استارت‌آپ‌های صنایع خلاق فرهنگی در حوزه کتاب در ایران و ارائه سناریوهای توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: تبیین وضعیت فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه کتاب در ایران و ارائه سناریوهای توسعه 
روش‌شناسی: رویکرد استفاده شده در پژوهش حاضر ترکیبی (کمی و کیفی) است. ابتدا از رویکرد کمّی برای گردآوری اطلاعات و تشریح وضعیت استارت‌آپ‌ها استفاده شد و سپس برای تدوین سناریوها از رویکرد کیفی استفاده شد. در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش دوم که اختصاص به تدوین سناریو برای ترسیم آینده داشت از سناریونگاری تکوینی استفاده شد. جامعه پژوهش 154 استارت‌آپ فعال در حوزه کتاب بودند که 58 مورد در حوزه کتاب الکترونیکی، 26 مورد در حوزه کتاب صوتی، 65 مورد در حوزه توزیع و فروش کتاب چاپی و 5 مورد در حوزه شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. در بخش دوم اقدام به انجام مصاحبه‌های نیمه باز با 9 نفر از متخصصان علمی و اجرایی شد. برای تحلیل محتواهای مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی پنهان با رویکرد استقرائی، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرکز اصلی استارت‌آپ‌ها در شهر تهران است و عمر شکل گیری آن‌ها به دو دهه اخیر برمی‌گردد. استارت‌آپ‌های این حوزه ضعیف هستند و این ضعف ناشی از ضعیف بودن حوزه کتاب در کشور است. توان مالی و زیرساختی این شرکت‌ها بسیار پایین است و نیازمند پشتیبانی هستند و مؤسسات سرمایه‌گذار و شتاب دهنده‌ها نیز به دلیل کمی سودآوری این حوزه به ندرت وارد این حوزه‌ها می‌شوند. به لحاظ زیرساخت‌های قانونی و اداری خلأهای بسیاری پیش روی این شرکت‌ها در صنعت کتاب است و نیاز به اصلاح رویه‌ها، قوانین و زیرساخت‌های اجرایی و تسهیل فعالیت این مؤسسات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Start-ups in the cultural creative industry in the field of books in Iran and presenting development scenarios

نویسنده [English]

  • Mehdi Alipour-Hafezi
Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba’I University (ATU), Tehran,, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, start-ups play an important role in all industries and businesses. In this regard book-related industries are one of the most important cultural industries in all of countries. So it is accordingly important in Iran. Considering the activities of start-ups in the field of books, it is necessary to conduct periodic studies on the status and quality of their activities. Accordingly, the main purpose of this study was to explain the activity status of active startups in the field of book in Iran and present development scenarios for them.
Methodology: The approach used in this study is mixed (quantitative and qualitative). This means that in the first stage of the research, a quantitative approach was used to collect information and explain the status of start-ups. Then in the second part of the research, a qualitative approach was used to formulate their future scenarios. In the quantitative part of the present study, survey research method was used. Also in the second part of this study, which is dedicated to scenario development for future drawing, formative scenario planning method was used. In the first part of the study population, there were 154 active start-ups in the field of books. According to this, 58 of which were in the field of electronic books, 26 of them are in the field of audio books, 65 of them are in the field of distribution and sales of printed books and 5 of them are in the field of social networks. In the second part of the present study, semi-open interviews were conducted with 9 scientific and executive experts in this field to formulate scenarios. To analyze the contents of interviews, hidden qualitative content analysis with inductive approach was used.
Findings: The results of this study showed that the main focus of startups is in Tehran and their formation life dates back to the last two decades. In general, start-ups in this field are weak and this weakness is due to the weak field of books in the country. The financial and infrastructure capabilities of these companies are very low and in most cases require support, and investor institutions and accelerators rarely enter these areas due to the slight profitability of this field. In terms of legal and administrative infrastructures, there are many gaps facing these companies in the book industry and it is necessary to reform the procedures, laws and executive infrastructures and facilitate the activities of these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book industries
  • start-ups
  • e-books
  • audio books
  • sales and distribution of printed books
اربابی، پرستو (1397). ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها در حوزه شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
اشتری مهرجردی، اباذر (1398). مطالعه اجتماعی عوامل ظهور و افول استارت‌آپها در کشور، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اصفهانیان، مهدی (1397). تأثیر رهبران کارآفرین بر رشد استارت‌آپ‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
انصاری‌زاده، سلمان (1397). بررسی وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه کتابخوانی، به سفارش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی.
برجعلی‌لو، سمیه؛ مظاهری، محمدعلی؛ طالب پور، علیرضا (1395). نقش استارت‌آپ‌های موبایل در ارائه خدمات سلامت روان: یک مطالعه موردی، انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 3(2)، 133-144.
خلوت، بهنام (1398). شناسایی و تحلیلی بر مؤلفه‌های بنیادین مرگ استارت‌آپ‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد.
شاهین‌فر، محمد (1396). اثربخشی برنامه‌های ورزشی اوقات فراغت بر کاهش وابستگی به نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.
فتحی، سعید؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ اکبری، محسن (1384). طراحی الگوی طبقه‌بندی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی کسب و کار الکترونیکی کشور ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 37، 153-184.
فخر، وحید (1397). پیشران‌ها و پیامدهای نوآوری باز و جو نوآوری در زیست بوم کارآفرینی استارت‌آپ‌های ایران با تأکید بر نقش پیشران‌های سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
فدائی فتح‌آبادی، مهرناز (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت استارت‌آپ‌های زیست بوم کارآفرینی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
قزلباش، سمیه؛ سجادی، زیلا؛ صرافی، مظفر؛ کلانتری، محسن (1394). آینده‌پژوهی به روش سناریونویسی تکوینی، چارچوبی برای پیوند علم و تجربه مطالعه موردی: نظام شهری استان زنجان، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، 13(47)، 303-324.
کنعانی، معصومه (1397). تأثیر آمادگی کارآفرینی بر موفقیت استارت‌آپ‌ها با نقش تعدیل کننده آموزش کارآفرینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
محقر، علی؛ حاجی حیدری، نسترن (1389). روش‌شناسی تغییر مدل کسب و کار بر اثر ورود فناوری موبایل به سازمان، مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 175-192.
مطهری، محمد (1397). نگرش کاربران گوشی‌های هوشمند نسبت به تبلیغات موبایلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
میرزارسولی، فرشته (1396). شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه شرکت‌های نوپا: مطالعه موردی شرکت‌های نوپای مستقر در پراک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری پردیس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
نجفی، یوسف (1395). رابطه نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی (تلگرام) در بروز فردگرایی در خانواده‌ها (مورد مطالعه: خانواده‌های شهر زنجان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شرق تهران.
ندافی، راضیه؛ احمدوند، مصطفی (1396). شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کسب و کارهای نوپا با استفاده از روش‌شناسی کیو، توسعه کارآفرینی، 37، 517-534.
نیرومند، پوراندخت؛ رنجبر، محبوبه؛ سعدی، محمدرضا؛ امیرشاهی، میراحمد (1391). شناسایی و طبقه‌بندی مدل‌های کسب و کار موبایلی مبتنی بر رویکرد فراترکیب، مدیریت فناوری اطلاعات، 10، 179-210.
یوسفی، زهرا (1395). پدیدارشناسی ایجاد و رشد استارت‌آ‌پهای کشاورزی، موانع و راهکارها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
یوسفی مقدم، فرهاد (1395). مطالعه یادگیری زبان انگلیسی از طریق اپلیکیشن‌های موبایل توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان در سال تحصیلی 1394-1395، اولین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی تعاملی اطلاعات، تهران: دانشگاه تهران.
 
References
Ansarizadeh, S. (2018). Survey the status of startups in the field of reading. By order of the Office of Cultural Studies and Planning and Book Reading, [Online]. Available at: https://fbarnamerizi.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2019/03.pdf. (in Persian)
Arbabi, P. (2018). Valuing startups in the field of IT-based companies, MA dissertation, Tehran University of Science and Culture.  (in Persian)
AshtariMehrjerdi, A. (2019). Social study of the factors of emergence and decline of startups in Iran, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. (in Persian)
Berg, V., Birkeland, J., Nguyen-Duc, A., Pappas, I. O., & Jaccheri, L. (2020). Achieving agility and quality in product development-an empirical study of hardware startups, Journal of Systems and Software, 110599.
Bergset, L., & Klaus, F. (2015). Green start-ups - a new typology for sustainable entrepreneurship and innovation research, Journal of innovation management, 3(3), 118-144.
Borjalilou, S., Mazaheri, M. A., & Talebpour, A. (2016). The role of mobile startups in providing mental health services: A case study, Health and Biomedicine Informatics, 3(2), 133-144. (in Persian)
Fadaei FathAbadi, M. (2017). Identifying and prioritizing the factors affecting the success of Iranian entrepreneurial ecosystem startups, MA dissertation, Tabriz University. (in Persian)
Fakhr, V. (2018). Promotions and Consequences of Open Innovation and Innovation Climate in the Entrepreneurial Ecology of Iranian Startups with Emphasis on the Role of Organizational Propulsion, MA dissertation, Kharazmi University. (in Persian)
Fathi, S., Asfidani, M., & Akbari, M. (2005). Designing a classification model and prioritizing e-business research projects in Iran, Journal of Commerce, 37, 153-184. (in Persian)
Gezelbash, S., Sajadi, J., Sarrafi, M., & Kalantari, M. (2015). Future research by formative scenario writing method, a framework for linking science and experience Case study: Urban system of Zanjan province, Jografia, 13(47), 303-324. (in Persian)
Isfahanian, M. (2018). Impact of Entrepreneurial Leaders on the Growth of Startups, MA dissertation, Shahid Beheshti University, Iran. (in Persian)
Kanani, M. (2018). The effect of entrepreneurship readiness on the success of startups with the moderating role of entrepreneurship education, MA dissertation, Tabriz University. (in Persian)
Khalvat, B. (2019). Identification and analysis of the basic components of the death of startups, MA dissertation, Yazd University of Science and Art. (in Persian)
Marzocchi, C., Kitagawa, F., & Sánchez-Barrioluengo, M. (2019). Evolving missions and university entrepreneurship: academic spin-offs and graduate start-ups in the entrepreneurial society, The Journal of Technology Transfer, 44, 167-188.
Mirzarasuli, F. (2017). Identifying structural factors affecting the development of start-up companies: A case study of start-up companies located in the Science and Technology Park of Tehran University and Pardis Science and Technology Park, MA dissertation, Allameh Tabatabaei’ University. (in Persian)
Mohaggar, A., & HajiHeydari, N. (2010). Methodology of changing the business model due to the introduction of mobile technology in the organization, IT Management 4, 175-192. (in Persian)
Motahari, M. (2018). Attitudes of smartphone users towards mobile advertising, MA dissertation, Kharazmi University. (in Persian)
Naddafi, R., Ahmadvand, M. (2017). Identify and prioritize the drivers of start-up business development using Q methodology, Entrepreneurship Development, 37, 517-534. (in Persian)
Najafi, Y. (2016). Relationship between Mobile Messenger Software (Telegram) in the Occurrence of Individualism in Families (Case Study: Families in Zanjan), MA dissertation, Islamic Azad University, East of Tehran Branch. (in Persian)
Niroomand, P., Ranjbar, M., Saedi, M., & Amirshahi, M. (2012). Identify and classify mobile business models based on a hybrid approach, IT Management, 10, 179-210. (in Persian)
Orlova, L., Gagarinskaya, G., Gorbunova, Y., & Kalmykova, O. (2018). Start-ups in the field of social and economic development of the region: a cognitive model.
Rompho, N. (2018). Operational performance measures for startups, Measuring Business Excellence, 22(1).
Shahinfar, M. (2016). The effectiveness of leisure sports programs on reducing dependence on mobile messenger software, MA dissertation, Payamnoor University of Tehran. (in Persian)
Spender, J. C., Corvello, V., Grimaldi, M., & Rippa, P. (2017). Startups and open innovation: a review of the literature, European Journal of Innovation Management.
Sung-Soo, H., & Dong-Woo, Y. (2017). Analysis of Research Trends Related to Start-Up Using Text Mining, Korea, Hoseo University.
Yousefi, Z. (2016). Phenomenology of creation and growth of agricultural start-ups, obstacles and solutions, MA dissertation, Razi University. (in Persian)
YousefiMoggaddam, F. (2016). Study of learning English through mobile applications by students of Behbahan University of Technology in the academic year 2016-2017. The first international conference on interactive information marketing, Tehran: University of Tehran. (in Persian)