.
بانکی، یاسمن؛ امیری، شعله؛ اسدی، سمانه (1388) .اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر اضطراب جدایی و افسردگی کودکان والدین مطلقه، مجله دانشور (رفتار): روان بالینی، شخصیت، 16(37)، 1-8.
برایان، موزس (1398). کتاب صوتی داینای خجالتی، (مترجم محبوبه نجف خانی)، تهران: انتشارات زعفران
برایان، موزس (1399). کتاب صوتی داینای ترسو، (مترجم محبوبه نجف خانی)، تهران: انتشارات زعفران
تویسرکانی راوری، مهدیه؛ یونسی، سید جمال؛ یوسفی لویه، مجید (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه‌های اختلال سلوک کودکان. مجله خانواده پژوهشی، 4(13)، 63-76 .
ترودی لودویگ (1395). پسرنامرئی (مترجم فرزانه خونگرم لاکه)، تهران: ناشر، آوای هانا
جعفری، علی‌رضا؛ کریمی، ناهید (1390). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی با استفاده از روش قصه‌گویی در غلبه بر خشم کودکان 11 تا 9 ساله، کنگره روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
جمال‌زاده، سید محمدعلی (1391). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خود پنداره، عزت نفس و خود کارآمدی دانش‌آموزان نوجوان ارومیه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

حیدری پور، منا؛ مشهدی، علی؛ اصغری نکاح، سیدمحسن (1392). رابطه هوش هیجانی، کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی. مجله توان‌بخشی، 14(1)، 40-49.

خدادوست، جمیله؛ قادری گسک، محمدرضا (1395). تأثیر قصه‌گویی با استفاده از نقش در کاهش ترس و پرخاشگری در کودکان دبستانی، اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و پژوهش در علوم تربیتی، مدیریت و روان‌شناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، سروش حکمت مرتضوی.
داداش زاده، سپیده؛ پیرخائفی، علی‌رضا (2015). اثربخشی فنون قصه‌گویی بر افزایش هوش اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی - پایه‌های چهارم و پنجم، سال تحصیلی (91-1390). مجله آموزش و ارزشیابی، 8 (29)، 21-29.
درخشانی، صفورا؛ حسینیان، سیمین؛ یزدی، سیده منور (1385). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های گروهی بر کاهش کمرویی دانش‌آموزان دختران دبیرستانی شهر تهران. مجله پژوهش‌های معاصر و پژوهش‌های مشاوره‌ای، 5(19)، 34-23.
دلاور، علی (1398). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش
رجبی، غلامرضا؛ عباسی، قدرت‌الله (1389). ساختار عاملی (روایی ساختاری) نسخه فارسی مقیاس سایه دهی در بین دانشجویان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 16(4)، 467-456.
راد مهر، محسن؛ جعفری، علی؛ کریمی، نجمه (1391). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان 12-10 سال. ششمین کنفرانس بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان، قصه‌گویی با موضوع کاهش کمرویی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
سیدی نژاد، سیده کبری؛ محمدپور، سپیده (1395). تأثیر قصه‌گویی بر کنترل خشم و شرم دانش‌آموزان دختر، همایش ملی دانش و فناوری روان‌شناسی، علوم تربیتی و روان‌شناسی جامع ایران، تهران، مؤسسه توسعه دانش و فناوری سام ایرانیان.
شبیب اصل، نادره؛ نادری، فرخ؛ مکوندی، بهنام (1393). تأثیر قصه‌گویی بر هوش کلامی کودکان پیش‌دبستانی، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
شیبانی، شهناز؛ یوسفی لاویده، مجید؛ دلاور، علی (1385). تأثیر روایت درمانی بر افسردگی کودکان. مجله کودکان استثنایی، 6(4)، 893-916.
فروزانفر، فرانک؛ فروزانفر، فریبا (1395). اثربخشی قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان، همایش ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
کاپلان، اچ؛ سادوک، بنیامین (2016). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: نشر شهر آب.
کلهر، فاطمه؛ زاده محمدی، علی (1385). بررسی تأثیر قصه-نمایش درمانی بر اضطراب کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست. اولین کنگره هنر درمانی در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

گودرزی، نسرین (1396). کتاب قصه‌گویی و اثرات درمانی آن: راهکارهایی برای آموزش مهارت زندگی به روش قصه‌گویی برای رفع مشکلات کودکان. انتشارات رشد، چاپ اول.

محمدی، محسن؛ ایرانپور، مریم (2017). اثربخشی قصه‌گویی بر مشکلات رفتاری کودکان. پنجمین همایش ملی توسعه و ارتقای آموزشی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون پایه.
یوسفی لویه، مجید (1386). تأثیر مرحله درمانی بر مشکلات هیجانی (اضطراب) دانش‌آموزان دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
References
Aminimanesh, A., Ghazavi, Z., & Mehrabi, T. (2019). Effectiveness of the puppet show and storytelling methods on children's behavioral problems. Iranian journal of nursing and midwifery research, 24(1), 61.
Banki, Y., Amiri, S., & Asadi, S. (2009). The effectiveness of group bibilio-therapy on separation anxiety and depression in children of divorced parents, Journal of Daneshvar (Raftar): Clinical Psy. & Personality, 16(37), 1-8. (in Persian)
Banks, J. (2011). Storytelling to access social context and advance health equity research. Preventive Medicine. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/ ypmed.
Bełtkiewicz, D. (2013). A New Horizon in Logopaedics: Speech Therapeutic Story – Innovative Use of a Story in the Therapy of Children Speech Impediments. Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106(10), 149-163.
Braga, G. C., Silveira, E. M., & Coimbra, V. C. C. (2011). Porto AR. Promotion in mental health: Nursing creating and intervening with children’s stories. Revista Gaúcha de Enfermagem, 32, 121-8.
Brian, M. (2020). Shy Dinah Audiobook. Translated by Mahboubeh Najafkhani, Tehran: Saffron Publications.
Brian, M. (2021). Cowardly Dinay audiobook. Translated by Mahboubeh Najafkhani, Tehran: Saffron Publications
Crozier, S. H., & Tincani, M. J. (2005). Using a Modified Social Story to Decrease Disruptive Behavior of a Child with Autism, Focus on Autism & Other Developmental Disabilities, 20(3).
Crozier, W. R. (2014). Children’s shyness: a suitable case for treatment? Educational Psychology in Practice, 30, 156–166.
Dadashzadeh, S., & Pirkhaefi, A. R. (2015). The Effectiveness of Storytelling Techniques on Enhancing Social Intelligence of Elementary School Female Students - 4th and 5th grades, Academic Year 2011-2012, Journal of Instruction and Evaluation, 8(29), 21-29. (in Persian)
Dalton, L., Rapa, E., & Stein, A. (2020). Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 346-347.
 
Delano, M., & Snell, M. E. (2006). The Effects of Social Stories on the Social Engagement of children with Autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 8(1).
Derakhshani, S., Hosseinian, S., & Yazdi, S. M. (2011). Investigating the Effect of Group Skills Training on Shrinking of High School Girls in Tehran. Journal of Contemporary Research and Consulting Research, 5(19), 34-23. (in Persian).
D'Souza, A., & D'Souza, L. (2012). Effectiveness of Individual and Group Life Skills Training on Shyness among Adolescents. Journal of Psychosocial Research, 7, 2, 249-259.
Forouzanfar, F., & Foruzanfar, F. (2016). The Effectiveness of Storytelling on Children's Social Skills, National Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities, Islamic Azad University of Kazeroun. (in Persian)
Furlonger, B. F. (1999). Narrativetherapy and children with hearing impairments. Am Ann Deaf, 144(4), 325- 333.
Goodarzi, N. (2018). Storybook and its therapeutic effects: Strategies for teaching life skills through storytelling to solve children's problems. Roshd Publications, First Edition )in Persian(
Grose, J., & Coplan, R. J. (2015). Longitudinal outcomes of shyness from childhood to emerging adulthood. Journal of Genetic Psychology, 176, 408–413.
Gubrium A. (2009). Digital storytelling: An emergent method for health promotion research and practice. Health Promot Pract, 10, 186-91.
Hanney, L., & Kozlowska, K. (2002). Healing traumatized children: Creating illustrated story books in family therapy. Family Process, 41, 37-65.
Heiser, N. A., Turner, S. M., & Beidel, D. C. (2003). Shyness: Relationship to social phobia and other psychiatric disorders. Behavior Research and Therapy, 41, 209-221.
Heydaripour, M., Mashhadi, A., & Asghari Nekah, S. M. (2012). The Effectiveness of Social Skills Training on Emotional Intelligence of Physical-Mental Disability. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(3), 580-571. (in Persian)
Homaei, R., Kajbaf, M., & Siadat, S. (2009). The effect of telling stories upon children’s adjustment. Journal of Psychological Studies, 5, 133-49.
Hutteman, R., Denissen, J. J., Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. (2009). Changing dynamics in problematic personality: amultiwave longitudinal study of the relationship between shyness and aggressiveness from childhood to early adulthood. Development and Psychopathology, 21, 1083–1094.
Inger, M. (2020). A collection of story therapy books. Translated by Saba Rafi, Tehran: Nardban Publications.
Jafari, A. & Karimi, N. (2011). The Effect of Life Skills Training Using Storytelling Method to Overcome the Anger of Children aged 11-9, Congress of Child and Adolescent Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences. (in Persian)
Jamalzadeh, S. (2012). The Effectiveness of Social Skills Training on Self-Concept, Self-Esteem and Self-efficacy in Urumieh Adolescent Students. MSc Thesis, Tarbiat Moalm University. (in Persian)
Kalhor, F., & Zadeh Mohammadi, A. (2006). The effect of storytelling therapy on the anxiety of abandoned and bad-supervisor children. First Congress of Art Therapy in Iran. Tehran: Shahid Beheshti University. (in Persian)
Kaplan, H., & Saduk, B. (2016). Summary of psychiatry. Translation by Nosratallah Pourafakari. Tehran: shahre Ab Publishing. (in Persian)
Khodadoost, J., & Ghaderi Gosak, M. R. (2016). The Effect of Storytelling Using Role in Reducing Fear and Aggression in Elementary School Children, The First International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran, Islamic Studies and Research Center, Soroush Hekmat Mortazavi. (in Persian)
Lane, C. (2007). Shyness: how normal behavior became a sickness. New Haven: Yale University Press.
Lusting, S. L., & Tennakoon, L. (2008). Testimonials, narratives storis. & Drawings. Child refugees as witnesses. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(3), 84-569.
Mohammadi, M., & Iranpour, M. (2017). The effectiveness of storytelling on children's behavioral problems. The 5th national conference on educational development and promotion, psychology, advice and education in Iran, Tehran, Association for the development and promotion of basic sciences and techniques. (in Persian)
Radmehr, M., Jafari, A., & Karimi, N. (2012). The Effectiveness of Life Skills Training for Children of 10-12 Years Old. 6th International Conference on Child and Adolescent Psychiatry, Storytelling on Children's Shyness Reduction, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. (in Persian)
Rajabi, G. R., & Abbasi, G. A. (2010). Factor Structure (Structural Validity) Persian Version of Shadowing Scale Scale among Students. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology of Iran (Thought and Behavior). 16(4), 467-456. (in Persian)
Schmidt, L. A., & Buss, A. H. (2010). Understanding shyness: four questions and four decades of research. In K. R. Rubin & R. J. Coplan (Eds.), The development of shyness and social withdrawal, 23–41. New York: Guildford Publications.
Segrin, C., & Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationships mediate of association between social skills and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 43(4), 637-46.
Seyedi Nejad, S. K., & Mohammad Pour, S. (2016). The Effect of Storytelling on the Control of Anger and shameness of Girl Students, National Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Comprehensive Psychology of Iran, Tehran, Institute for the Development of Knowledge and Technology of Sam of Iranian. (in Persian)
Shabib Asl, N., Naderi, F., & Makvandi, B. (2014). The Effect of Storytelling on Behavioral Problems of Aggression and shameness of preschool children, international conference on behavioral sciences and social studies, Institute of ideological managers. (in Persian)
Shafieyan, S., Soleymani, M. R., Samouei, R., & Afshar, M. (2017). Effect of storytelling on   hopefulness in girl students. Journal of education and health promotion, 6.
Sheybani, S., Yousefi Lavideh, M., & Delavar, A. (2006). The effect of narrative therapy on depression of children. Journal of Exceptional Children, 6, 893-916.
Sheybani, S., Yousefi Loyeh, M., & Delavare, A. (2006). The effect of story therapy on reduction of depression symptoms. Journal of research in exceptional children, 6(4), 916-893. (in Persian)
To, Q., Le, H., Dao, T., Magnussen, C., & Le, Q. (2010). Effectiveness of a puppet show on iodine knowledge, attitudes and behaviour of elementary students and the indirect effects on their parents and households in Ho Chi Minh City: A pilot study. Public Health, 124, 538-541
Toieserkani Ravari, M., Unesi, S. J., & Usefi Looye, M. (2008). The effectiveness of a story- based program on the social competence of disordered children, Journal of Family Research, 4(13), 63-76. (in Persian)
Yousefi Looyeh, M. (2007). The effect of stage therapy on emotional problems (anxiety) of primary school children. Msc Thesis, Islamic Azad University of Tehran. (in Persian)