کلیدواژه‌ها = کتاب
بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 189-213

10.30481/lis.2021.298095.1859

داود شوق پور؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری


بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

دوره 17، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز


مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 183-216

شیوا یاری