کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی، رویکردی جدید در تبیین مسیر تعالی کیفیت‌ خدمات ‌کتابخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 187-216

سید محمود زنجیرچی؛ حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه‌ای با رویکرد فازی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه یزد)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 211-238

حسین صیادی تورانلو؛ حسین منصوری؛ رضا جمالی


مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 183-204

لیلا مکتبی فرد


ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 67-88

محمدرضا داورپناه