شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فریده عصاره استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: داده‌‌محور شدن پژوهش‌ها، با توجه به ارزش نهفته و حیاتی داده‌های پژوهشی، پارادایم نوظهوری است که به دنبال آن نیاز به مدیریت مؤثر و صحیح داده­‌های پژوهشی ایجاد شده است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد توسعه مدیریت داده‌های پژوهشی با تأکید بر روش‌‌های ارائه‌ خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی است که در محیط‌های علمی و پژوهشی جهان اجرا شده‌اند.                                                                                                                                                            روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مروری نظام‌مند با رویکرد کیفی است که با استفاده از نرم‌افزار مکس.‌کیو.دی.‌ای. 10 به تحلیل محتوای منابع و مستندات علمی پرداخته است. بر همین اساس مرحله‌ گردآوری مدارک و مستندات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و جستجوی پایگاه‌های معتبر علمی تا رسیدن به نقطه‌ اشباع نظری ادامه یافته است.                                                                                                                                                          یافته‌ها: پژوهش حاضر نشان داد که اجرای صحیح مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی به پنج مؤلفه‌ اساسی وابسته است: سیاست، برنامه‌ریزی، خدمات، ذی‌نفعان و فناوری که هریک ابعاد گسترده و فرآیندهای متعددی را در برمی‌گیرند که شناخت نیازها، آگاهی از چالش‌های موجود، توسعه‌ دانش و مهارت‌های لازم، استفاده از شبکه‌ها و زیرساخت‌های فنی مناسب منجر به برنامه‌‍‌ریزی و سیاستگذاری صحیح برای اجرای بهترین روش‌های ارائه‌ خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی می‌شود.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش ضمن ارائه مقوله‌های اساسی مدیریت داده‌های پژوهشی، ابعاد و روش‌های نوین در این حوزه به روشنی مشخص شده‌اند و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران به صورت یکپارچه در راستای سیاستگذاری‌های جدید و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه و توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی اقدام نمایند تا در فرآیند پژوهش از دوباره‌کاری و صرف هزینه‌های اضافی پیشگیری شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of the Development of Research Data Management Services in Scientific Centers

نویسندگان [English]

  • Farideh Osareh 1
  • Shahla Saam 2
  • Amir Ghayebi 3
1 Professor, Department of Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Data-driven research, given the hidden and vital value of research data, is an emerging paradigm that has led to the need for effective and proper management of research data. Research data needs to be stored and retrieved using appropriate methods to make it easy to discover, retrieve, and reuse to add value. Accordingly, it is important to manage research data that includes the organization of data, from entering the research cycle to publishing and sharing that data, recording and maintaining valuable research results. The aim of this study is to identify the dimensions of research data management development by emphasizing the methods of providing research data management services that have been implemented in scientific and research environments around the world.
Methodology: This research is a systematic review with a qualitative approach to identify the dimensions of research data management development, using MAXQDA10 software to analyze the content of scientific resources and documents. Accordingly, the process of collecting documents using the library method and searching for scientific databases has continued to reaching the point of theoretical saturation and the repetition of dimensions and components. Also, in order to ensure that the theoretical saturation point is reached and the validity of the research are guaranteed, the websites of the top ten universities in the world in the field of research activities in 2019 were observed. With the open coding method, the concepts were extracted from the texts, and then with the central coding and searching for the commonality of the concepts, the graph of the categories was drawn. In total, 403 concepts were extracted from the collected documents, of which 321 concepts are in the field of research data management and 82 concepts are related to the areas of research data sharing, advantages, challenges and solutions. Then, it was ensured that basic concepts in research data management were identified.
Findings: It is apparent that the implementation of research data management in universities and scientific centers depends on five basic components: politics, planning, services, stakeholders and technology, which each have a wide range of dimensions and multiple processes. Understanding needs, being aware of existing challenges, developing the necessary knowledge and skills will help determine appropriate policies and planning to best use existing networks and technical infrastructure, which are now available to most universities and research centers, to provide data management services.
Conclusion: In this research, while presenting the basic categories of research data management, dimensions and new methods in the field have been clearly identified. It is expected that Iranian universities and research centers will also work integrated to implement new policies and programs needed to provide and develop research data management services to prevent redundancies and additional costs in the research process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Data
  • Research Data Management (RDM)
  • Research Data Management Services
افخمی، رضا (1389). مدیریت چرخه­ تولید تا مصرف داده­های پژوهشی: چالش‌­ها و فرصت­‌ها، همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع). بازیابی شده در 28/9/97 از:  https://www.civilica.com/paper-CRT01-CRT01-049.html.
پاول، رونالد (1385). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابدران، ترجمه نجلا حریری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
پریرخ، مهری؛ زاهدی، مهدی (1390). بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی، فصلنامه­ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26(3)، 519-545.
پریرخ، مهری؛ زاهدی نوقابی، مهدی (1394). چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه­‌ای از یک مورد، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،30(3)، 785-822.
رضایی شریف آبادی، مرتضی (1394). مدیریت داده­های پژوهشی، مطالعه­ موردی داده­های زبانی، مشهد: سومین همایش ملی زبان­‌شناسی و آموزش زبان فارسی، چشم­ انداز پژوهش­‌های زبان در قرن 21، 264-280.
صراف­زاده، مریم (1394). مدیریت کلان داده‌­های پژوهشی: نقشی نوین برای کتابخانه­‌های دانشگاهی، فصلنامه­ اطلاع‌­رسانی و ارتباطات، شماره 2، 265-273.
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، 23(1)، 19-34، قابل دسترس در:  http://jas.ui.ac.ir/article_18250.html
مجیدی، اکبر؛ نقشینه، نادر؛ اسمعیلی گیوی، محمد رضا؛ هاشمی، محمود رضا (1396). مطالعه­ مبانی، مدل­‌ها و مسائل گزینش و مدیریت داده‌­های پژوهشی در محیط‌­های علمی و دانشگاهی، تعامل انسان و اطلاعات، 4(2)، 31-57.
نوری میسا، ریحانه؛ حسن­زاده، محمد (1394). تعیین عناصر تشکیل دهنده­ مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‌های کشور و ارائه­ چارچوب مفهومی، پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 5(1)، 171-191.
وزیری، اسماعیل؛ نقشینه، نادر؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1397). اشتراک­‌گذاری داده‌­های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین‌المللی، پژوهشنامه‌ پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3)،  1023-1052.
 
References
Abbaszadeh, M. (2012). Validity and reliability in qualitative researches, Journal of Applied Sociology, 23(1), 9-34. Retrieved from http://jas.ui.ac.ir/article_18250.html (in Persian)
Afkhami, R. (2010). Management of Production to consume cycle of Research Data: Challenges and Opportunities, National Conference on Research and Technology Management, Tehran: Imam Sadiq University. (in Persian)
Akers, K. G., Sferdean, F. C., Nicholls, N. H., & Green, J. A. (2014). Building support for research data management: Biographies of eight research universities, International Journal of Digital Curation, 9(2), 171–191. Retrieved from http://doi.org/10.2218/ijdc.v9i2.327
Borgman, C. L. (2012).Advances in Information Science: The Conundrum of Sharing Research Data, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(6),1059–1078. Retrieved from DOI: 10.1002/asi.22634
Bowen, G. A. (2008). Naturalistic inquiry and the saturation concept: A research note. Qualitative Research, 8(1), 137-152. Retrieved from Doi: 10.1177/1468794107085301
Bryant, R., Lavoie, B., & Malpas, C. (2017). A Tour of the Research Data Management (RDM) Service Space, The Realities of Research Data Management, Part 1. Dublin, Ohio: OCLCResearch. Retrieved from Doi: 10.25333/C3PG8J. https://www.oclc.org/research/ publications/2017/oclcresearch-rdm-part-one-service-space-tour.html
Burgess, R. (2013). Visual arts research data management: From inception to the production of an RDM policy for the Glasgow School of Art. Retrieved from https://vads.ac.uk/kaptur/outputs/GSA2013.pdf
California Institute of Thechnology (2019). Research Data Management: Data Management Plans. Retrieved from https://libguides.caltech.edu/c.php?g=512677&p=3502684
CONZUL Working Group. (2015). Research data management framework report, Wellington, NZ: New Zealand Vice-Chancellors’ Committee. Retrieved from http://www.universitiesnz.ac.nz/files/CONZUL-RDM%20Framework%20Report%202015
%20FINAL.pdf
Corrall, S., Kennan, M. A., & Afzal, W. (2013). Bibliometrics and research data management services: Emerging trends in library support for research, Library Trends, 61(3), 636-674.  Retrieved from Doi:10.1353/lib.2013.0005
Cox, A. M., & Pinfield, S. (2014). Research data management and libraries: Current activities and future priorities, Journal of Librarianship and Information Science, 46(4), 299–316.                      Retrieved from http://doi.org/10.1177/0961000613492542.Abstract
Cox, A. M., Pinfield, S., & Smith, J. (2016). Moving a brick building: UK libraries coping with research data management as a “wicked” problem, Journal of Librarianship and Information Science, 48(1), 3–17. Retrieved from http://doi.org/10.1177/0961000614533717
Cox, A. M.,Kennan, M. A., Lyon, L., & Pinfield, S. (2017). Developments in research data management in academic libraries: Towards an understanding of research data service maturity, Journal of Association for Information Science and Technology. Retrieved from http://eprints.whiterose.ac.uk/101389/
Edinburgh (2017). Edinburgh Research Data Service. Retrieved from https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/research-data-service/sharing-preserving-data/data-repository/definitions  
Fearon, D., Gunia, B., Pralla, B., Lake, S., & Sallans, A. (2013). SPEC Kit 334: Research Data Management Services, Association of Research Libraries, Retrieved from http://publication.arl.org/Rsearch-Data-Managemen-Services-SPEC-Kit-334.
Flores, J. R., Brodeur, J. J., Daniels, M. G., Nicholls, N., & Turnator, E. (2015). Libraries and the Research Data Management Landscape, Retrieved from https://www.clir.org/pubs/reports/pub167
Freiman, L., Ward, C., Jones, S., Molloy, L., & Snow, K. (2010). Incremental scoping study and implementation plan. Retrieved from http://www.lib.cam.ac.uk/preservation/incremental/documents/Incremental_Scoping_Report_170910.pdf
Freeman, R. E. (2004). The Stakeholder Approach Revisited.Zfwu5(3), 228-241. Retrieved from: DOI: 10.5771/1439-880X-2004-3-228 
Harvard University (2019). Research Data Management Program, Retrieved from https://hlrdm.library.harvard.edu/dmptool
Lavoie, B., Childress, E., Erway, R., Faniel, I., Malpas, C., Schaffner, J., & Werf, T. (2014). The Evolving Scholarly Record, Dublin, Ohio: OCLC Research. Retrieved from        http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-evolving-  scholarly-record-2014.pdf.
Macdonald, S., & Martinez, L. (2005). Supporting local data users in the UK academic community, Ariadne, 44,Retrieved from http://www.ariadne.ac.uk/issue44/martinez
Majidi, A., Naghshineh, N., Esmaili Givi, M. R., & Hashemi, M. R. (2017). Study of the Foundation, Models and Issues of Research Data Curation and Management in Scientific and Academic Enviroments, Human Information Interaction, 4(2), 57-31. (in Persian)
Massachusetts Institute of Technology. (2019). Data management, Retrieved from https://libraries.mit.edu/data-management/plan/
Mischo, W. H., Schlembach, M. C., & O'Donnell, M. N. (2014). An Analysis of Data Management Plans in University of Illinois National Science Foundation Grant Proposals, Journal of eScience Librarianship, 3(1), e1060. Retrieved from http://dx.doi.org/10.7191/ jeslib.2014.1060
Noori Misa, R., & Hasanzadeh, M. (2014). Determine the Elements of Organizational Knowledge Repository in Universities of Iran and Provide a Conceptual Framework, Journal of Library and Information Science, 5(1), 171-191. (in Persian)
Nhendodzashe, N., & Pasipamire, N. (2017). Research data management services: are academic libraries in Zimbabwe ready? The case of University of Zimbabwe library, Retrieved from http://library.ifla.org/1728/1/S06-nhendodzashe-en.pdf
Ohaji, I. K. (2016). Research Data Management: An Exploration of the Data Librarian Role in New Zealand Research Organizations, A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Retrieved from https://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/5657
O'neal, K. (2012). What’s the Difference between Information Management and Data Management? Retrieved from http://www.beyenetwork.com/blogs/oneal/archives/2012/02/ what_is_the_dif.php
Parirokh, M., & Zahedi Nooghabi, M. (2011). A study of Institutional Repository of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), and its Compatibility with Scientific Criteria, Information Sciences & Technology, 26(3), 519-546. (in Persian)
Parirokh, M., & Zahedi Nooghabi, M. (2015). How to Evaluate an Institutional Repository System: A Case Study, Information Proccessing & Management, 30(3), 785-822. (in Persian)
Patel, D. (2016). Research data management: a conceptual framework, Library Review, 65(4/5), 226 – 241. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/LR-01-2016-0001 (Accessed  2017 January 25).
Perrier, L., & Barnes, L. (2018). Developing research data management services and support for researchers: A mixed methods study, Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 13(1). Retrieved from http://doi.org/10.21083/partnership.v13i1.4115
Pinfield, S., Cox, A. M., & Smith, J. (2014). Research Data Management and Libraries: Relationships, Activities, Drivers and Influences, PLoS ONE 9(12), e114734. Retrieved from doi:10.1371/journal.pone.0114734.
Powell, R. (1991). Basic Research Methods for Librarians, Translator Nadjla Hariri. Tehran: Islamic Azad University. (in Persian)
Princeton University (2019). Research Data Management at Princeton, Retrieved from https://libguides.princeton.edu/c.php?g=102546&p=665863
Read, K. B., Koos, J., Miller, R. S., Miller, C, F., Phillips, G. A., Scheinfeld, L., & Surkis, A. (2019). A model for initiating research data management services at academic libraries,  Journal of the Medical Library Association, 107(3), Retrieved from DOI: dx.doi.org/10.5195/jmla.2019.545
Rezaei Sharif Abadi, M. (2015). Research Data Management: A Case Study of Linguistic Data, The 3rd National Conference on Linguistics and Persian Language Studies in the 21st Century, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. Available at: transparency4iran.ir/post/480. (in Persian)
Rice, R., & Haywood, J. (2011). Research data management initiatives at University of Edinburgh, Journal of Digital Curation, 2(6), 232-244.
Sarrafzadeh, M. (2015). Research Data management: A New Role for Academic Libraries, Review of the Information and Communication Book. 2(6), 265-274. (in Persian)
Si, L., Xing, W., & Zhuang, X. (2015). Investigation and analysis of research data services in university libraries, The Electronic Library, 33(3), 417–449. Retrieved from http://doi.org/10.1108/EL-07-2013-0130
Stanford University (2019). Data Management plans, Retrieved from https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans
Tenopir, C., Birch, B., & Allard, S. (2012). Academic libraries and research data services: Current Practices and plans for the future: An ACRL white paper, Chicago, IL: Association of College and Research Libraries. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/  Tenopir Birch_Allard.pdf
Tenopir, C., Hughes, D., Allard, S., Frame, M., Birch, B., Baird, L., & Lundeen, A. (2015). Research Data services in academic libraries: Data intensive roles for the future? Journal of eScience Librarianship, 4(2), e1085. Retrieved from http://doi.org/10.7191/jeslib.2015.1085
Tenopir, C., Sandusky, R. J., Allard, S., & Birch, B. (2014). Research data management services in Academic research libraries and perceptions of librarians, Library & Information Science Research, 36(2), 84–90. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.lisr.2013.11.003
Tripathi, M., Shukla, A., & Sonker, S. (2017). Research Data Management Practices in University Libraries: A Study, DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 37(6), 417-424. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/320978256
University of Cambridge (2017). Research Data Management: Data Sharing and Open Access, Cambridge University Library. Retrieved from http://www.Lib.com.ac.uk/dataman/pages/sharing.html
University of Cambridge (2019). Data Management Plan, Retrieved from https://www.data.cam.ac.uk/data-management-guide/creating-your-data/data-management-plan
University of Chicago (2019). Research Data Management, Retrieved from https://guides.lib.uchicago.edu/datamanagement/dmp
University of Oxford. (2019). Data Management Planning, Retrieved from http://researchdata.ox.ac.uk/home/managing-your-data-at-oxford/data-management-planning/
Van Loon, J., Akers, K. J., & Sarkozy, A. (2017). Quality evaluation of data management plans at a research university, IFLA Journal, 43(1), 98–104. Retrieved from sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav.
Vaziri, E., Naghshineh, N., & Noroozi Chakoli, A. (2018). Data Sharing: International and National Approaches, Information Proccessing & Management, 33(3), 487-514. (in Persian)
Whitehead, M., & Bourne-Tyson, D. (2016). Multi-Stakeholder Engagement in Research Data Management, Retrieved from https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/06/IATUL2016_Multi_Stakeholder_Engagement_in_RDM.pdf
Whyte, A., & Tedds, J. (2011). Making the Case for Research Data Management, DCC Briefing Papers. Edinburgh: Digital Curation Centre, http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers
Wilson, J. A. J. (2011). JISC-SUDAMIH final report, Retrieved from http://sudamih.oucs.ox.ac.uk/docs/Sudamih_FinalReport_v1.0.pdf
Woeber, C. A. (2017). Towards Best Practices in Research Data Management in the Humanities, Partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Information Studies, School of Information Management, Victoria University of Wellington. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/6c3a/7aa98d8b25a0b8c29f22f1221db7d38ce47a.pdf
Yale University (2019). Research Data Management: Data Management Plans, Retrieved from https://guides.library.yale.edu/datamanagement/dmps
Zurich University (2019). What Is a Data Management Plan? Retrieved from https://documentation.library.ethz.ch/pages/viewpage.action?pageId=9207835