آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 نویسنده مسئول ،استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: رشته‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی برای انطباق و همگام شدن با تحولات روز و رویارویی مؤثر با آن­‌ها و حفظ موقعیت و بقای خود در شرایط رقابتی کنونی، نیاز به مطالعاتی نظام‌‌مند درباره آینده دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با مرور مطالعات مربوط به آینده­ علم اطلاعات و دانش­‌شناسی در ایران و جهان، پژوهشگران آینده را در جهت توسعه­ پژوهش در این زمینه سوق دهد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام­‌مند انجام گرفته است. بدین منظور، پژوهش‌­های مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی بین­‌المللی و داخلی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفتند. در مجموع، 114 اثر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مروری بر مطالعات نشان داد که 14 پایان­‌نامه، 25 مقاله­ همایش، 65 مقاله­ نشریه و 10 یادداشت وبگاه به مسئله­ آینده­ علم اطلاعات و دانش‌شناسی پرداخته­‌اند. این پژوهش­‌ها در چهار محور مورد مطالعه قرار گرفتند: 1. کتابخانه­‌ها و مراکز اطلاعاتی در آینده؛ 2. کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در آینده؛ 3. آینده آموزش در علم اطلاعات و دانش­‌شناسی؛ و 4. آینده پژوهش در این حوزه.
نتیجه‌گیری: رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، کتابخانه‌‌ها و کتابداران در آینده همچنان به ایفای نقش خود ادامه خواهند داد؛ اما، برای این­ که بتوانند با وجود رقبایی نظیر اینترنت، ابرموتورهای جستجو، شبکه­‌های اجتماعی و سایر ابزارهای نوین جایگاه خود را حفظ و ارتقا دهند، لازم است خدمات خود را متناسب با نیازهای روز و فناوری‌­های نوین متحول سازند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of Knowledge and Information science: A systematic review of studies conducted in Iran and the world

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanadinezhad 1
  • farideh osareh 2
  • mohammadreza ghane 3
1 PhD candidate of Knowledge and Information science, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor, Department of Knowledge and Information science, Shahid Chamran University, Ahvaz
3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology
چکیده [English]

Objective: The field of Knowledge and Information science needs systematic studies about the future in order to adapt and keep pace with the current developments and to effectively deal with them and maintain their position and survival in the current competitive conditions. In this regard, the present study intends to guide future researchers to develop research in this field by reviewing studies related to the future of information science and science in Iran and the world.
Methodology: The present study was conducted using the systematic review method. In the present study, in order to ensure the systematic review process, the guide provided by Okoli & Schabram (2010) has been used. For this purpose, related researches were searched in international and domestic databases without considering the time limit. In total, 114 researches were analyzed.
Findings: A review of studies showed that 14 dissertations, 25 conference articles, 65 journal articles and 10 website notes addressed the issue of the future of information science and epistemology. These researches have studied the future of this field in four axes: 1. Libraries and information centers in the future; 2. Librarians and information science professionals in the future; 3. The future of education in information science and science; And 4. The future of research in this field. A significant part of this research has been done with the aim of studying the goals, functions, features, services and resources of libraries in the future.
Conclusion: Libraries and information centers will continue to function as an important social institution in the future, but in order to be able to compete with competitors such as the Internet, super search engines, social networks, databases, virtual reality, augmented and hybrid technologies, To maintain and improve their position of audio-visual media and other new tools, it is necessary to change their services in accordance with the needs of the day and new technologies. In the future, the development of media and information carriers will not replace the role of librarians and information science professionals, but the importance of their position will be felt. In fact, among the various technologies and media, only librarians have the ability to overcome the challenges ahead such as the increasing volume of information, the growth of Internet resources, greater diversity of user needs, facing the problems of organizing information resources in cyberspace and optimal retrieval. Information from the masses of information is inappropriate. Given the current and future developments, the need for change in the situation of education and research in this field is felt more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future
  • Information Science
  • Systematic Review
  • Library
  • Librarian
  • Education
  • Research
اسدی، مریم؛ مهدیقلی، حمید (1395). فضای مشترک اطلاعاتی: آینده کتابخانه­‌های دانشگاه. تعامل انسان و اطلاعات، 3(2)، 43-55.
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ اکبری، تینا (1393). نظرسنجی درباره کتابخانه­‌های عمومی آینده از بعد فضا، منابع، هدف، کارکرد، فناوری و مهارت­‌های کتابداران. در: آینده‌­پژوه کتابخانه­‌های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
اسماعیلی فارسانی، محمد (1386). کتابخانه­‌های آینده (کتابخانه دیجیتال). ماهنامه اطلاع‌­یابی و اطلاع­‌رسانی، 4، 27-30.
اکبری، تینا (1391). کتابخانه‌‌های عمومی آینده از دیدگاه اعضای گروه بحث کتابداری مشهد. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.
باباغیبی، نجمه (1388). تصمیم­‌گیری هوشمندانه در کتابخانه­‌های عمومی با علم آینده­‌پژوهی. اداره کل کتابخانه­‌های عمومی خراسان رضوی، بازیابی در 10 تیر 1398 از طریق نشانی:
 https://yasouj.iranpl.ir/Portal/home/?paper/236800/248005/28020/
بابایی، پریناز؛ افشار، ابراهیم (1393). تحلیل چشم‌­اندازهای چهار کتابخانه عمومی مشهور در غرب. آینده­‌پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
بابایی، شهلا (1392). آینده­‌پژوه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی در ایران. پایان‌­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، تهران.
­باقریان، نجمه (1388). کتابخانه آموزشگاه: آینده، نقش­‌ها، انتظارات. اطلاع­‌یابی و اطلاع­‌رسانی، 3(20)، 36-42.
بختیاری، عبدالحسین؛ مرادی، ایرج؛ میرحسینی، زهره (1393). آینده‌نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی ایران بر اساس سند چشم‌­انداز ایران 1404. آینده‌­پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
پریرخ، مهری؛ ارسطوپور، شعله (۱۳۸۸). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۰(۲)، ۲۰۱-۲۲۶.
پور صالحی، نسترن؛ نقدی پوربیرگانی، روح اله؛ جعفری، سمیه (1393). روش­‌های مناسب آینده­نگاری کتابخانه‌های عمومی: مروری بر منابع و روش‌­ها. آینده­‌پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
تاج آبادی، رضا؛ رحیمی، محمد؛ شعبانی، سمیه (۱۳۹۲). جایگاه آینده‌پژوه در کتابخانه‌ها: مفاهیم و روش‌­ها. دومین همایش ملی آینده­‌پژوه، شرکت یادگار درخشان آریا، تهران.
تاج آبادی، رضا؛ قاسمی، نکیسا (1393). جایگاه آینده­‌پژوه کتابخانه­‌های عمومی در پیوند بین نسل­‌ها و افزایش تعاملات اجتماعی. آینده‌­پژوه کتابخانه‌های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
جباری، لیلا (۱۳۹۶). آینده‌نگاری در کتابخانه دیجیتال. کتابدار ۲.۰، ۳(۵)، http://lib2mag.ir/9279.
جمالی، فیضاله (1385). کتابداری ایران: گذشته، حال و آینده. نما، 6(4)، 1-5.
حجازی، رقیه (1399). آینده‌­نگاری راهبردی فهرست­‎‌‌های کتابخانه­‌ای ایران با رویکرد برنامهریزی سناریومبنا. پایان‌­نامه دکتری، دانشگاه شهد چمران، اهواز.
حسن زاده، محمد (۱۳۹۸ آبان، ۱۳). آینده علم اطلاعات و دانش‌شناسی و شایستگی‌های مورد نیاز دانشجویان رشته ]یادداشت وب سایت[. بازیابی شده از http://ipla.ir/?p=1935.
حسن زاده، محمد (1381). کتابخانه‌­های دیجیتال: طرز کار، ساختار و کتابداران و اطلاع‌­رسانان آینده. تحقیقات اطلاع‌­رسانی و کتابخانه‌­های عمومی، 12(46 و 47)، 42-48.
حسینی چالشتری، مجتبی (1393). بررسی تأثیر روند فناوری اطلاعات و روند اجتماعی بر آینده کتابخانه‌های عمومی ایران در ده سال آینده. پایان­‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حسینی، زهرا سادات؛ میرحسینی، زهره (۱۳۹۵). آینده فناوری در کتابخانه‌‌های عمومی (چالش‌‌ها و فرصت‌‌ها). چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران.
حسینی، مهدی؛ هاشمی، ماجد (1393). تحلیل محتوای فراخوان همایش‌‌های مربوط به کتابخانه‌‌های عمومی در سال‌‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴: چشم‌‌انداز جامعه حرفه‌‌ای و پژوهشگران علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی نسبت به آینده خدمات کتابخانه‌‌ها. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آینده‌‌پژوه در کتابخانه‌‌های عمومی ایران. تهران: نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور.
حیدری، احسان؛ هاشمی، مریم (1393). آینده کتابخانه­‌های عمومی ایران با توجه به روندهای اجتماعی- فرهنگی با استفاده از روش­‌های آینده­‌پژوه دیده‌­بانی و تحلیل روند (با تأکید بر اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴). آینده‌­پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
خزایی، سعید (1386). آینده‌‌پژوه: مفاهیم و ضرورت‌‌ها، بازیابی در 15 مرداد 1399 از طریق نشانی:
خسروی، فریبرز (1398). بررسی آینده کتابخانه‌ها در عرصه دیجیتال: کارکرد کتابخانه‌ها در آینده نزدیک تغییر اساسی خواهد کرد. بازیابی در 25 مهر 1399 از طریق نشانی:
https://www.irna.ir/news/83413550/کارکرد-کتابخانه-ها-در-آینده-نزدیک-تغییر-اساسی-خواهد-کرد
دیلمقانی، میترا؛ نقشینه، نادر؛ معینی، علی (۱۳۸۹)‏. نسل آینده کتابخانه‌ها، با تأکید بر هوشمندسازی خدمات‏. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، ۴۴(۵۴)، ۹۵-۱۲۰.
ذاکری، علی؛ گودرزی، غلامرضا (1393). کتابخانه تاب­آور و مقاوم: بازتعریف مفهوم کتابخانه‌­های آینده، بررسی از منظر روایت‌پردازی و چشم‌­اندازنگاری. آینده‌­پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
ریسمانباف، امیر (1393). جستارهایی نظری و آینده‌­نگرانه درباره شخصی­‌سازی خدمات اطلاع­رسانی در کتابخانه‌­ها. آینده‌­پژوه کتابخانه‌های عمومی ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
 زره ساز، محمد (1398). حرکت هوشمندانه در مسیر پرمخاطره آینده. سخن هفته لیزنا، شماره 461، بازیابی در 22 مهر 1399 از طریق نشانی: https://www.lisna.ir/note/40113-حرکت-هوشمندانه-در-مسیر-پرمخاطره-آینده
زره‌­ساز، محمد (1386). کتابخانه آینده: پیش­بینی­‌ها و پیش­گوئی­‌ها. نهمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، شیراز.
زنگنه، ثریا (1399). آینده کتابخانه‌ها در آیینه اتاق‌های فکر. کتابدار ۲.۰، 6(2)، http://lib2mag.ir/11237.
زوارقی، رسول (1385). کتابخانه‌های عمومی آینده. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمانده اطلاعات، 17(3)، 149-160.
سالاری، محمود (1384). نگاهی به آینده کتابخانه‌­ها و مراکز اطلاع‌­رسانی: ملاحظاتی پیرامون وظایف و خدمات کتابخانه­‌های آینده. کتابداری و اطلاع‌­رسانی، 8(4)، 109-122.
سهرابی، مائده (1394). کتابخانه آینده: طرح توسعه کتابخانه ملی با رویکرد کتابخانه نوین. پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی‌اکبر؛ کرانیان، پریوش (1397). روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمانده اطلاعات، 29(2)، 171-190.
شعبانی، احمد؛ اکبری، زهرا (1393). چشم‌­انداز و آینده رهبری معنوی در کتابخانه­‌های عمومی. آینده‌پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
صمدی، ثریا (1382). حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمانده اطلاعات، 14(4)، 65-73.
عبداله زاده، پروین (1397). ترسیم نقشه موضوعی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با روش هم‌رخدادی واژگان. پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، تبریز.
عزیزخانی، زهرا؛ اسماعیل پور، راضیه (1393). تأثیر کلان روندهای آینده­‌پژوهی بر کارکرد کتابخانه­‌های عمومی ایران. فصلنامه مطالعات آینده‌­پژوهی، 3(9)، 267-280.
عصاره، فریده؛ اسدنیا، ابوالفضل؛ جلیل‌‌پور، پیمان (1394). تدوین برنامه راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل SWOT. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌‌شناسی، 1(2)، 13-30.
عطارد، زینب (1396). آینده کتابخانه‌ها، سنتی یا دیجیتال ]یادداشت پژوهشی[. بازیابی در 22 مهر 1399 از طریق نشانی: https://www.iribnews.ir/006ogP
عظیمی، محمد حسن (1397). آینده‌پژوه و تبین نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در حوزه کتابخانه‌های دانشگاه در افق ۱۴۰۴. پایان­‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
علوی، بلال (1381). دو کارکرد اصلی کتابخانه‌های آینده: اطلاع‌رسانی و کمک به آموزش. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمانده اطلاعات، 13(3)، 104-109.
علیپورحافظی، مهدی؛ یزدی‌پور، مریم؛ رسولی، بهروز (1397). روند پژوهش‌‌های حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی: گذشته، حال و آینده. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمانده اطلاعات، 29(1)، 33-49.
غفاری قدیر، جلال (1391). آینده‌‌نگاری کتابخانه‌‌های عمومی ایران برای حضور اثربخش در میان رقبای رسانه‌ای جدید و نوظهور. پایان‌‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
فتاحی، رحمت‌‌الله (1383). تحلیل و بازآفرینی نقش کتابداران و اطلاع‌‌رسانان در عصر تحول. مجموعه مقالات هفتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور. رشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان. تهران: مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
فتاحی، رحمت‌‌الله (1390). آینده پیش روی پژوهش و نشر در قلمرو کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 1-5.
فتاحی، رحمت‌‌الله؛ بگلو، رجبعلی؛ آخشیک، سمیه سادات (1393). گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: نگاه به شکل‌‌گیری، دستاوردها و چالش‌‏های توسعه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی. شیراز: نامه پارسی.
فخرائی، مرضیه؛ کیقبادی، مرضیه (۱۳۹۳). نگاه به روش‌های آینده­‌پژوه: معرفی شش تکنیک مهم و پرکاربرد در آینده‌­پژوه. تهران: آینده­پژوه.
فدایی عراقی، غلامرضا (1388). آینده کتابداری و اطلاع‌­رسانی. مجله کتابداری، 40(46)، 30-100.
فدایی، غلامرضا (1393). مبانی معرفتی آینده‌­پژوه در کتابخانه­‌های عمومی. آینده‌­پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
قاسمی، علی حسین؛ دلبری، سهلا؛ موسوی، فریبا (1393). آینده کتابخانه‌­های عمومی در راستای خط­ مشی سند چشم­انداز بیست ساله کشور با تأکید بر استفاده از فناوری (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه­‌های عمومی استان خراسان رضوی). آینده‌پژوه کتابخانه‌های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
قفقازی الاصل، شادی (1389). آینده فناوری در کتابخانه‌ها: فرصت‌­ها و چالش­‌ها. نشریه الکترونیکی عطف. بازیابی 12 تیر 1399 از طریق نشانی: http://www2.atfmag.info/1389/07/13/future-of-technology-in-libraries/.
کشاورزیان، سلما (1396). فناوری­‌های کتابخانه‌­ای در 20 سال آینده. یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران. دسترسی از طریق https://civilica.com/doc/742230.
گرایی، احسان (1395). آینده‌نگاری راهبردی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریومبنا. پایان‌‌نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مختاری، حیدر؛ شفیع تبار سماکوش، نوروز (1393). پیشنهاد روش­شناسی تفصیلی برای «برنامه‌­ریزی فرهنگی برای کتابخانه­‌های عمومی کشور»: گامی به سوی تحقق‌بخشی اهداف سند چشم‌­انداز نهاد کتابخانه­‌های عمومی در افق ایران ۱۴۰۴. آینده‌­پژوه کتابخانه­‌های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
ملکوتی خواه، فهیمه (1393). تبیین الگوی مطلوب چشم‌انداز کتابخانه‌های آموزشگاه مدارس هوشمند ایران بر اساس دیدگاه صاحبنظران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، تهران.
منصورکیائی، ربابه؛ باب الحوایجی، فهیمه؛ نوشین فرد، فاطمه؛ سهیلی، فرامرز (1398). مطالعه وضعیت آینده اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه‌‌های اجتماعی از دیدگاه متخصصان ایرانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(3)، 136-163.
منصوریان، یزدان (1393). دورنمایی از کتابخانه‌­های عمومی فردا، در آیینه ادبیات داستانی معاصر. آینده­‌پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
منطقی، محسن (1390) آینده‌‌پژوه؛ ضرورت آینده مطالعات فرهنگی و علمی. اسلام و پژوهش‌‌های مدیریتی، 1(1)، 51-68.
نظری، مریم (1392). ماهیت و افق کاری رشته علم اطلاعات و دانش­‌شناسی و رموز موفقیت در آن. بازیابی در 22 مهر 1399 از طریق نشانی: https://www.lisna.ir/main/40482-زمان-تغییر-فرا-رسیده-است
مقیمی، مهدی (1386). گذری در دالان حرفه کتابداری. مجله ویستا، بازیابی در 23 مهر 1399 از طریق نشانی:
https://vista.ir/w/a/16/ro3ng/گذری-در-دالان-حرفه-کتابداری
نقیبیان، راهله السادات؛ رفیعی، سمیه؛ عیدی، داوود (1394). بررسی روند راهبردی کتابخانه بر پایه آینده‌پژوهی فناوری اطلاعات به منظور ارائه چارچوب مفهومی مناسب. کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و توسعه. شیراز: مرکز توسعه آموزش‌‌های نوین ایران.
نوروزی، یعقوب؛ خویدکی، سمانه (1393). فناوری­های معنایی- اجتماعی: دورنمایی برای آینده کتابخانه‌­های عمومی در ایران. آینده­‌پژوه کتابخانه‌­های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 5 خردادماه. تهران: چاپار؛ مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
References
Abdullah Zadeh, P. (2018). Drawing a thematic map of the field of librarianship and information with the co-divine method of words. Master Thesis, University of Medical Sciences and Health Services, Tabriz. (in Persian)
Akbari, T. (2012). Future public libraries from the perspective of members of the Mashhad Librarianship Discussion Group. Master Thesis, Islamic Azad University, Hamadan. (in Persian)
Alawi, B. (2002). The two main functions of future libraries: information science and help educate. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 13(3), 104-109. (in Persian)
Alipour Hafezi, M., Yazdipour, M., & Rasooli, B. (2018). Digital Library Research Process: Past, Present, and Future. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 29(1), 33-49. (in Persian)
Asadi, M., & Mahdigholi, H. (2016). Information commons: future of academic libraries. Human Info Interact. 3(2), 43-55. (in Persian)
Ashiq, M., Rehman, S., & Mujtaba, G. (2020). Future challenges and emerging role of academic libraries in Pakistan: A phenomenology approach. Information Development, 1–16.
Atarod, Z. (2017). The future of libraries, traditional or digital. Retrieved October 13, 2020 via address: https://www.iribnews.ir/006ogP. (in Persian)
Azimi, M. H. (2018). Future research and explanation of the role and position of information technology in the field of university libraries in 1404. Doctoral dissertation, University of Tehran. (in Persian)
Azizkhani, Z., & Ismailpour, R. (2014). The Great Impact of Future Study Trends on the Functioning of Iranian Public Libraries. Journal of Future Studies, 3(9), 267-280. (in Persian)
Babae, S. (2013). Future study of Knowledge and Information Science in Iran. Master Thesis, Shahed University, Tehran. (in Persian)
Babaei, P., & Afshar, E. (2014). Landscape analysis of four famous public libraries in the West. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Babagheibi, N. (2009). Intelligent decision making in public libraries with future study. General Office of Public Libraries of Khorasan Razavi. Retrieved July 1, 2019 via address: https://yasouj.iranpl.ir/Portal/home/?paper/236800/248005/28020/ (in Persian)
Bagherian, N. (2009). School Library: Future, Maps, Expectations. Information seeking and information science, 3(20), 36-42. (in Persian)
Baghmohammad, M., Mansouri, A., & Cheashmehsohrabi, M. (2020). Identification of Topic Development Process of Knowledge and Information Science Field Based on the Topic Modeling (LDA). Iranian Journal of Information processing and Management, 36(2), 297-328. (in Persian)
Bairwa, S., Kushwaha, S., & Sharan Verma, K. (2016). The Scenario of Library and Information Science (LIS) in India - Past, Present and Future perspectives. Knowledge Organization in Academic Libraries. Delhi: Viva Books.
Bakhtiari, A., Moradi, E., & Mir Hosseini, Z. (2014). Information technology foresight in Iranian public libraries based on the Iran Vision 1404 document. The Future Study of Iranian Public Libraries, Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Barker, P. (1992). Electronic books and libraries of the future. The Electronic Library, 10(3), 139-149.
Baruchson-Arbib, S., & Bronstein, J. (2002). A view of the future of the library and information science profession: A Delphi study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(5), 397-408.
Burke, L. (2002). The future role of librarians in the virtual library environment. The Australian Library Journal, 51(1), 31-45.
Castelli, D. (2006). Digital libraries of the future– and the role of libraries. Library Hi Tech, 24(4), 496-503.
Chang, H. C. (2012). Trends in Twitter Hashtag Applications: Design Features for Value-Added Dimensions to Future Library Catalogues. Library trends, 61(1), 248-258.
Chivukula, D. (2019). Makerspace- the future of public libraries. Master Thesis. University of North Carolina, Greensboro.
Choi, Y., & Rasmussen, E. (2006). What Is Needed to Educate Future Digital Librarians: A Study of Current Practice and Staffing Patterns in Academic and Research Libraries. D-Lib Magazine, 12(9), Available on August 20, 2019 from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=C718C.dialnet01?codigo=2133940.
Dasgupta, A. (2009). Preparing future librarians in India: A vision for LIS schools of Indian Universities in the 21st century. The World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, Milan, 23-27 August 2009.
De Loe, R. C., Melnychuk, N., Murray, D., & Plummer, R. (2016). Advancing the state of policy Delphi practice: A systematic review evaluating methodological evolution, innovation, and opportunities. Technological Forecasting and Social Change. (104), 78-88.
Dilmqani, M., Naghshineh, N., & Moeini, A. (2010). The next generation of libraries, with an emphasis on service intelligence. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 44(54), 120-195. (in Persian)
Donlan, R., Stanislaw, S., & Fernandez, M. (2017). The Future of Information Literacy in the Library: An Example of Librarian/ Publisher Collaboration. The Serials Librarian, 72(4), 91-94.
Esfandiari Moghadam, A., & Akbari, T. (2014). Survey of future public libraries in terms of space, resources, purpose, function, technology and librarians' skills. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. (in Persian)
Esmaeli Farsani, M. (2007). Future Libraries (Digital Library). Monthly of information seeking and information science. 4, 27-30. (in Persian)
Fadae, G. (2009). The future of librarianship and information Science. Journal of librarianship, 40(46), 30-100. (in Persian)
Fadae, G. (2014). Epistemological foundations of futures studies in public libraries. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Fakhrae, M., & Kiqbadi, M. (2014). A look at future study methods: Introducing six important and widely used techniques in future studies. Tehran: future study. (in Persian)
Fatahi, R. (2004). Analyzing and recreating the role of librarians in the age of change. Proceedings of the 7th Conference of Librarians of the Management and Planning Organization. Rasht: Management and Planning Organization of Gilan Province. Tehran: Center for Scientific Documents and Publications of the Management and Planning Organization. (in Persian)
Fatahi, R. (2011). The future of research and publishing in the field of library and information science in Iran. Library and Information Science Research, 1(1), 1-5. (in Persian)
Fattahi, R., Begloo, R., & Akhshik, S. (2014). A Review of the Past, Present and Future of Library and Information Science in Iran: A Look at the Formation, Achievements and Challenges of the Development of Knowledge and Information Science. Shiraz: Persian letter. (in Persian)
Feret, B., & Marcinek, M. (2005). The future of the academic library and the academic librarian: a delphi study reloaded. New Review of Information Networking, 11(1), 37-63.
Gaines, B. R. (1991). Modeling and Forecasting the Information Sciences. Information Sciences, 57–58, 3-22.
Gerae, E. (2016). Strategic foresight of knowledge and information science education in Iran with a scenario-based planning approach. Doctoral dissertation, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian)
Ghaffari Qadir, J. (2012). Foresight of Iranian public libraries for effective presence among new and emerging media competitors. Doctoral dissertation, University of Tehran. (in Persian)
Ghafghaziyolasl, S. (2010). The Future of Technology in Libraries: Opportunities and Challenges. Turning electronic journal. Retrieved July 3, 2020 from the address: http://www2.atfmag.info/1389/07/13/future-of-technology-in-libraries. (in Persian)
Ghasemi, A. H., Delbari, S., & Mousavi, F. (2014). The future of public libraries in line with the policy of the 20-year vision document of the country with emphasis on the use of technology (Case study: Librarians of public libraries in Khorasan Razavi province). The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Hassanzadeh, M. (2002). Digital Libraries: Workflows, Structures, and Future Librarians. Information Science Research and Public Libraries, 12(46 and 47), 42-48. (in Persian)
Hassanzadeh, M. (2019). The future of knowledge and information science and the competencies needed by students [Website notes]. Retrieved on 23 October 2020 via http://ipla.ir/?p=1935. (in Persian)
Hawley, J. S. S. (2016). The Evolution of the Library Media Center: A Study of the Past, Current, and Projected Future Library Services Available in Johnson City, Tennessee. Doctor Dissertation, East Tennessee State University, Johnson City, Tennessee.
Hejazi, R. (2020). Strategic foresight of Iranian library catalogs with scenario-based planning approach. Doctoral dissertation, Shahid Chamran University, Ahvaz. (in Persian)
Heydari, E., & Hashemi, M. (2014). The future of public libraries in Iran according to socio-cultural trends using future study methods of monitoring and trend analysis (with emphasis on the objectives of the Vision 1404 document). The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Higuchi, K. (1990). A delphi study on the future of academic-libraries. Library and information science, 28, 21-59.
Hilt, K. (2017). What Does the Future Hold for the Law Librarian in the Advent of Artificial Intelligence? Canadian Journal of Information and Library Science, 41(3), 211-227.
Hosseini Chaleshtari, M. (2014). Investigating the Impact of Information Technology and Social Trend on the Future of Iranian Public Libraries in the Next Ten Years. Master Thesis. Allameh Tabatabae University, Tehran. (in Persian)
Hosseini, M., & Hashemi, M. (2014). Content Analysis of Public Library Conferences 2000-24: The Vision of the Professional Society and Researchers of Knowledge and Information Science of the Future of Library Services. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Hosseini, Z., & Mir Hosseini, Z. (2016). The future of technology in public libraries (challenges and opportunities). Fourth National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies. Mehr Arvand Higher Education Institute, Center for Strategies for Achieving Sustainable Development, Tehran. (in Persian)
Inayatullah, S. (2007). Which future for libraries? Foresight, 9(3), 54 – 57.
Jabbari, L. (2017). foresight in the Digital Library. Librarian 2.0, 3(5), http://lib2mag.ir/9279. (in Persian)
Jamali, F. (2006). Iranian Library: Past, Present and Future. Nama, 6(4), 1-5. (in Persian)
Keshavarziyan, S. (2017). Library technologies in the next 20 years. 11th National Congress of Pioneers of Progress, Tehran. Access via https://civilica.com/doc/742230. (in Persian)
Khazaei, S. (2007). Future study: Concepts and Necessities, Retrieved on August 6, 2016 via:  http://ayandehpajoohi.com/articles/futuresstudies/future-research, ecessities. (in Persian)
Khosravi, F. (2019). Exploring the future of libraries in the digital arena: The function of libraries will change dramatically in the near future. Retrieved on October 16, 2020 via address: https: //www.irna.ir/news/83413550. (in Persian)
King, D. L. (2018). Emerging technology trends for libraries. Retrieved on October 18, 2020 via address: https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/24%20emerging%20technology.pdf.
Kinsley, K. (2014). A research and class model for future library instruction in higher education. New Library World, 115(9/10), 482-495.
Kowalczyk, P. (2018). Library of the future: 8 technologies we would love to see. Retrieved on October 18, 2020 via address: https://ebookfriendly.com/library-future-technologies/#explore.
Kumar Sinha, M. (2016). Scenario of Changing Trends in Library and Information Science Education and Research an Analytical Study of Brochures of Seminars, Conferences and Workshops Organized during January 2012- July 2014. Journal of Humanities and Social Science, 21(7), 20-43.
Lachance, J. R. (2006). Learning community give library and information associations a bright future. Library Management, 27(1/2), 6-13.
Lawal, V. (2017). Information Literacy and the Future of Digital Information Services at the University of Jos Library, Library Philosophy and Practice (e-journal). Available on December 15, 2019, from: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1674.
Levine-Clark, M. (2014). Access to Everything: Building the Future Academic Library Collection. Libraries and the Academy, 14(3), 425–437.
Lewis, J. K. (2015). The academic library in the 21st century: Competencies library directors and senior managers must possess to successfully lead their organizations into the future. Doctor Dissertation, University of Maryland, United States of America.
Ludwig, L., & Starr, S. (2005). Library as place: results of a delphi study. Journal of the Medical Library Association, 93(3), 315-326.
Macgregor, G., & Dunsire, G. (2005). Library systems: the trends, the evelopments the future. E-MmITS: Newsletter of the Multimedia and Information Technology Group Scotland, 2(21), 22-12.
Magalhaes, R. (1983). The impact of micro-electronics revolution in library and information work: an analysis of future trends. Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administration, 1(1), 2-11.
Malakootikhah, F. (2014). Explaining the desired model of the perspective of smart school libraries in Iran based on the views of experts. Master Thesis, Shahed University, Tehran. (in Persian)
Malenfant, K. J. (2011). Understanding faculty perceptions of the future: action research for academic librarians. Doctoral Dissertations, Antioch University, United States of America.
Manouchehri, R., Isfandyari-Moghaddam, A., & Zarei, A. (2019). An Overview of Iran’s Public Libraries in 2025 Vision. International Journal of Information Science and Management, 17(1), 97-107.
Mansoorian, Y. (2014). A view of tomorrow's public libraries, in the mirror of contemporary fiction. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Mansourkiae, R., Bab Al-Hawaeji, F., Nooshin Fard, F., & Soheili, F. (2019). Study of the future status of the dissemination of scientific products of information science and science researchers in social networks from the perspective of Iranian experts. Journal of Library and Information Science, 22(3), 136-163. (in Persian)
Manteghi, M. (2011) Future Research; The necessity of future cultural and scientific studies. Islam and Management Research, 1(1), 51-68. (in Persian)
McKnight, S. (2007). A futuristic view of knowledge and information management. BiD (Textos universitaris de biblioteconomia i documentacio), Available on December 2, 2019, from: http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/16046.
Moghimi, M. (2007). Passing through the corridors of the library profession. Vista journal, Retrieved on October 14, 2020 via address: https://vista.ir/w/a/16/ro3ng/passes. (in Persian)
Mokhtari, H., & Shafi Tabar, N. (2014). Proposing a Detailed Methodology for Cultural Planning for Public Libraries: A Step Towards Realizing the Objectives of the Vision Document of the Public Libraries Foundation on the Horizon of Iran 1404. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Molnár, T. L. (2020). Future of Libraries in the Cyber-Physical Society. US-China Foreign Language, 18(9), 283-290.
Naqibian, R., Rafiae, S., & Eidi, D. (2015). Investigating the strategic trend of the library based on the future study of information technology in order to provide an appropriate conceptual framework. National Conference on Future Study, Humanities and Development. Shiraz: Center for the Development of Modern Education in Iran. (in Persian)
Nazari, M. (2013). The nature and horizon of the field of knowledge and information science and the secrets of its success. Retrieved October 13, 2020 from:  https://www.lisna.ir/main/40482-time-change-has-a. (in Persian)
Noh, Y. (2015). Imagining Library 4.0: Creating a Model for Future Libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786-797.
Noruzi, Y., & Khoidaki, S. (2014). Semantic-social technologies: A perspective for the future of public libraries in Iran. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (In Persian)
Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. Sprouts: Working Papers on Information Systems. 10(26). Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1954824
Osareh, F., Asadnia, A., & Jalilpour, P. (1394). Development of a strategic plan of the Department of Information Science and Knowledge of Shahid Chamran University of Ahvaz using SWOT analysis. Journal of Knowledge and Information Management, 1(2), 13-30. (in Persian)
Palmer, M. (2021). Study of Future Public Library Trends & Best Practices. Public Library Quarterly, https://www.tandfonline.com/doi/abs/?journalCode=wplq20
Paraschiv, P. (2017). 10 innovative technologies to implement at the library of the future. Retrieved on October 18, 2020 via address: https://princh.com/8-technologies-to-implement-at-the-library-of-the-future/#.X4xsm9AzbIV.
Parirokh, M., & Arastoopoor, S. (2009). Research on developing a strategic plan for the Department of Library and Information Science of Ferdowsi University of Mashhad: Identifying issues, factors and the proposed model. Educational and Psychological Studies, 10(2), 201-226. (in Persian)
Pedersen, L. (2016). The Future of Public Libraries: A Technology Perspective. Public Library Quarterly, 35(4), 362-365.
Poor Salehi, N., Naqdi Pourbirgani, R., & Jafari, S. (2014). Appropriate Public Library Foresight Methods: An Overview of Resources and Methods. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Ramesha, R., & Ramesh Babu, B. (2007). Trends, Challenges and Future of Library and Information Science Education in India. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 27(5), 17-26.
Rismanbaf, A. (2014). Theoretical and futuristic inquiries about the personalization of information services in libraries. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Salari, M. (2005). A Look at the Future of Libraries and Information Centers: Considerations for the Functions and Services of Future Libraries. Library and Information Science, 8(4), 109-122. (in Persian)
Samadi, S. (2003). Moving to the Future: Transforming the Role of Librarians. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 14(4), 65-73. (In Persian)
Sandlian-Smith, P. (2016). The Future of Public Libraries: Anything Is Possible. Public Library Quarterly, 35(4), 311-317.
Saunder, L. (2009). The Future of Information Literacy in Academic Libraries: A Delphi Study. Libraries and the Academy, 9(1), 99–114.
Schiller, B. (2015). The Future of Libraries Is Collaborative, Robotic, And Participatory. Retrieved on October 18, 2020 via address: https://www.fastcompany.com/3053682/the-future-of-libraries-is-collaborative-robotic-and-participatory.
Shabani, A., & Akbari, Z. (2014). The vision and future of spiritual leadership in public libraries. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Shoham, S., & Yablonka, I. (2008). Monumental Library Buildings in the Internet Era: the future of public libraries. IFLA Journal, 34(3), 1-14.
Singh, J., & Kaur, T. (2009). Future of Academic Libraries in India: Challenges and Opportunities. International Conference on Academic Libraries (ICAL) held at the University of Delhi, India.
Singh, R. (2021). Future of Libraries in India. Accessed on April 1, 2021 via address: https://www.researchgate.net/profile/Reena_Tomar3
Smith, M., & Osborne, M. (2000). The changing role of the traditional players in the new information age: the future of document delivery services. Interlending & Document Supply. 28(2), 86-90.
Soheili, F., Special, A. A., & Kranian, P. (2018). Thematic trend of concepts in the field of information science and encyclopedia in Iran based on the co-divine analysis of words. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 29(2), 171-190. (in Persian)
Sohrabi, M. (2015). Future Library: National Library Development Plan with a New Library Approach. Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
Sonnenwald, D. H. (2013). Visioning the future of information and library science: Challenges and opportunities. In Information science between virtual infrastructure and material ifeworlds. Proceedings of the information science between infrastructure and material lifeworlds, March 22, Poland: Association of Information science and technology.
Staley, D., & Malenfant, K. J. (2010). Futures thinking for academic librarians: Higher education in 2025.  Information Services & Use, 30)1-2(, 57-90.
Summers, R., Oppenheim, C. H., Meadows, J., McKnight, C., & Kinnell, M. (1999). Information Science in 2010: A Loughborough University View. Journal of the American Society for Information Science. 50(12), 1153-1162.
Tajabadi, R., & Ghasemi, N. (2014). The place of public library futures study in intergenerational linkages and increasing social interactions. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Tajabadi, R., Rahimi, M., & Shabani, S. (2013). The future position of research in libraries: Concepts and methods. The Second National Conference on Future study, Yadegar Derakhshan Aria Company, Tehran. (In Persian)
Tanloet, P., & Tuamsuk, K. (2011). Core competencies for information professionals of Thai academic libraries in the next decade (AD 2010–2019). The International Information & Library Review, 43(3), 122-129.
Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 1261527–1551.
Teach Thought (2016). 10 Ways The Library of the Future Will Be Different. Retrieved on October 18, 2020 via address: https://www.teachthought.com/literacy/10-ways-the-library-of-the-future-will-be-different/.
Thomas, R. (2017). Future of academic libraries: Opportunities and Challenges. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 4(24), Available on August 20, 2019 from: https://www.myresearchjournals.com/index.php/article/view/10322.
Torrence, M. (2015). Services and Resources to Engineers: A Case Study of Outreach and Marketing, Assessment, and Future Directions in a Research Library. Academic Services Faculty and Staff Publications. Available on August 20, 2019 from: http://scholarcommons.usf.edu/tlas_pub/170.
Wagner, G., & Ulten, S. (2000). Future of education for library and information science: Views from Australia. Education for Information, 18(3), 123-129.
Weber, N. M., Palmer, C. L., & Chao, T. C. (2012). Current trends and future directions in data curation research and education. Journal of Web Librarianship. 6(4), 305-320.
Wilders, C. (2017). Predicting the Role of Library Bookshelves in 2025. The Journal of Academic Librarianship, 43(5), 384-391.
Yan, X. (2011). Information Science: It’s Past, Present and Future. Information, 2(3), 510-527.
Zakeri, A., & Goodarzi, G. (2014). Resilient and resilient library: Redefining the concept of future libraries, examining them from the perspective of narrative and landscape. The Future Study of Iranian Public Libraries: Proceedings of the First National Conference. Public Libraries of the country in cooperation with the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality. 5 June. Tehran: Chapar; Book Publishing Institute. (in Persian)
Zanganeh, S. (2020). The future of libraries in the mirror of think tanks. Librarian 2.0, 6(2), http://lib2mag.ir/11237. (in Persian)
Zavarghi, R. (2006). Future Public Libraries. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization, 17(3), 149-160. (in Persian)
Zereh Saz, M. (2007). Future Library: Predictions and Forecastings. Presented to the ninth conference of librarians of the Management and Planning Organization. Country Management and Planning Organization, Shiraz. (in Persian)
Zereh Saz, M. (2019). Move smartly on the risky path of the future. Speech of Lizana Week, No. 461, retrieved on October 13, 2020 via address: https://www.lisna.ir/note/40113-marking-smart-in-the- risky-future-path. (in Persian)