ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی معماری وبگاه کتابک بر اساس مؤلفه‌های اصلی معماری اطلاعات است.
روش‌ پژوهش: از روش تحلیل محتوا و ارزیابی استفاده شد. شیوه تحلیل محتوا به منظور شناخت بافت، محتوا و کاربر  و روش ارزیابی مبتنی بر ابزار سیاهه وارسی برای تحلیل وضعیت معماری وبگاه کتابک به کار رفت.
یافته‌ها: مأموریت وبگاه شامل 1) ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان و 2) کمک به انتخاب مواد خواندنی مناسب. کاربران اصلی وبگاه پدران، مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران و هر کسی که به ترویج کتابخوانی علاقه‌مند باشد هستند. محتوای وبگاه در راستای تحقق مأموریت و اهداف وبگاه منتشر می‌شود. بر اساس تحلیل سیاهه‌های وارسی، امتیازهای به دست آمده برای هر یک از سیستم‌های سازمان‌دهی، برچسب‌زنی، پیمایش و جستجو به ترتیب 25، 32، 51 و 20 امتیاز بود. این امتیازها به ترتیب خیلی خوب، خوب، خیلی خوب، و ضعیف ارزیابی می‌شوند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، طرح سازمان‌دهی الفبایی وبگاه نیاز به گسترش دارد. طرح سازمان‌دهی جغرافیایی باید تغییرات اساسی پیدا کند. سیستم پیمایش اصلی وبگاه باید به سیستم پیمایش محلی مجهز شود. تعدادی از نقاط ضعف سیستم‌های پیمایش مختلف باید برطرف شود. سیستم جستجوی وبگاه ضعیف است. یکی از راهکارهای تقویت سیستم جستجو استفاده از پردازش زبان طبیعی در نمایه‌سازی است. همچنین اضافه‌کردن سیستم پیشنهاددهنده به سیستم جستجوی وبگاه از جمله روش‌هایی است که می‌توان با کمک آن عملکرد سیستم جستجو را بهبود بخشید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective

نویسندگان [English]

  • Parinaz Babaei 1
  • Amir Hossein Seddighi 2
1 Ph.D. Candidate in Library and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This paper aimed to do a comparative evaluation of Ketabak website architecture based on the main components of information architecture.
Methodology: Content analysis and evaluation were used. The content analysis approach was adopted to identify the context, content and user, and a checklist-based evaluation tool was used to analyze the status of Ketabak website architecture.
Findings:The mission of the site is to 1) promote reading among children and adolescents and 2) help to select the right reading materials. The main users of the website are fathers, mothers, educators, teachers, librarians, and anyone interested in promoting reading. The content of the website is published to fulfill its mission and goals. According to the analysis of checklists, the scores obtained for each of the organization, labeling, navigation and search systems were 25, 32, 51, and 20, respectively. These scores are rated very good, good, very good, and poor. The organization structure was the main weaknesses of the website in the organization system. In the labeling system, the naming of labels and fonts are often ambiguous and confuse the user at first exposure to the website. Other major flaws were in navigation labeling. Half of the navigation labels are in the footer instead of in the navigation bar. The major disadvantage of Ketabak website in navigation system is the lack of a local navigation. Another major weakness of the website is the lack of an alphabetic index in the navigation bar. This website has a lot of information that can be indexed. Other disadvantages of the navigation system are the lack of mega-menu image, the poor design on smartphones, the lack of effective guides in different parts of the site and the lack of automatic customization and personalization capabilities. In addition, the website did not receive a good rating in the search system. The website uses a machine aided indexing system and the user cannot directly enter what is in their mind as a query. It can only enter keywords indexed in the search engine. Lack of capabilities such as ranking algorithms, advanced search capabilities, and storage of search results are other weaknesses of the search system.
Conclusion: Based on the results, the alphabetical organization scheme of the website needs to be expanded. The geographical organization scheme needs to change dramatically. The website's main navigation system must be equipped with a local navigation system. A number of disadvantages of different navigation systems need to be addressed. The website search system is weak. One way to strengthen the search system is to use the natural language processing in indexing. Adding an autosuggest to the website's search system is also one of the ways to improve the search system performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Website Evaluation
  • Organization
  • Labeling
  • Navigation
استادزاده مهربانی، بهاره؛ محمدی استانی، مرتضی (1396). ارزیابی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران بر اساس WQET. مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 4(3)، 63-76.
باب الحوائجی، فهیمه؛ هراتی‌زاده، ساینا؛ طاهری لطفی، شهرزاد (1395). ارزیابی وب‌سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران. نظامها و خدمات اطلاعاتی، 5(1,2)، 37-52.
باقری نسب، فریده (1390). بررسی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های فارسی مذهب شیعه بر اساس سیاهه وارسی طراحی شده با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس. ام. آر. تی. و اَکشن فور هلس. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(2)، 305-336.
جعفری بهنام، زهرا؛ اصنافی، امیررضا (1396). ارزیابی وب پورتال‌های کتابخانه‌های عمومی مستقر در استان تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۳(۳)، ۳۳۵-۳۶۳.
حمدی‌پور، افشین (۱۳۹۰). ارزیابی وب ‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارایه‌ی پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(2)، 176-188.
دولانی، عباس (1396). تأثیر کیفیت طراحی وب سایت‌های بانک‌ها بر عملکرد مشتریان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(4)، 128-149.
زابلی دهنوی، راحیل؛ نوروزی، یعقوب. (1395). ارزیابی کیفی وب‌گاه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(3)، 103-124.
شهرابی فراهانی، نعیمه؛ شکفته، مریم؛ کازرانی، مریم؛ امامی، زهرا. (1397). ارزیابی وب‌سایت‌های فارسی دیابت براساس مقیاس وب مد کوال (۱۳۹۵). مجله‌ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، ۲۰(۳)، ۱۴۲-۱۵۰.
صدیقی، امیر حسین (در دست انتشار). ارائه چارچوبی برای ارزیابی وبگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
علی بیگ، محمدرضا؛ جمشیدی اورک، روح انگیز؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ پاشازاده، فریبا (1390). ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش "وب کیو ای ام (WebQEM)". فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۴(۴۳)، ۶۳-۷۶.
غریبه نیازی، منیره؛ کربلا آقایی کامران، معصومه؛ غائبی، امیر (1395). ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 23(17)، 105-120.
مانیان، امیر؛ سهرابی، بابک؛ شادمهری، نیکتا (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب سایت بر اساس تحلیل استنادی مقاله‌های پژوهشی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(1)، 223-245.
میرحیدری، مریم السادات؛ غفوری، محبوبه (1397). ارزیابی وب سایتهای نشریات تخصصی و علمی حوزه مطالعات ایرانشناسی. فصلنامه فرانما، 3، 20-30.
نعمتی انارکی، لیلی؛ سیدان، سید احسان؛ نجات‌بخش، فاطمه. (۱۳۹۶). ارزیابی وب‌سایت‌های فارسی حوزه طب ایرانی- اسلامی بر اساس مقیاس WebMedQual. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، 78-83.
References
Alibeyk, M., Jamshidi Orak, R., Haji Zeinolabedini, M., & Pashazadeh. F. (2011). Qualitative Evaluation of Central Library's Web Sites of Medical Universities in Iran with WEBQEM. Journal of Health Administration, 14(43), 63-76. (in Persian)
Babolhavaeji, F., Heratizadeh, S., & Taheri Lotfi, S. (2016). Evaluation of Ministry of Health, Treatment and Medical Education website from the perspective of users. Journal of Information Systems and Services, 5(2), 37-52. (in Persian)
Bagherinasab, F. (2011). Investigation and Ranking of Shi’a Farsi Websites Based on the Checklist Designed by the Criteria of Silberg, SMRT, and Action For Health. Research on Information Science & Public Libraries, 17(2), 305-336. (in Persian)
Doulani, A. (2017). The effect of design quality of banks' websites on performance of customers on electronic loyalty and electronic word of mouth (E-WOM). Library and Information Sciences, 20(4), 128-149. (in Persian)
Gharibe Niazi, M., KarbalaAghaei, M., & Ghaebi, A. (2016). Evaluation of Iranian State University Websites under the Ministry of Science, Research and Technology by WebQEM. Journal of Library and Information Science Studies, 23(17), 105-120. (in Persian)
Hamdipour, A. (2011). Assessment Study of Library Website of Iranian Universities of Medical Sciences and Suggestions for Improvement. Health Information Management, 8(2), 176-188. (in Persian)
Jafari Behnam, Z., & Asnafi, A. (2017). Comparative Assessment of Web portals of Tehran Province Public Libraries. Research on Information Science & Public Libraries, 23(3), 335-363. (in Persian)
Manian, A., Sohrabi Yurtchi, B., & Shadmehri, N. (2014). Identifying & Prioritizing the Factors Influencing on Website Evaluation, A Content Analysis of Literature. IQBQ, 18(1), 223-245. (in Persian)
Mirheidari, M., & Ghafouri, M. (2018). Evaluation of websites of specialized and scientific journals in the field of Iranian Studies. Faranama, 3, 20-30. (in Persian)
Nemati-Anaraki, L., Seyyedan S.E., & Nejatbakhsh, F. (2017). Evaluation of Iranian-Islamic Medicine Websites Using WebMedQual Scale. Health Information Management, 14(2), 78-83. (in Persian)
Ostadzadeh Mehrabani, B., & Mohammadi Ostani, M. (2017). Evaluation of Iranian sports federations’ websites by using Websites Quality Evaluation Tool (WQET). Knowledge and Information Management Journal, 4(3), 63-76. (in Persian)
Rosenfieled, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the Web and beyond. United States: Oʾreily.
Seddighi, A. H. (in press). An Information Architecture Evaluation Framework for Websites. Iranian Journal of Information Processing and Management. (in Persian)
Shahrabi Farahani, N., Shekofteh, M., Kazerani, M., & Emami, Z. (2018). An Evaluation of Persian Diabetes Websites based on WebMedQual (2016). Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 20(3), 142-150. (in Persian)
Zaboli Dehnavi, R., & Norouzi, Y. (2016). Qualitative Evaluation of academic libraries Web Sites: Case studiy Central Library`s of the Ministry of Science, Research and Technology in Iran. Sciences and Techniques of Information Management, 2(3), 103-124. (in Persian)