تحلیل موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد متن‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به نقشی که مطالعه‌ روند پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در نشان دادن نقاط ضعف، کاستی‌‌ها و مسیر پیشرفت و توسعه‌‌ آن رشته دارد، پژوهش حاضر در صدد است تا به مطالعه‌ موضوعات مقالاتی که توسط پژوهشگران ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی در این حوزه انجام شده­اند، بپردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد متن‌کاوی انجام گرفته است. جامعه‌ مورد مطالعه شامل مقالات مستخرج از وبگاه نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه آی. اس. سی. در فاصله‌‌ سال‌‌های 1398-1351 و مقالات انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی که از سال 2019-1945 در پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده‌اند، هستند. کلیه‌‌ فرآیندهای مربوط به پیش‌پردازش و طبقه‌بندی به زبان برنامه‌‌نویسی پایتون پیاده‌‌سازی و اجرا شده‌اند.
یافته‌ها: به منظور دسته‌بندی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی، با بررسی پیشینه‌های مطالعاتی و ترکیب طبقه‌بندی‌‌های موجود و نظرخواهی از متخصصان این حوزه، طرحی مشتمل بر 31 حوزه‌‌ موضوعی تهیه و مبنای تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بیشتر پژوهش‌های این رشته به ترتیب به حوزه‌های کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاعاتی و آرشیو؛ پژوهش، مطالعه و نشر؛ علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی؛ اینترنت و مطالعات وب اختصاص یافته است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص شناخت نیازهای آموزشی و پژوهشی، تدوین سرفصل‌های درسی و هدایت بروندادهای علمی آینده به سوی اولویت‌ها و تخصیص بهینه‌‌ منابع به آن‌ها کمک نماید. این نتایج همچنین می­تواند هدایتگر پژوهشگران در تصمیم‌گیری برای انتخاب موضوعات پژوهش‌های آینده در علم اطلاعات و دانش‌شناسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of scientific productions of Iranian researchers in the field of knowledge and information science with text mining approach

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ghanadinezhad 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohammadreza Ghane 3
1 Ph.D., Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the role of studying the thematic trend of knowledge and information science research in showing the weaknesses, shortcomings and the path of progress and development of that field, the present study intends to study the topics of articles conducted by Iranian researchers at the national and international levels in this field.
Methodology: The present study is applied and has been done with the approach of text mining and automated classification analysis. The study population includes articles extracted from the website of Iranian journals indexed in the ISC database during 1977-2019, and the articles done by Iranian researchers that have been indexed in the Web of Science website from 2019-1945. All preprocessing and classification processes are implemented in the Python programming language.
Findings: In order to categorize the studies of knowledge and information science, by examining the study backgrounds and combining the existing classifications and consulting experts in this field, a plan consisting of 31 subject areas was prepared and based on the analysis. The findings showed that most of the researches in this field are focused on libraries and information centers and archives; respectively; Research, study and publication; Scientometrics and informatics; and Internet and web studies. In contrast, areas of artificial intelligence; Semantic and ontological web; Information and knowledge-based society; and information systems have the least amount of research. An examination of the concepts and vocabulary used in the studies of this field showed that the word "library" in Iranian articles is the most frequent concept among other concepts in this period. Other commonly used concepts in this course include: Information, University, Science, Study, Knowledge, Management, Evaluation, Web, Library, Technology, Services, and Librarians. Among co-occurrence terms, the terms university library, public library, knowledge management, information science, information retrieval behavior, information technology, medical sciences, national library, digital library, central library, and information retrieval were among the most commonly used terms. Common use of terms such as knowledge, management, technology, knowledge management and information technology, digital, digital library, social network, information literacy, cloud computing and e-government shows the increasing attention of Iranian researchers to interdisciplinary and technology-based topics. Concepts and topics of Iranian research, especially in recent years, have undergone changes in various economic, social and cultural dimensions under the influence of web development and the development of semantic technologies, smart tools, globalization and advances in communication, and comprehensive development.
Conclusion: The results of the present study can help in planning and decision-making regarding recognizing educational and research needs, formulating curricula, and guiding future scientific outputs towards priorities and optimal allocation of resources to them. These results can also guide researchers in deciding to select future research topics in knowledge and information science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic analysis
  • Research topics
  • Knowledge and Information Science
  • Text analysis
  • Automated classification
افقهی اسماعیل، باقری معصومه (1387). بررسی روند موضوعی تحقیقات رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس استنادهای ۱۹۹۶- ۲۰۰۵ در مقالات سالنامه آریست در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ . تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۴(۴)، ۵-۲۳.
بابایی، شهلا (1392). آینده‌‌پژوهی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی در ایران. پایان‌‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، تهران.
باغ محمد، مریم؛ منصوری، علی؛ چشمه سهرابی، مهرداد (1399). بررسی توسعه و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل موضوعی LDA. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶(۲)، ۲۹۷-۳۲۸.
حاضری، افسانه؛ مکی‌‌زاده، فاطمه؛ بیک خورمیزی، فرزانه (۱۳۹۵). تحلیل هم‌‌واژگانی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. پژوهشنامه علم‌‌سنجی، (۲)۲، 49-62.
حسن‌زاده، محمد؛ احمدی، سمیه؛ زندیان، فاطمه (۱۳۹۷). نگاشت ساختار و تحلیل مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس چکیده ده مجله هسته جی‌سی آر (۲۰۰۴-۲۰۱۳). تعامل انسان و اطلاعات، 5(1)، 59-70.
حیدری، غلامرضا؛ زوارقی، رسول؛ مختارپور، رضا؛ خاصه، علی اکبر (1397). ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر دیداری‌سازی حوزه دانش. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(3)، 39-60.
سیامکی، صبا (1391). بررسی کمی و محتوایی مقالات تألیفی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه‌‌ کتابداری و اطلاع‌‌رسانی با تأکیدی بر گرایش‌‌های موضوعی، روش‌‌شناسی و ابزارهای گردآوری داده‌‌ها در این مقالات طی سال‌‌های 1384-1388. پایان‌‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
شرفی، علی (1390). تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌‌های پژوهش در پایان‌‌نامه‌‌های کارشناسی ‏ارشد و دکترای رشته‏ کتابداری و اطلاع‌‌رسانی از سال 1388- 1384 در دانشگاه‏های دولتی ایران و مقایسه‌‌‌‌ آن با اولویت‌‌های پژوهشی سال 1390- 1389. پایان‏‌نامه‌‌‏ کارشناسی ‌‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه علامه ‌‌طباطبایی، تهران.
عبداله‌زاده، پروین (1397). ترسیم نقشه موضوعی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با روش هم‌رخدادی واژگان. پایان‌‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، تبریز.
غضنفری، مهدی؛ علی‌‌زاده، سمیه؛ تیمورپور، بابک (1387). داده‌‌کاوی و کشف دانش. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
قنادی‌نژاد، فرزانه؛ حیدری، غلامرضا. (1397). شناسایی و تحلیل اولویت‌‌های پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴(۱)، ۵۷-۸۸.
مختارپور، رضا (1397). ترسیم و تحلیل ساختار فکری و روند تکامل علم اطلاعات و دانششناسی. رساله‌‌ دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مصطفوی، اسماعیل (1394). شناسایی و مقایسه روابط میان‌رشته‌ای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از نگاشت‌های علمی هم‌واژگانی و هم‌استنادی در وبگاه علم بر اساس نظریه حوزه بوردیو. رساله‌ دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی‌زاده راوری، محمد (1396). تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقالات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه وبگاه علم در دو دوره‌‌ قبل و بعد از پیدایش وب (۱۹۹۳-۱۹۹۷ و ۲۰۰۹-۲۰۱۳). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۳(۲)، ۲۳۷-۲۶۴.
منصورکیائی، ربابه؛ باب الحوایجی، فهیمه؛ نوشین فرد، فاطمه؛ سهیلی، فرامرز (1398). مطالعه وضعیت آینده‌‌ اشاعه تولیدات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه‌‌های اجتماعی از دیدگاه متخصصان ایرانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(3)، 136-163.
References
Abdollahzadeh, P. (2019). Mapping Research Topics of Library and Information Sciences based on Co-word Analysis. Master Thesis, Tabriz university of Medical Science. (in Persian)
Abdulzadeh, P. (2018). Drawing a thematic map of the field of library and information science with the omnipresent method of vocabulary. Master Thesis, University of Medical Sciences and Health Services, Tabriz. (in Persian)
Abuhaya, T., Nigatie, Y., & Kovalchuk, S. (2018). Towards Predicting Trend of Scientific Research Topics using Topic Modeling. Procedia Computer Science, 136, 304-310.
Afghahi, E., & Bagheri, M. (2008). Subject trends of research in the library and information sciences: citation analysis of ARIST articles (2002-2006). RISPL, 14(4), 5-23. (in Persian)
Afghahi, E., & Bagheri, M. (2009). Subject trends of research in the library and information sciences: citation analysis of ARIST articles (2002-2006). Research on Information Science & Public Libraries, 14(4), 5-23. (in Persian)
Aharony, N. (2011). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 journals 2007–8. Journal of Librarianship and Information Science, 44(1) 27–35.
Babaei, S. (2013). Future research of knowledge and information science in Iran. Master's thesis, Shahed University, Tehran. (in Persian)
Babaie, S. (2014). Future Study of Knowledge & Information Science in Iran. Master Thesis, Shahed University. (in Persian)
Baghmohammad, M., Mansouri, A., & Cheashmehsohrabi, M. (2022). Identification of Topic Development Process of Knowledge and Information Science Field Based on the Topic Modeling (LDA). Iranian Journal of Information Processing and Management, 36(2), 297-328. (in Persian)
Baghmohammad, M., Mansouri, A., & Cheashmehsohrabi, M. (2020). Identification of Topic Development Process of Knowledge and Information Science Field Based on the Topic Modeling (LDA). Iranian Journal of Information processing and Management, 36(2), 297-328. (in Persian)
Chang, Y. W., & Huang, M. H. (2012). A study of the evolution of interdisciplinarity in library and information science: Using three bibliometric methods. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63, 22–33.
Chang, Y. W., Huang, M., & Lin. C. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071–2087.
Chen, C., SanJuan, F., & Hou. J. (2010). The structure and dynamics of co-citation clusters: A multiple-perspective cocitation analysis. Journal of the Association for Information Science & Technology, 61(7), 1386-1409.
Cona, V. (1999). Bibliometric overview of library and information science research in Spain. Journal of the American Society for Information science. 50(8), 675-680.
Dalal, M. K., & Zaveri, M. (2011). Automatic Text Classification: A Technical Review. International Journal of Computer Applications, 28(2), 37-40.
Dong Y. J., & Sung J. K. (2005). Knowledge structure of library and information science in South Korea. Library & Information Science Research, 27, 51–72.
Dora, M., & Kumar, H. A. (2019). National and international trends in library and information science research: A comparative review of the literature. IFLA Journal, 1-16.
Figuerola, C. G., Marco, F. J. G., & Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978–2014) using topic modeling on LISA. Scientometrics, 112(3), 1507-1535.
Galvez, C. (2018). Co-word analysis applied to highly cited papers in Library and Information Science (2007-2017). Transinformacao, 30(3), 277-286.
Ghanadinezhad, F., & Heidari, G. (2018). Identifying and Analyzing Research Priorities in Each of the Research Axes of Knowledge and Information Science from the Viewpoint of the Faculty and Doctoral Students of This Field. Iranian Journal of Information processing and Management, 34(1), 57-88. (in Persian)
Ghanadinezhad, F., & Heidari, G. (2018). Identifying and Analyzing Research Priorities in Each of the Research Axes of Knowledge and Information Science from the Viewpoint of the Faculty and Doctoral Students of This Field. Iranian Journal of Information processing and Management, 34(1), 57-88. (in Persian)
Ghazanfari, M., Alizadeh, S., & Teimoorpur, B. (2008). Data mining and knowledge discovery. Tehran: Iran University of Science and Technology (IUST). (in Persian)
Ghazanfari, M., Alizadeh, S., & Teymourpour, B. (2008). Data mining and knowledge discovery. Tehran: University of Science and Technology. (in Persian)
Gore, S. A., Nordberg, J., Palmer, L. A., & Piorun, M. E. (2009). Trends in health sciences library and information science research: An analysis of research publications in the Bulletin of the Medical Library Association and Journal of the Medical Library Association from 1991 to 2007. Journal of the Medical Library Association, 97(3), 203-211.
Haidari, G., Zavaraqi, R., Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A. (2018). Intellectual structure of library and information science from the perspective of "knowledge Domain Visualization". Librarianship and Information Organization Studies, 29(3), 39-60. (in Persian)
Haidari, G., Zavaraqi, R., Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. (2018). Intellectual structure of library and information science from the perspective of "knowledge Domain Visualization". National Studies on Librarianship and Information Organization, 29(3), 39-60. (in Persian)
Han, X. (2020). Evolution of research topics in LIS between 1996 and 2019: an analysis based on latent Dirichlet allocation topic model. Scientometrics, 125, 2561–2595.
Hassanzadeh, M., Ahmadi, S., & Zandian, F. (2018). Discovering and Analyzing the Intellectual Structure and Its Evolution in Core Journals of "Knowledge and Information Science" during 2004-2013. Human Information Interaction, 5(1), 59-70. (in Persian)
Hassanzadeh, M., Zandian, F., & Ahmadi Meinagh, S. (2018). Mapping the Cognitive Structure and Its Evolution in Knowledge and Information Sci-ence: A Text Mining Approach (2004-2013). Scientometrics Research Journal, 4(8), 123-142. (in Persian)
Hazeri, A., Makkizadeh, F., & Beyk Khormizi, F. (2016). The Co-word Analysis of Papers Extracted from the Information Science and Knowledge Studies Master Theses. Scientometrics Research Journal, 2(2), 49-62. (in Persian)
Hazeri, A., Makkizadeh, F., & Beyk Khormizi, F. (2016). The Co-word Analysis of Papers Extracted from the Information Science and Knowledge Studies Master Theses. Scientometrics Research Journal, 2(4), 49-62. (in Persian)
Herther, N. K. (2009). Research evaluation and citation analysis: Key issues and implications. The Electronic Library, 27(3), 361–375.
Horri, A. (2004). Bibliometric overview of library and information science research productivity in Iran. Journal of Education for Library and Information Science, 45(1), 15–25.
Hou, J., Yang, X., & Chen, C. (2018). Emerging trends and new developments in information science: A document co-citation analysis (2009–2016). Scientometrics, 115(2), 869–892.
Jabeen, M., Yun, L., Rafiq, M., Jabeen, M., & Tahir, M. A. (2015). Scientometric analysis of library and information science journals 2003–2012 using Web of Science. The International Information and Library Review, 47(3–4), 71–82.
Julien, H., Pecoskie, J. J., & Reed, K. (2011). Trends in information behavior research, 1999–2008: A content analysis. Library and Information Science Research, 33(1), 19–24.
Ko, Y., & Seo, J. (2000). Automatic Text Categorization by unsupervised Learning. In proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics, 453-459.
Larivière, V., Sugimoto, C. R., & Cronin, B. (2012). A bibliometric chronicling of library and information science's first hundred years. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(5), 997-1016.
Lee, C., Kwon, O., Kim, M., & Kwon, D. (2018). Early identification of emerging technologies: A machine learning approach using multiple patent indicators. Technological Forecasting and Social Change, 127, 291–303.
Levitt, J. M., & Thelwall, M. (2009). The most highly cited library and information science articles: Interdisciplinarity, first authors and citation patterns. Scientometrics, 78(1), 45–67.
Lin, W. Y. C., & Meng Lio, K. (2011). Research status and trends of Library and Information Science in Taiwan, 2001–2010. Proceedings of the ASIA-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2011, Putrajaya, Malaysia, 530-538.
Liu, B., Lee, W. S., Yu, P., & Li, X. (2004). Text classification by labeling words. American Association for Artificial Intelligence (aaai). Available at: http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2004/AAAI04-068.pdf
Liu, G., & Yang, L. (2019). Popular research topics in the recent journal publications of library and information science. The Journal of Academic Librarianship, 45(3), 278-287.
Mansourkiaie, R., Babalhavaegi, F., Nooshinfard, F., & Soheili, F. (2019). Study of the Future of the Dissemination of Scientific Productions of Knowledge and Information Science in Social Networks from the Iranian Experts’ Viewpoint. Library and Information Sciences, 22(3), 136-163. (in Persian)
Mansourkiaie, R., Babalhavaegi, F., Nooshinfard, F., & Soheili, F. (2019). Study of the Future of the Dissemination of Scientific Productions of Knowledge and Information Science in Social Networks from the Iranian Experts’ Viewpoint. Library and Information Sciences, 22(3), 136-163. (in Persian)
Milojevic, S., Sugimoto, C. R., Yan, E., & Ding, Y. (2011). The Cognitive Structure of Library and Information Science: Analysis of Article Title Words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(10), 1933-1953.
Mokhtarpour, R. (2017). Drawing and analyzing the intellectual structure and evolution process of information science and epistemology. Ph.D thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. (in Persian)
Mokhtarpour, R. (2018). Drawing and analyzing the intellectual structure and evolution of the library and information science. Doctoral dissertation, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian)
Mostafavi, I., Osareh, F., & Tavakkolizadeh Ravari, M. (2017). Analysis on the Structure of KIS Scientific Words and Concepts Based on Social Network Analysis in the “Web of Science” Database (1993-1997 and 2009-2013). Research on Information Science & Public Libraries, 23(2), 237-264. (in Persian)
Mostafavi, I., Osareh, F., & Tavakkolizadeh Ravari, M. (2017). Analysis on the Structure of KIS Scientific Words and Concepts Based on Social Network Analysis in the “Web of Science” Database (1993-1997 and 2009-2013). Journal of Research on Information Science and Public Libraries, 23(2), 237-264. (in Persian)
Mustafavi, I. (2015). Identifying and comparing the interdisciplinary relationships of knowledge and information science using scientific maps of synonymy and co-citation in the Web of Science based on Bourdieu's domain theory. PhD thesis, Shahid Chamran University, Ahvaz. (in Persian)
Onyancha, O. B. (2018). Forty-five years of LIS research evolution, 1971–2015: An informetrics study of the author-supplied keywords. Publishing Research Quarterly, 34, 456–470.
Park, J. H., & Song, M. (2013). A Study on the Research Trends in Library & Information Science in Korea using Topic Modeling. Journal of the Korean Society for Information, 30(1), 16-32.
Santo, M. M., Coelho, G. M., Santos, D. M., & Filho, L. F. (2006). Text mining as a valuable tool in foresight exercises: A study on nanotechnology. Technological Forecasting & Social Change, 73(8), 1013–1027.
Sharafi, A. (2011). Determining the biological process of research topics and methods in master and doctoral dissertations in the field of library and information science from 2009-2005 in Iranian public universities and comparing it with the research priorities of 2011-2010. Master Thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian)
Sharfi, A. (2011). Determining the biological process of topics and research methods in master's and doctoral theses in the field of library and information science from 2005-2009 in Iran's public universities and comparing it with the research priorities of 2010-2011. Master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian)
Siamaki, S. (2012). Quantitative and content review of authored articles in scientific-research and scientific-promotional magazines in the field of library and information science with an emphasis on subject trends, and data collection methods and tools in these articles during the years 2005-2009. Master's thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian)
Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for Information Science, 24(4), 265–269.
Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 1261527–1551.
Thomas, J., Mc Naught, J., & Ananiadou, S. (2011). Applications of text mining within systematic reviews. Research Synthesis Methods, 2(1), 1-14.
Xiao, X., Zhang, F., & Li, J. (2015). Library and Information Science Research in China: A Survey Based Analysis of 10 LIS Educational Institutes. The Journal of Academic Librarianship, 41(3), 330–340.
Zong, Q. J., Shen, H. Z., Yuan, Q. J., Hu, X. W., Hou, Z. P., & Deng, S. G. (2013). Doctoral dissertations of Library and Information Science in China: A co-word analysis. Scientometrics, 94(2), 781-799.