کنکاشی در بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 No. 11. Khajeh Nasir Ave. South Felestin St. Enqelab Eslami Ave. , Tehran, Iran.

چکیده

هدف: «خلاصه همگان‌فهم» از روش‌هایی است که در دو دهه گذشته به عنوان یکی از ابزارهای ترویج علم و آگاه کردن عامه مردم از نتایج پژوهش‌های علمی در کانون توجه بوده است. با این حال، شمار این خلاصه‌ها هنوز بسیار نیست و هنوز روشن نیست که پژوهشگران در عمل چرا تمایلی به نگارش این خلاصه‌ها ندارند و چه پیشران‌هایی می‌تواند آن‌ها را به این سمت‌وسو بکشاند. این مقاله به دنبال آگاهی از کلیدی‌ترین بازدارنده‌ها و پیشران‌های نگارش خلاصه همگان‌فهم است.
روش: این پژوهش با یاری روش «مرور نظام‌مند» به دنبال آگاهی از پیشران‌ها و بازدارنده‌های نگارش چنین خلاصه‌هایی است. پس از بازیابی نزدیک به 2900 رکورد از پایگاه‌های اطلاعاتی ایرانی و جهانی، 56 اثر از آن‌ها در پیوند با موضوع این پژوهش شناسایی و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که در مجموع 19 پیشران و 17 بازدارنده در نگارش خلاصه همگان‌فهم نقش دارند. «افزایش آگاهی همگان» کلیدی‌ترین دلیل پژوهشگران برای نگارش این‌گونه خلاصه‌ها است و «کمبود زمان» پرتکرارترین بازدارنده‌ای است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: برخی از پیشران‌ها و بازدارنده‌ها در پیوند با خود پژوهش هستند و برخی دیگر در پیوند با پژوهشگر، نهادها و جامعه. گمان می‌رود نتایج این پژوهش بتوانند به سیاستگذاران آموزش عالی و پشتیبانان مالی و معنوی پژوهش یاری رسانند تا راهکارهایی برای افزایش نگارش این خلاصه‌ها طراحی کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Drivers and Barriers for Writing Lay Summary

نویسندگان [English]

  • Parviz Shahriari 1
  • Behrooz Rasuli 2
1 Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 No. 11. Khajeh Nasir Ave. South Felestin St. Enqelab Eslami Ave. , Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Writing the lay summary is one of the methods for the popularization of science and has been developed for more than two decades for making the general public aware of the results of academic inquiries and scientific research. However, the number of these summaries is not yet large, and it is not yet clear why researchers are reluctant to write these summaries and what drives could encourage them in writing these summaries. Therefore, this research seeks to identify the key drivers and barriers for writing lay summaries.
Methodology: The research questions are addressed through a systematic review method. After retrieving nearly 2900 records from Iranian and global databases (such as SID, Ganj, Magiran, Web of Science, Scopus, etc.), 56 studies were identified and analyzed in order to extract the main drivers and barriers. All full-texts of selected publications were studied and drivers and barriers for writing lay summaries were identified.
Findings: The findings showed that 19 drivers and 17 barriers have an important role in writing lay summaries. The key drivers are moral duty, increasing reputation, employers’ request, practical application of the findings, increasing public awareness, institutional support, government support, receiving an award, attracting participation, getting feedback, competing with colleagues, attracting financial resources, increasing social security, increasing social development, making a change, requests from the general public, increasing research partners and building a scientific network, increase the quality of research, and recruiting students. Furthermore, the barriers include researchers’ living in their own world, fear of misunderstanding, fear of misuse of scientific findings, degradation of science, the inefficiency of promotion tools, familiarity with the concept and method of writing lay summaries, lack of time, low readership, unattractive research, lack of required technical infrastructure, lack of sufficient reward, the uncertainty of scientific findings, probability of negative consequences, negative reputation among colleagues, lack of culture to science popularization, and lack of space for publication. "Increasing public awareness" is the key driver for researchers to write lay summaries, and "lack of time" is the most frequent barrier that can be mentioned in this regard.
Conclusion: Some drivers and barriers are related to the research itself and others to the researcher, institutions, and society. Probably, the results of this study can help higher education policymakers and funders of research to design solutions to encourage the writing of lay summaries in order to help the general public to take advantage of research findings and scientific results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Summarizing
  • Popularization of Science
  • Barrier
  • Driver
  • Scientific Communication
  • Research
پشاآبادی، مهرداد (1396). چگونگی ارائه اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی -روزنامه‌نگاری. دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چشمی، حسن؛ رضوی‌راد، فاطمه (1393). مشکلات ترویج علم در سطح عمومی جامعه. دانشگر، 76، 42-52.
حری، عباس؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ منصوریان، یزدان؛ حافظیان رضوی، سید کاظم (1388). نشست: ترویج علم و چالش‌های موجود. کتاب ماه کلیات، 141، 3-7.
حیدری، آزاده (1390). راهکارهای ارتقاء وضعیت ترویج علم در ایران؛ با بررسی دیدگاه صاحب نظران و متولیان. دانش‌شناسی 4(15)، 23-41.
حیدری، آزاده؛ حسن‌زاده، محمد (1391). مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایتمندی از عملکرد آن‌ها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4)، 171-194.
حیدری، آزاده؛ حسن‌زاده، محمد؛ حریری، نجلا؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1391). سازوکار ملی ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاستگذاری و پیاده‌سازی. سیاست علم و فناوری، 4(3)، 17-38.
زارعی، عیسی (1395). مروری نظام‌مند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و عمومی‌سازی علم. رهیابت، 64، 63-81.
سه ترکی مقدم اصفهانی، سمیه (1393). تبیین و تحلیل وضعیت فعالیت‌های ترویج علم اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه شاهد، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی.
شهریاری، پرویز؛ آزادی احمدآبادی، قاسم (1398). تبیین مفهوم خلاصه همگان‌فهم و استخراج شاخص‌های نگارش آن. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(57)، 29-41.
شهریاری، پرویز؛ رسولی، بهروز (۱۳۹۹). راهنمای نگارش خلاصه همگان‌فهم در حوزه مدیریت آب. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
شهریاری، پرویز؛ آزادی احمدآبادی، قاسم؛ رسولی، بهروز (1397). خلاصه همگان‌فهم و اخلاق پژوهش. همایش اخلاق علم و آموزش عالی تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 5 دی 1397.
صادقی آرانی، زهرا (1400). بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست‌های آموزش عالی: نقدی بر مقاله‌محور بودن آیین‌نامه‌ ارتقای اعضای هیئت علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 27(3)، 53-85.
صفرپور، اسحاق؛ عباس‌پور، جواد؛ سلیمی، قاسم (1400). کاوش تجربیات و دیدگاه‌های اعضای هیئت علمی حوزه علوم‌انسانی و هنر دانشگاه شیراز در مورد آیین‌نامه ارتقاء. نشریه مطالعات دانش‌پژوهی، 1(1)، 73-95.
علمی سولا، محمدصادق؛ قایمی اصل، مهدی؛ یعقوبی، جواد؛ مسگرانی، مهسا (1395). انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف. راهبرد توسعه، 48، 156-183.
فتاحیان، محمدحسین (1398). چشم‌انداز توسعه و ترویج علم در ایران؛ بهره‌برداری از تجربه کشورهای دیگر. دومین کنگره بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی. تهران: مرکز بین‌المللی همایش‌ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام (۲۸ آذر ۱۳۹۸)، 15-25.
قدیمی، اکرم (1396). معرفی بسته برنامه‌های مربوط به آگاه‌سازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور. مجله ترویج علم، 8(12)، 5-25.
قدیمی، اکرم؛ نظیف‌کار، غزاله (1389). بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت‌ها. رهیافت، 47، 13-22.
کرامتی، یونس (1391). ادبیات علمی ترویجی و نقش آن در افزایش سطح علمی جامعه. کتاب ماه علوم و فنون، 61 و 62، 2-3.
محمدپور، احسان (1393). هزار نکته باریک‌تر ز مو این جاست؛ تأملاتی در باب نشر کتاب با هدف ترویج علم؛ مطالعه موردی: کتاب شگفتی‌های کیهان. نقد کتاب علوم محض و کاربردی، 1(1 و 2)، 7-36.
میرزایی، علی؛ حیدر زاده، توفیق (1370). مطبوعات ایران: مجله‌های علمی عمومی وسیله‌ای برای ترویج علم. رسانه، 7، 36-39.
وصالی، منصور؛ اجاق، زهرا (1388). ترویج علم: مباحث مفهومی، روش‌ها و اهمیت آن. رهیافت، 44، 62-67.
یوسفی، هادی؛ اسدبیگی، محمد؛ حاجی خواجه‌لو، صالح رشید (1398). استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 25(4)، 73-95.
References
Antonyan, K., Sokolova, N., & Strganova, O. (2020). Problems of science popularization exemplified by modern Russian practice. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 940(1), 012152.
Asian LII (2010). Circular of the Ministry of Science and Technology on Disseminating the Announcement of Import Taxation Policy of Encouraging the Popularization of Science. Retrieved from http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/cotmosatodtaoitpoetpos1434.
Azadi, G., & shahriari, P. (2020). Clarifying the Concept and Writing’s Structure of Lay Summary. Cultural Studies & Communication, 15(57), 111-139. doi:10.22034/jcsc.2020.38266. (in Persian)
Banghart, A. (2016). Escaping the Real: Popularizing Science and Literary Realism in the Victorian Marketplace. (Ph.D. Dissertation). Case Western Reserve University, Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/ disposition=inline
Barnes, A., & Patrick, S. (2019). Lay Summaries of Clinical Study Results: An Overview. Pharmaceutical Medicine, 33(4), 261-268. doi:10.1007/s40290-019-00285-0
Barnfield, S., Pitts, A. C., Kalaria, R., Allan, L., & Tullo, E. (2017). Is all the stuff about neurons necessary? The development of lay summaries to disseminate findings from the Newcastle Cognitive Function after Stroke (COGFAST) study. Research involvement and engagement 3(1), 1-14. Retrieved April 01, 2021 from  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5611656.
Bentley, P., & Kyvik, S. (2010). Academic staff and public communication: a survey of popular science publishing across 13 countries. Public Understanding of Science, 20(1), 48-63. doi:10.1177/0963662510384461
Boulter, D. (1999). Public perception of science and associated general issues for the scientist. Phytochemistry, 50(1), 1-7.
Bredbenner, K., & Simon, S. M. (2019). Video abstracts and plain language summaries are more effective than graphical abstracts and published abstracts. PLoS ONE, 14(11), e0224697.
Carvalho, F. A., Elkins, M. R., Franco, M. R., & Pinto, R. Z. (2019). Are plain-language summaries included in published reports of evidence about physiotherapy interventions? Analysis of 4421 randomised trials, systematic reviews and guidelines on the Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Physiotherapy, 105(3), 354-361.
Cavalcanti, C. C. B., & Persechini, P. M. (2011). Science Museums and the Popularization of Science in Brazil. The Journal of Field Actions: Field Actions Science Reports (Special Issue 3), 1-10. Retrieved from https://journals.openedition.org/factsreports/pdf/1063
Cheshmi, H., & Razavi Rad, F. (2014). Problems of promoting science for the general public. Daneshgar, 76, 42-52. (in Persian)
Dudo, A., & Besley, J. C. (2016). Scientists’ Prioritization of Communication Objectives for Public Engagement. PLoS ONE, 11(2), e0148867. doi:10.1371/journal.pone.0148867
Duke, M. (2015). Lay summaries for research articles: A citizen science approach to bridge the gap in access. IOS Press. doi:10.3233/978-1-61499-562-3-1
Dunwoody, S., & Ryan, M. (1985). Scientific Barriers to the Popularization of Science in the Mass Media. Journal of Communication, 35(1), 26-42. doi:10.1111/j.1460-2466.1985.tb01882.x
Dynarski, M., & Kisker, E. (2014). Going public: Writing about research in everyday language (REL 2014–051). Retrieved from Washington, DC: http://ies.ed.gov/ncee/edlabs
Elmi Soula, M. S., Ghaemi Asl, M., Yaaghoubi, J., & Mesgarani, M. (2016). Charity and its Role in the Development and Promotion of Science and Knowledge with Emphasis on Endowment. Rahbord-e-Tousee, 48(12), 156-183. (in Persian)
European Commission (2018). Summaries of Clinical Trial Results for Laypersons: Recommendations of the expert group on clinical trials for the implementation of Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use. European Commission website. Accessed April 01, 2021. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/files/eudralex/vol-results_for_laypersons.pdf
Fattahian, M. H. (2019). Prospects for the development and promotion of science in Iran; Utilizing the experience of other countries. Paper presented at the Second International Congress on Innovation and Research in Humanities and Islamic Sciences, Tehran. (in Persian)
FitzGibbon, H., King, K., Piano, C., Wilk, C., & Gaskarth, M. (2020). Where are biomedical research plain-language summaries? Health Science Reports, 3(3), e175. doi:https://doi.org/10.1002/hsr2.175
Ghadimi, A. (2017). Research Project Compiling Package of Science Popularization Programs in Framework of National Scientific Comprehensive plan. Popularization of Science, 8(1), 5-25.
Ghadimi, A., & Nazifkar, G. (2010). Investigating the Status of Science Promotion in the Islamic Republic of Iran: From Beings to Facts. Rahyaft, 20(47).
Group, R. S. (2017). Problems of Science Popularization in Ukraine: Opinions of Scientists. Retrieved from http://ratinggroup.ua/en/research/populyarizacii_uchenyh.html
Han, X., Tang, S., & Zhao, L. (2017). A Study on the Functions, Target, Influential Factors and Evaluation System of Science Popularization Capability Construction of University Science and Technology Parks. Open Journal of Social Sciences, 5(11). doi:https://doi.org/10.4236/jss.2017.511003
Haughton, M., & Machin, D. (2017). The Prevalence and Characteristics of Lay Summaries of Published Journal Articles. Paper presented at the The 2017 European Meeting of the International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP), London, UK. https://www.costellomedical.com/wp-content/uploads/The-Prevalence-and-Articles.pdf
Heidari, A. (2012). Promotion strategies for popularization of science in Iran: viewpoints of experts. Journal of Knowledge Studies, 4(15), 23-41.
Heidari, A., & Hassanzadeh, M. (2013). The Participation of Authorities in the Field of Promotion of Science and Satisfaction with their Performance: the Viewpoint of Experts with Natural and Legal Status. Librarianship and Information Organization Studies, 23(4), 170-194.
Heidari, A., Hassanzadeh, M., Hariri, N., & Nushinfard, F. (2012). National Mechanism for Popularization of Science (PS) in Iran; by Focusing on Policymaking and Implementation. Journal of Science and Technology Policy, 4(3), 17-38.
Higgins, J. P.T., & Green, S. (2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [Updated March 2011] (The Cochrane Collaboration, 2011), Retreived from www.handbook.cochrane.org [accessed 12 September 2020].
Hilgartner, S. (1990). The Dominant View of Popularization: Conceptual Problems, Political Uses. Social Studies of Science, 20(3), 519-539. doi:10.1177/030631290020003006
Hoori, A., Norouzi Chakoli, A., Mansourian, Y., & Hafezian Razavi, S. K. (2010). Meeting: Promoting existing science and challenges. Ketab-e Mah Koliyat, 141, 3-7. (in Persian)
Hsieh, Y. C. (2006). In view of theories of science communication – Challenges of science popularization in Taiwan. National Digital Archives Program Newletter, 5(12). Retrieved from http://www2.ndap.org.tw/newsletter06/news/read_news.php?nid=1639
James, L. C., & Drees, B. (2020). Do We Need to Involve Patients in Clinical Study Report Lay Summaries? Regulatory Rapporteur, 17(9). Retrieved from https://www.trilogywriting.com/wp-content/uploadsSeptember-p6-7-Lay-summaries.pdf
Jensen, P. (2010). A statistical picture of popularization activities and their evolutions in France. Public Understanding of Science, 20(1), 26-36. doi:10.1177/0963662510383632
Keramati, Y. (2011). Promotional scientific literature and its role in increasing the scientific level of society. Ketab-e Mah Olum o Fonoon, 61 & 62, 2-3.
Kreimer, P., Levin, L., & Jensen, P. (2010). Popularization by Argentine researchers: the activities and motivations of CONICET scientists. Public Understanding of Science, 20(1), 37-47. doi:10.1177/0963662510383924
Kuehne, L. M., & Olden, J. D. (2015). Opinion: Lay summaries needed to enhance science communication. Proceedings of National Academy of Sciences, 112(12), 3585-3586. Retrieved from https://doi.org/10.1073/pnas.1500882112
Lo, Y. Y., & Peters, H. P. (2013). Taiwanese life scientists less “medialized” than their Western colleagues. Public Understanding of Science, 24(1), 6-22. doi:10.1177/0963662513513863
Lombard, F., Schneider, D. K., Merminod, M., & Weiss, L. (2020). Balancing Emotion and Reason to Develop Critical Thinking About Popularized Neurosciences. Science & Education, 29(5), 1139-1176. doi:10.1007/s11191-020-00154-2
Ma, T., Teng, W., & Jin, L. (2021). Exploration and Innovative Practice of Engineering Science Popularization Education Model in Xinjiang Universities. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 555, 101-106. Retrieved July 7, 2021 from https://www.atlantis-press.com/article/125957294.pdf
Mertz, A. F., Taschner, N. P., & Levantesi, S. (2021). ASPEN Global Congress on Scientific Thinking and Action. Retrieved from https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/Global-Science-Congress-Report-July-2021.pdf
Milkman, K. L., & Berger, J. (2014). The science of sharing and the sharing of science. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(Supplement 4), 13642. doi:10.1073/pnas.1317511111
Mirzaei, A., & Heidarzadeh, T. (1990). Iranian Press: General scientific journals as a tool for promoting science. Media, 7, 36-39. (in Persian)
Mohammadpour, E. (2014). Here are a thousand thinner points of hair; Reflections on book publishing with the aim of promoting science; Case study: Book of Wonders of the Universe. Pure & applied sciences Quarterly Book Review, 1(1 and 2), 7-36. (in Persian)
Nunn, E., & Pinfield, S. (2014). Lay summaries of open access journal articles: Engaging with the general public on medical research. Learned Publishing, 27(3), 173-184. doi:10.1087/20140303
Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 372(n71). doi: 10.1136/bmj.n71
Pashabadi, M. (2017). How to present science and technology news in the 20:00 news section of Chahar Sima network. (Master Master Thesis), IRIB University, Tehran. (in Persian) 
Poliakoff, E., & Webb, T. L. (2007). What Factors Predict Scientists' Intentions to Participate in Public Engagement of Science Activities? Science Communication, 29(2), 242-263. doi:10.1177/1075547007308009
Rakedzon, T., Segev, E., Chapnik, N., Yosef, R., & Baram-Tsabari, A. (2017). Automatic jargon identifier for scientists engaging with the public and science communication educators. PLoS ONE, 12(8), e0181742. doi:10.1371/journal.pone.0181742
Raynor, D. K., Myers, L., Blackwell, K., Kress, B., Dubost, A., & Joos, A. (2018). Clinical Trial Results Summary for Laypersons: A User Testing Study. Therapeutic Innovation and Regulatory Science, 52(5), 606-628. doi:10.1177/2168479017753129
Reed, M. S., Ferré, M., Martin-Ortega, J., Blanche, R., Lawford-Rolfe, R., Dallimer, M., & Holden, J. (2021). Evaluating impact from research: A methodological framework. Research Policy, 50(4), 104147. doi:https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104147
Rees, T., Richter, C. A., Dennis, N., James, J., & Gokool, N. (2017). Development of a framework for publishing patient lay summaries in medical journals. Current Medical Research and Opinion, 33, 24. doi:10.1080/03007995.2017.1296269
Reeves, A. (2015). Time to make it shorter: Plain English in our context. Medical Writing, 24(1), 4-8. doi:0.1179/2047480614Z.000000000268
Ren, F. (2019). A Brief Review of the Four-decade Evolution of Science Popularization in China. Cultures of Science, 2(3), 183-192. doi:10.1177/209660831900200302
Sadeqi Arani, Z. (2021). Using a systemic thinking approach to study externalities of higher education policies: a critique of the paper-based faculty promotion regulations. IRPHE-Journal, 1400(3), 53-85. (in Persian)
safarpour, E., Abbaspour, J., & Salimi, g. (2021). Exploring the Experiences and Views of Shiraz University’s Art and Humanities faculty members on Promotion Regulation. Journal of Knowledge-Research Studies, 1(1), 29-54. doi:10.22034/jkrs.2021.47805.1006
Sagan, C. (1979). Broca's Brain: Reflections on the Romance of Science. New York: Random House.
Salita, J. T. (2015). Writing for lay audiences: A challenge for scientists. Medical Writing, 24(4), 183-189.
Sanz Merino, N., & Tarhuni Navarro, D. H. (2018). Attitudes and perceptions of Conacyt researchers towards public communication of science and technology. Public Understanding of Science, 28(1), 85-100. doi:10.1177/0963662518781466
Setorki Moghadam Esfahani, S. (2016). Explain and analyze the status of science promotion activities of faculty members of Tehran University of Medical Sciences and provide appropriate solutions to improve it. (Master Master Thesis), Shahed University, Tehran. (in Persian) 
Shahriari, p., & Rasuli, B. (2021). Guidelines for Writing Lay Summary in the Field of Water Management Research. Retrieved from Tehran. (in Persian)
Shahriari, P., Azadi, G., & Rasuli, B. (2018). Lay Summary and Research Ethics. Paper presented at the Ethics in Science and Higher Education, Tehran. (in Persian)
Silvagnoli, L. M., Gardner, J., Shepherd, C., & Pritchett, J. (2020). Evaluation of plain-language summaries (PLS): optimising readability and format. Current Medical Research and Opinion, 35(2), 36.
Smith, M. (2009). The Lay Summary in Medical Research - Why and Wherefore. Midlands Medicine, 25(5), 191-195. Retrieved from (MSmith).PDF
Smith, M., & Ashmore, C. (2010). The Lay Summary in medical research proposals – is it becoming more important? Paper presented at the Poster presentation at Making an Impact - Annual Conference of the Association of Research Managers and Administrators, Manchester. https://www.keele.ac.uk/media/documents/posters/poster_final.pdf
Sturzenegger-Varvayanis, S., Eosco, G., Ball, S., Lee, K., Halpern, M., & Lewenstein, B. (2008). How university scientists view science communication to the public. Paper presented at the 10th International Conference on Public Communication of Scince and Technology, Malmo, Sweden. https://www.informalscience.org/sites/default/files/PCST-10_Paper.pdf
Sugimoto, C. R., & Thelwall, M. (2013). Scholars on soap boxes: Science communication and dissemination in TED videos. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(4), 663-674. doi:https://doi.org/10.1002/asi.22764
Sugimoto, C. R., Thelwall, M., Larivière, V., Tsou, A., Mongeon, P., & Macaluso, B. (2013). Scientists Popularizing Science: Characteristics and Impact of TED Talk Presenters. PLoS ONE, 8(4), e62403. doi:10.1371/journal.pone.0062403
The Royal Society (2006). Factors affecting science communication: A survey of scientists and engineers. Retrieved July 7, 2021from UK: https://royalsociety.org/~/media/royal_society_content/policy/publications/2006/5.pdf
UNESCO. (2018). Science for Society. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Valinciute, A. (2020). Lithuanian scientists’ behavior and views on science communication. Public Understanding of Science, 29(3), 353-362. doi:10.1177/0963662520907001
Vaz Bevilaqua, D., Barros, H. d. S., Silva, L. C. d., Fernandes, M. I. R., & Lima, N. T. (2019). An analysis of actions taken by Fundação Oswaldo Cruz for the communication and popularization of science. História, ciências, saúde--Manguinhos, 281, 39-58.
Vesali, M., & Ojagh, Z. (2009). Promoting Science: Conceptual Topics, Methods and Importance. Rahyaft, 19(44). (in Persian)
Wada, M., Sixsmith, J., Harwood, G., Cosco, T. D., Fang, M. L., & Sixsmith, A. (2020). A protocol for co-creating research project lay summaries with stakeholders: guideline development for Canada’s AGE-WELL network. Research Involvement and Engagement, 6(1), 22. doi:10.1186/s40900-020-00197-3
Weigold, M. F. (2001). Communicating Science: A Review of the Literature. Science Communication, 23(2), 164-193. doi:10.1177/1075547001023002005
White, W. B., Nelson, C. R., & Henderson, F. C. (2019). Developing Lay Summaries as a Bidirectional Learning Opportunity for Authors and Undergraduate Scholars: The Jackson Heart Study. Pedagogy in Health Promotion, 6(2), 137-141. doi:10.1177/2373379919842259
Woolson, C. (2015). Petition calls for lay summaries in ecology journals. Nature, 520(7546).
Yan, M., Wenjing, T., & Lijuan, J. (2021). Exploration and Innovative Practice of Engineering Science Popularization Education Model in Xinjiang Universities. Paper presented at the Proceedings of the 1st International Conference on Education: Current Issues and Digital Technologies (ICECIDT 2021), Moscow (March 30-31, 2021).
Yousefi, H., Asadbegi, M., & Haji Khaje Loo, S. R. (2020). Extracting the criteria for faculty members rank promotion through the application of comparative study of selected universities. IRPHE-Journal, 25(4), 73-95. (in Persian)
Zarei, I. (2016). A SystematicReview Concepts and Patterns of Promotion and Popularization Science. Rahyaft, 26(64). (in Persian)