بررسی مخاطب‌شناسی در تقدیم‌نامه‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی ارائه شده بعد از انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش فرهنگی و ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پایان‌نامه‌ها از جمله منابع علمی و پژوهشی دست اول است که در اجزاء و ساختار آن، تقدیم‌نامه وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مخاطب‌شناسی تقدیم‌نامه‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی بعد از انقلاب اسلامی است.
روش‌: روش پژوهش، مطالعه کتابخانه‌ای است. اطلاعات از طریق مشاهده و فیش‌برداری از سه پایگاه مهم اطلاعاتی پایان‌نامه: ایرانداک، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جمع‌آوری گردید. از 600 عنوان پایان‌نامه مربوط به 77 مرکز آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی مورد مطالعه، 522 تقدیم‌نامه فیش‌‌برداری گردید.
یافته‌ها: حدود 85 درصد از پایان‌نامه‌ها دارای تقدیم‌نامه هستند و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاهی و حوزوی بیشترین فراوانی را دارند. پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور و دولتی به ترتیب دارای بیشترین تقدیم‌نامه هستند. بیشتر تقدیم‌نامه‌ها دارای دو مخاطب است و به‌ طور میانگین هر تقدیم‌نامه به سه مخاطب تقدیم شده است. زنان نسبت به مردان به مخاطبان بیشتری تقدیم نموده‌اند. مخاطبان حدود 6 درصد تقدیم‌نامه‌ها با موضوع پایان‌نامه ارتباط دارند. 72 درصد مخاطبان، از خانواده و بستگان پدیدآور هستند، 13 درصد مخاطبان، ائمه اطهار (ع) هستند، حدود 15 درصد تقدیم‌نامه‌ها نیز به سایر گروه‌ها و شخصیت‌های علمی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... تقدیم‌ شده‌اند.
نتیجه‌گیری: موضوع پایان‌نامه تأثیر کمتری در فکر و ذهن پدیدآور برای تدوین تقدیم‌نامه دارد. تکریم و قدردانی تقدیم‌نامه‌نویسان، از زحمات والدین نشانگر فرهنگ دینی و ارتباط عمیق فرزندان با والدین در خانواده‌های ایرانی است. عشق به ائمه ‌اطهار (ع) و انتظار فرج از دغدغه‌های پژوهشگران جوان ایران اسلامی است. به‌ طور کلی تقدیم‌نامه‌نویسان معتقد به آموزه‌های دین مبین اسلام به ‌ویژه کلام الهی (قرآن) و علاقه‌مند به دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی (شهدا و رهبری) هستند و این موضوع سرمایه بسیار مهم معنوی و اعتقادی است که مدیران جامعه اسلامی و خانواده‌ها باید برای حفظ و حراست و تقویت بنیه‌های آن از هیچ کوششی دریغ نکنند و این نوع سرمایه‌ها را تقویت، تکریم و تجلیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Audiences in dedication pages of Academic and seminary Theses Presented After the Islamic Revolution with Emphasis on Cultural and Communication Role

نویسنده [English]

  • Ali Sadeghzadeh Vayghan
Ph.D in Knowledge and information Science, Research expert of the National Archives and Library of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Theses are among the first-hand scientific and research resources that have a dedication page. The main purpose of this study is to examine the audience of dedication pages of the academic and seminary theses presented after the Islamic Revolution.
Methodology: The research method was library one. Data were collected through observation and Note-taking of three important dissertation databases: IranDoc, Islamic Information and Documentation Center, and National Library and Archives of Iran. 522 dedication letters were collected from 600 dissertation titles related to 77 seminary and higher education centers. In terms of the number of higher education centers or seminaries studied, most centers are located in the provinces of Tehran (14), Isfahan (9) and Qom (8), and in terms of the number of dissertations, the most studied dissertations are related to higher education centers or seminaries in the provinces of Isfahan (162), Qom (130) and Tehran (117). About 99% of the studied dissertations were defended or presented between 1995 to 2015, 331 titles (63.41%) by men and 191 titles (36.59%) by women, 127 titles (24.33%) in the seminaries and 395 titles (75.67%) in the universities.
Findings: About 85% of the theses have the dedication page among which postgraduate and undergraduate theses are the most. Non-profit university theses, Payam-e-noor, and Public university theses have the most dedication pages, respectively. Most dedication pageshave two audiences; on average, each dedication is dedicated to three. Women have more audiences than men. About 6% of the dedications are related to the thesis topic. 72% of the audience is from family and relatives, with first degree relatives being mother (31.46%), father (29.58%), spouse (16.24%) and child (7.32%) respectively. 13% of the audience are Imams (AS), which are Imam Zaman (32.31%), Prophet Muhammad (13.33%), and Imam Ali (12.82%), respectively. About 15% of the dedications are also dedicated to other scientific, religious, cultural, social, political and other groups and personalities, such as professors, teachers (20.72%), martyrs (10.81%), Imam Khomeini and friends (9.01%) and scholars of the Islamic world (8.56%) are the most frequent. Mother (31.46%), father (29.58%), wife (16.24%) and child (7.32%), respectively, have the most relationship with the author. These results, while originating from the word of God and the Imams of the Infallibles (A.S.), as a positive culture respecting and appreciating the efforts of parents has been expressed as a religious, human and moral duty. It also shows the deep connection of children with parents in Iranian culture and families.
 
Conclusion: The thesis topic has less influence on the author's mind for dedicating the thesis. Honor and appreciation of the writers for the hard work of parents reflects the religious culture and deep connection of children with parents in Iranian families. The love of Imams (AS) and waiting for Appearance of Imam Mahdi are the concerns of the young scholars of Islamic Iran. In general, theses writers believe in the teachings of Islam, especially theology, and are interested in defending the values ​​of the Islamic Revolution (martyrs and leaders), and this is a very important spiritual and religious capital that the leaders of the Islamic community and their families should do their utmost to preserve, protect, and celebrate such ventures and to promote, honor these kinds of minds. Researchers can also develop and promote this cultural, religious, and social communication channel through in-depth scrutiny of the various aspects of dedications. Collecting, subject organizing, and disseminating dissertation dedicationscan also be effective in providing a template and encouraging students to write a dedication page as a vehicle for communication and expressing emotional and human emotions and creating vitality. Also, collecting, thematically arranging and publishing dissertation dedication pages can be effective in providing a model and encouraging students to write a dedication page as a vehicle for communication and expression of emotional and human feelings and creating vitality. This type of work is very effective in strengthening family relations and human as well as Islamic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thesis
  • Dissertation
  • dedication page
  • Academic and seminary Theses
الهی‌فر، علی (1387). نقد شبهات مطرح شده در نهج‌البلاغه، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
انصاری بایگی، حمید (1386). سیری در اندیشه‌های اخلاقی امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
باب‌الحوائجی، فهیمه (1381). آشنایی با مبانی چاپ و نشر، تهران: تکوک زرین.
بابایی، رضا (1384). آیین تقدیم‌نامه‌نویسی، پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان، 23 و 24، 223- 238.
بابایی، رضا؛ باقریان موحد، سیدرضا (1392). مقدمه‌ای بر «تقدیم‌نامه‌نویسی» بر کتاب، کتاب‌های اسلامی، بهار و تابستان، 14(52-53)، 17-34.
برجسته، لقمان (1389). بررسی تأثیر الگوی تدریس فراشناخت در پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی مدارس ناحیه 2 شهرستان ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد آموزش زبان فارسی، تهران: دانشگاه پیام نور.
برفرازی، مهدی (1386). جامعه مطلوب از دیدگاه علی (ع) و روش‌های مقابله با مفاسد اجتماعی و زمینه‌های آن در قرآن و سنت، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد علوم قرآنی و حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بشیری، ابوالقاسم (1388). ارائه «الگوی انسان کامل» بر اساس ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اکرم (ص) از دیدگاه قرآن و سنت، پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی تربیتی، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
بلوری، مریم (1381). معنی واژه‌ها و جمله‌های دشوار، ترجمه‌ آیه‌ها، ادبیات و ضرب‌المثل‌های عربی، اشاره به ویژگی‌‌های سبکی و برخی نکات دستوری به انضمام ویرایش تاریخ بلعمی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده تحصیلات تکمیلی.
بهاری، محمدرضا (1384). آئین دوست‌یابی در نهج‌البلاغه، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
پورممتاز، علیرضا (1377). فرهنگ کتاب: فارسی، انگلیسی، آلمانی، همراه با گنج‌واژه‌های فارسی و انگلیسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
پورممتاز، علیرضا (1388). فرهنگ جامع چاپ و نشر، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
ترکاشوند، حسن (1387). بررسی میانی فکری و اعتقادی معاویه، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، مرکز تخصصی علم کلام.
جعفریان، رسول (1379). تقدیم‌نامه‌نویسی در دیباچه کتاب‌ها با تأکید بر تقدیم‌نامه‌نویسی در آثار شیعی، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 122- 157.
جهرمی، محمدرحیم (1389). جایگاه موعظه در تبلیغات دینی، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه.
چم‌زاده قنواتی، مانا (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر سبک اسنادی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان، کارشناسی‌ ارشد روان‌شناسی ‌عمومی، اصفهان (خوراسگان): دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی.
حسینی، سیدمحسن (1388 الف). مشکلات حکومتی امیرالمؤمنین علی (ع)، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
حسینی، سیدمعصوم (1388 ب). عصمت امام (ع) از دیدگاه علامه طباطبائی و فخر رازی، رساله علمی سطح 4، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
حیدری‌نیک، مسعود (1382). حکومت از دیدگاه نهج‌البلاغه، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
روشندل، محمدباقر (1387). یاران علی (ع) در سنگر دفاع از ولایت، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
ستوده، مهدی (1389). بررسی بحث قبله در نماز بر اساس دیدگاه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره)، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه.
سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین (1379). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران: فرهنگ معاصر.
سلیمانی، مصطفی (1387). انحرافات اجتماعی از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
شعبان‌دخت، علی‌اصغر (1389). بررسی دستورات شرع مقدس در تربیت کودک، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
عزیزی‌کیا، غلامعلی (1388). نقش حدیث در تفسیر قرآن، پایان‌نامه دکتری تفسیر و علوم قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
فرمانیان، مهدی (1388). مبانی فکری سلفیه، پایان‌نامه دکتری کلام، گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، قم: دانشگاه قم [مرکز تربیت مدرس].
گرجیان عربی، زاهد (1389). حیاتمندی موجودات از منظر عقل و نقل با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
لطفی مهروئیه، موسی (1386). امامت امیرالمومنین علی (ع) در آیه ولایت، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه.
لفیف، مرضیه (1392). بررسی تأثیر طرح‌های توسعه شهری بر تکوین و تشدید اسکان‌های غیررسمی، کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی ‌شهری، اراک: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی مهندسی.
محمدی، محسن؛ کشاورزی، سیدمحسن؛ رحیمی، مهدی (1384). خوردگی اتمسفری فولاد، پایان‌نامه کارشناسی مهندسی مواد، نجف‌آباد: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی.
مدیح، غلامعلی (1387). آشنایی با اصول نشر و تولید کتاب: ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی.
مدیرامانی، پروانه (1381). «پایان‌نامه» در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (جلد اول)، تهران: کتابخانه ملی ایران.
مسعودی، سیدعلی‌اصغر (1389). جایگاه بیعت در آیات و روایات (با تأکید بر شبهات روز)، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
ملکی، علیرضا (1377). تحلیل ریشه در درمان‌های ارتودنسی، پایان‌نامه دکتری دندانپزشکی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده دندانپزشکی.
مهاجری، فاطمه؛ امیرخانی، غلامرضا (1381). «اهدا» در: دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (جلد اول)، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
میریان، سیدعباس (1350). مقایسه جایگاه زن در جاهلیت عرب و اسلام، رسالۀ علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
نصوحیان، هاجر (1393). مقایسه جهت‌گیری زندگی و پنج عامل شخصیت در زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم با توجه به شادکامی آنان در شهر اصفهان، کارشناسی ارشد روان‌شناسی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
نوروزی، عین‌الله (1389). نوع‌دوستی از دیدگاه اسلام، رساله علمی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
نیکنام، محمدرضا (1379). پیکره‌شناسی کتاب، تهران: سرا.
یزدی، مجید (1388). مدیریت پیامبر اعظم (ص) در قرآن، رساله علمی سطح 4 رشتۀ تفسیر قرآن، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
یعقوبی، عزت‌اله (1382). نبوت عامه و خاصه در نهج‌البلاغه، رساله عملی سطح 3، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 
References
Ansari Baigi, H. (2007). A look at the moral thoughts of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah, Master of Quranic and Hadith Sciences, Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. (in Persian)
Azizi Kia, G. A. (2009). The role of hadith in the interpretation of the Qur'an, Ph.D Thesis in Quranic Interpretation and Science, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (in Persian)
Babaei, R. (2005). Rite of dedication page writing, Research and Field, Autumn and Winter, 23 & 24, 223-238. (in Persian)
Babaei, R., & Bagherian Movahed, S. R. (2013). Introduction to "dedication page writing" to the book, Islamic Books, Spring and Summer, 14(52 &53), 17-34. (in Persian)
Babalhavaeji, F. (2002). Familiarity with the basics of publishing, Tehran: Takuk Zarrin. (in Persian)
Bahari, M. R. (2005). The ritual of friendship in Nahj al-Balaghah, Scientific dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Blori, M. (2002). The meaning of difficult words and sentences, translation of verses, Arabic literature and proverbs, references to stylistic features and some grammatical points as well as editing Bal'ami's history, Master of Persian Language and Literature, Najafabad: Islamic Azad University, Faculty of Graduate Studies. (in Persian)
Barfarazi, M. (2007). The desired society from the point of view of Ali (a.s.) and the methods of dealing with social corruption and its contexts in the Qur'an and Sunnah, Master Thesis in Quranic Sciences and Hadith, Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. (in Persian)
Barjesteh, L. (2010). Investigating the effect of metacognition teaching model on the writing progress of first grade middle school students in District 2 of Urmia city, Master Thesis in Persian Language Teaching, Tehran: Payame Noor University. (in Persian)
Bashiri, A. (2009). Presenting the "model of a perfect human being" based on the personality traits of the Holy Prophet (PBUH) from the perspective of the Qur'an and Sunnah, Ph.D Thesis in Educational Psychology, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (in Persian)
Chamzadeh Qanavati, M. (2004). The effectiveness of positive thinking skills training on the documentary style of male elementary school students in Isfahan, Master of General Psychology‌, Isfahan (Khorasgan): Islamic Azad University, Faculty of Psychology and Educational Science. (in Persian)
Dehkhoda, A. A. (1998). Dictionary, Tehran: University of Tehran. (in Persian)
Roshandel, M. B. (2008). Ali (a.s.) companions in defense of the Guardianship, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Elahifar, A. (2008). Critique of the doubts raised in Nahj al-Balaghah, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Farmanian, M. (2009). Salafi intellectual foundations, Ph.D Thesis, Philosophy of Religion and New Theological, Issues, Qom: Qom University [Teacher Training Center]. (in Persian)
Gorjian Arabi, Z. (2010). The vitality of beings from the perspective of reason and narration with emphasis on the views of Imam Khomeini (ra), Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Heydarianik, M. (2003). Government from the perspective of Nahj al-Balaghah, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center.
Hosseini, S. M. (2009 A). Government problems of Amir al-Mo'menin Ali (a.s.), Scientific dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Hosseini, S. M. (2009 B). Infallibility of Imam (a.s.) from the perspective of Allameh Tabatabai and Fakhr Razi, Scientific dissertation level 4, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Jafarian, R. (2000). Dedication page writing in the Introduction of Books with Emphasis on Dedication page writing in Shiite Works in: Proceedings of the International Congress of Books and Libraries in Islamic Civilization, Mashhad: Astan Quds Razavi, Islamic Research Foundation, 122- 157. (in Persian)
Jahromi, M. R. (2010). The place of preaching in religious propaganda, Scientific dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Lafif, M. (2013). Investigating the effect of urban development plans on the development and intensification of informal settlements, Master thesis in Urban Planning, Arak: Islamic Azad University, Faculty of Engineering. (in Persian)
Lotfi Mahrouyeh, M. (2007). Imamate of Amir al-Mu'minin Ali (a.s.) in the verse of Wilayah, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center.
Mohammadi, M., & Keshavarzi, S. M., & Rahimi, M. (2005). Atmospheric corrosion of steel, Bachelor Thesis in Materials Engineering, Najafabad: Islamic Azad University, Faculty of Engineering.
Madih, G. A. (2008). Familiarity with the principles of publishing and producing books: for Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Islamic Azad University. (in Persian)
Maleki, A. (1998). Endodontics in orthodontic treatment, Dental doctoral thesis, Tehran: Tehran University of Medical Sciences and Health Services, dental College. (in Persian)
Masoudi, S. A. A. (2010). The place of allegiance in verses and hadiths (with emphasis on the doubts of the day), Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Mirian, S. A. (1971). Comparing the position of women in Arab ignorance and Islam, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Modiramani, P. (2002). "Thesis" in: Encyclopedia of Library and Information Science (Vol. I), Tehran: National Library of Iran. (in Persian)
Mohajeri, F., & Amirkhani, G. (2002). "Donation" in: Encyclopedia of Library and Information Science (Vol. I), Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Niknam, M. R. (2000). Book morphology, Tehran: Sara. (in Persian)

Nosuhian, H. (2014). Comparison of life orientation and five personality factors in women with breast cancer and healthy according to their happiness in Isfahan, Isfahan: Islamic Azad University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (in Persian)

Nowruzi, A. (2010). Altruism from the perspective of Islam, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Pourmumtaz, A. (1998). Book dictionary: Persian, English, German, with Persian and English dictionaries, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and Publishing Organization. (in Persian)
Pourmumtaz, A. (2009). Comprehensive publishing dictionary, Tehran: Culture and Art Entrepreneurs Cooperative Company. (in Persian)
Shaban Dokht, A. A. (2010). Examining the commands of the holy sharia in raising a child, Scientific dissertation, level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Soleimani, M. (2008). Social deviations from the perspective of Imam Ali (a.s.) in Nahj al-Balaghah, Scientific dissertation, level 3. Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Soltani, P., & Rastin, F. (2000). Encyclopedia of Library and Information Science, Tehran, Contemporary Culture. (in Persian)
Sotudeh, M. (2010). Examining the discussion of qibla in prayer based on the view of the late Grand Ayatollah Boroujerdi, Scientific dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Torkashvand, H. (2008). Mu'awiyah's Intellectual and Belief Study, Scientific dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center, Theological Center. (in Persian)
Yaqoubi, E. (2003). Public and private prophecy in Nahj al-Balaghah, practical dissertation level 3, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)
Yazdi, M. (2009). The management of the Holy Prophet (PBUH) in the Quran, Scientific dissertation level 4 in the field of Quranic interpretation, Qom: Seminary Management Center. (in Persian)