نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور. ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور. ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی نقش جامعه شبکه­‌ای در هویت حرفه‌­ای کتابداران آستان قدس رضوی بر پایه نظریه جامعه شبکه­ جهانی کاستلز است.
روش‌­شناسی: پژوهش از نوع کیفی و دارای جهت­‌گیری کاربردی است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه­‌های آستان قدس ­رضوی و روش نمونه‌گیری، غیراحتمالی هدفمند است. حجم نمونه را 14 کتابدار تشکیل داده که حجم نمونه بر اساس اشباع نظری نهایی شده است. ابزار گردآوری داده­‌ها مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است و داده‌­ها از طریق روش کیفی تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته­‌ها: از تحلیل مصاحبه‌­ها، 5 مضمون فراگیر استخراج گردید که عبارتند از: نقش­‌ها و اهداف حرفه‌­ای، نحوه تعامل با شبکه جهانی، قلمروهای نفوذ، تأثیرپذیری هویت حرفه‌­ای از مشارکت در شبکه­‌های جهانی و اثرات تعامل کتابداران با جامعه شبکه‌­ای بر حرفه کتابداری مضامین فراگیر، شامل 15 مضمون سازمان­‌دهنده است که از 135 مضمون پایه استخراج شده ­است.
نتایج: توسعه شبکه جهانی همواره بخشی از دغدغه خاطر کتابداران به جهت تهدید­های شغلی ناشی از این امر است. چالش­‌هایی چون تغییرات سریع فناوری و انتشار حجم زیاد اطلاعات که گاهی غیرعلمی بوده و مستند نیستند و کمرنگ شدن نقش کتاب، کتابخانه و کتابدار، نگرانی­‌هایی را برای کتابداران ایجاد کرده ­است. با پیشرفت فناوری و پیوستن به شبکه­‌های جهانی، رسالت اصلی کتابخانه‌­ها و به تبع آن کتابداران تغییر نمی­‌کند، تنها شیوه و ابزار فعالیت کتابخانه‌­ها و کتابداران تغییر می‌­پذیرد و تکامل می‌­یابد. کتابداران شبکه ارتباطات اجتماعی و فردی خود را توسعه داده و با دسترس­‌پذیر کردن اطلاعات و انتقال تجارب و ارائه آموزش­‌های لازم مخاطبان را جهت مشارکت در جامعه شبکه­‌ای همگام می‌­کنند. در این میان نقش مدیران متخصص، با تجربه و مشوق در احساس هویت کتابداران بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the network society in the professional identity of Astan Quds Razavi librarians

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Neda Dana 3
1 Associate Professor in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: khasseh@gmail.com
2 Associate Professor in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Knowledge and Information Science Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the role of the network society in the professional identity of librarians of Astan Quds Razavi. It is based on Castells's network society theory.
Methodology: The present study was qualitative in terms of type of research and has an applied orientation. In this research, the method of thematic analysis has been used in order to discover the concepts related to the network society and the professional identity of Quds Razavi librarians. In order to provide the data needed to analyze and answer the research questions, semi-structured interview tools were used. The sampling method in the present study is non-probability purposeful. The sample size of the present study consists of 14 librarians of Astan Quds libraries. The data obtained from this research have been analyzed through qualitative thematic analysis method.
Findings: As a result of analyzing the interviews using thematic analysis method, 5 comprehensive themes of professional roles and goals, how to interact with the global network, spheres of influence, the impact of professional identity from participation in global networks and the effects of librarians' interaction with a networked society on the librarianship profession has been extracted in connection with the role of a networked society in the professional identity of librarians of Astan Quds Razavi. Also, these 5 comprehensive themes include 15 organizing themes, which have been extracted from 135 basic themes.
Conclusion: According to the research findings, the development of society towards the global network has always been part of librarians' concern about the job threats posed by it. Challenges such as rapid technological change and the proliferation of information that is sometimes unscientific and undocumented, and the diminishing role of books, libraries, and librarians, have raised concerns for librarians. But what is important and plays a significant role in strengthening the sense of identity of librarians is the development of information services and countless service opportunities that will be achieved by improving the skills of librarians and highlighting the role of professional and experienced managers. In other words, with the advancement of technology and global networks, the main mission of libraries and consequently librarians do not change, but with the development of individual competencies of librarians and the development of libraries and library services, not only their professional identity it is not a threat, but only the way in which libraries and librarians operate in the context of digital development, evolving and evolving. Librarians can develop their social and personal communication network as the global network community develops, and by synchronizing information and transferring experiences and providing the necessary training to the audience to participate in these communication networks, librarians can. In this regard, the role of professional, experienced and motivating managers in the sense of identity of librarians is very important. Librarians can help maintain libraries in an ever-changing world of information by developing a social network and expanding voluntary activities in an interactive and collaborative manner nationally and globally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Society
  • Professional Identity
  • Librarians
  • Astan Quds Razavi
اخگری، محمد (1388). هویت انسانی در رسانه‌های مجازی. ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، 4(40)، 28.
بقایی، راضیه (1384). تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی بر کتابخانه­‌ها و کتابداران. پیام بهارستان، 48، 2-4.
تافلر، الوین؛ تافلر، هایدی (1376). به سوی تمدن جدید. ترجمه محمدرضا جعفری. تهران: سیمرغ.
حبیبی، آرش (1398).  نمونهگیری احتمالی و غیراحتمالی. نشر الکترونیک پارس مدیر.
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php
خجیر، یوسف (1397). جامعه شبکه‌­ای شده: نقش شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیامرسان موبایلی در تحول جامعه مدنی در ایران. پایان نامه مقطع دکتری، رشته ارتباطات، گرایش ارتباطات اجتماعی.
زبردست، مریم؛ زیارتی عزیز، اکرم (1394). نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(3)، 151-165.
زحمتکش، حسین؛ صوراناری، حسین؛ ستارزاده، احمد (1395). خوانشی انتقادی از ابعاد سیاسی شده نظریه جامعه و جهانی شدن شبکه‌­ای مانوئل کاستلز. فصلنامه پژوهش­‌های روابط بین­‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، 1(20)، 255-284.
دهقانی، کبری؛ مهر آوران، مهوش؛ نیکوکار، زهرا؛ یاری نسب، جمیله (1399). تأثیر برنامه‌های به‌سازی سازمانی بر تقویت هویت حرفه­‌ای معلمان. فصلنامه مطالعات علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی، 55، 259-266.
عابدی، مریم (1390). بررسی نقش جامعه­ شبکه‌­ای به روی هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهر اصفهان)، پایان­‌نامه­ کارشناسی‌­ارشد رشته برنامه‌­ریزی و رفاه اجتماعی، پردیس آموزش­های نیمه­‌حضوری.
عبدالهی، زهرا؛ سیدعبدالهی، عارف؛ غلامی، فاطمه (1394). تحلیل جامعه­شناختی شبکه اجتماعی (فیس بوک) بر هویت حرفه‌­ای دانشجویان دانشگاه آزاد ایلام. ششمین همایش سراسری آسیب­‌های پنهان زیست دانشجویی، سنندج.
کاستلز، مانوئل (1383). جامعه شبکه­‌ای و هویت جدید. ترجمه: محمدرضا معینی، فصلنامه مجلس و پژوهش، 11(43)
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت). ترجمه حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات. ترجمه: احد علیقلیان، تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، ظهور جامعه‌ شبکه‌ای. ج 1. ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، قدرت هویت. ج 2. ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پایان هزاره. ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو
 کاستلز، مانوئل (1385). فناوری اطلاعات، جهانی شدن و توده اجتماعی. ترجمه مهدی عباسی. فصل‌نامه فرهنگ دانش، 1
گیدنز، آنتونی (1379). جهانی شدن، گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی. ترجمه علی­ اصغر سعیدی. تهران: انتشارات علم و ادب
نارمنجی، سیدمهدی (1400). بررسی رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ویروس کووید 19. فصلنامه بازیابی دانش و نظام معنایی https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374
ولیزاده، لیلا؛ قربانی، احمد (1394). هویت حرفه­‌ای پرستاران و عوامل مرتبط با شکل­‌گیری آن: یک مقاله مروری. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 10(4)، 88-97.
هاشمی، سیدضیاء؛ نصیبی، مرجان (1400). بررسی هویت جوان ایرانی با تأکید بر نقش منابع هویت ساز در جامعه شبکه‌ای (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 10(4)، 975-998.
References
Abedi, M. (2011). Investigating the role of network society on the social identity of youth (Case study of Isfahan), Master's thesis in the field of social planning and welfare, part-time education campus. (in Persain)
Abdollahi, Z., Seyed Abdollahi, A. & Gholami, F. (2015). Sociological analysis of social network (Facebook) on the professional identity of students of Ilam Azad University. Sixth National Conference on Hidden Injuries of Student Biology, Sanandaj. (in Persain)
Akhgari, M. (2009). Human identity in virtual media. Ettelaate Hekmat va Marefat, 4(40), 28. (in Persain)
Anttiroiko, A. (2015). Networks in Manuel Castells’ theory of the network society, See discussions, stats https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65617/
Baqaei, R. (2005). The impact of new information technologies on libraries and librarians. Baharestan Message, 48, 2-4. (in Persain)
Castells, M. (2001). Information Age: Economy, Society and Culture (Power of Identity). Translated by Ahmad Aligholian, Hassan Chavoshian, and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No
Castells, M. (2001). Information era. Translated by Ahad Aliqlian. Tehran: Tarhe No.
Castells, M. (2004). Network community and new identity. Translated by Mohammad Reza Moeini. Quarterly Journal of Parliament and Research, 11(43).
Castells, M. (2006). The information age, the emergence of a networked society. Volume 1. Translated by Ahmad Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No.
Castells, M. (2006). Information age, the power of identity. Volume 2. Translated by Ahmad Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No.
Castells, M. (2006). The information age, the end of the millennium. Volume 3. Translated by Ahmad Aligholian and Afshin Khakbaz. Tehran: Tarhe No.
Castells, M. (2006). Information technology, globalization and social mass. Translated by Mehdi Abbasi, Culture of Knowledge Quarterly, 1
Dehghani, K., Mehr Avaran, M., Nikokar, Z., & Yari Nasab, J. (2020). The effect of organizational improvement programs on strengthening the professional identity of teachers. Journal of Educational Sciences and Psychology, 55, 259-266. (in Persain)
Gibson, D. M., Dollarhide, C. T., & Moss, J. M. (2010). Professional identity development: A grounded theory of transformational tasks of new counselors. Counselor Education and Supervision, 50, 21–37.
Giddens, A. (2000). Globalization, speeches about global integration. Translated by Ali Asghar Saeedi. Tehran: Science and Literature Publications. (in Persain)
Gündüz, U. (2017). The Effect of Social Media on Identity Construction. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(5), 85-92.
Habibi, A. (2019). Random and non-probabilistic sampling. Pars Electronic Publishing Manager. https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php. (in Persain)
Harrison, A. (2020). The Impact of the Network Society on the Professional Identity of Serbian Librarians. Doctoral dissertation, Emporia State University.
Hashemi, S., & Nassibi, M. (2021). Study of Iranian youth’s identity in network society (Case study of Tehran University students). Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 10(4), 975-998. (in Persain)  
Hicks, D. (2020). The Construction of Librarians' Professional Identities: A Discourse Analysis. Canadian Journal of Information and Library Science, 38(4), 251-270.
Kemmis, S. (2017). What Is Professional Practice? Recognising and Respecting Diversity in Understandings of Practice. In Elaborating Professionalism: Studies in Practice and Theory, ed. Clive Kanes, 65-139. London: Springer. http://dx.doi. org/10.1007/978-90-481-2605-7_8.
Khojir, Y. (2018). Networked community: The role of social networks and mobile messaging software in the evolution of civil society in Iran. Doctoral dissertation, field of communication, social communication orientation.
Narmanji, S. M. (2021). Investigating the Behavior Sharing Information of Public Library Librarians in Virtual Social Networks during the Constraints of the Covid 19 Virus, Quarterly Journal of Knowledge Recovery and the Semantic System https://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55738.1374
Raj, M., Fast, N., & Fisher, O. (2018). Identity and Professional Networking. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(6), 722-784.
Ten Hoeve, Y., Jansen, G., & Roodbol, P. (2013). The nursing profession: public image, self-concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 295-309.
Toffler, A., & Toffler, H. (1997). Towards a new civilization. Translated by Mohammad Reza Jafari. Tehran: Simorgh.
Valizadeh L. & Ghorbani F. (2016). Nurses’ professional identity and Related Factors in formation it: A review article. Iranian Journal of Nursing Research, 10(4), 88-97. (in Persain)
Willett, G., & Clarke, D. (2014). Constructing nurses' professional identity through social identity theory. International Journal of Nursing Practice, 20(2), 164-169
Zahmatkesh, H., Sooranari, H., & Sattarzadeh, A. (2016). A critical reading of the politicized dimensions of society theory and the globalization of Manuel Castells networks. Quarterly Journal of International Relations Research, 1(20), 255-284. (in Persain)
Zebardast, M., & Ziarati Aziz, A. (2015). Recognising the Viewpoints of Librarians of Central Library of Astan Quds Razavi about Their Professional Position in Future (with Emphasis on Information Technology Role). National Studies on Librarianship and Information Organization, 26(3), 151-165. (in Persain)