بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد سلامت با منابع کسب اطلاعات سلامت در بین کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی و همبستگی بود. جامعه پژوهش، کلیه کتابداران شاغل (160 نفر) در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی طی سال‌های (1399-1400) بود که در دوره همه‌گیری کرونا در این کتابخانه به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و یا شرکتی مشغول به کار بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شد (112 نفر) و اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری نظام‌مند انتخاب شدند.
یافته‌ها: سطح سواد سلامت کتابداران بالاتر از حد متوسط (عدد 3) بود. در میان منابع کسب اطلاعات سلامت، مؤلفه «کسب اطلاعات سلامت از طریق منابع اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی» بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد و پس از آن «رسانه‌های دیداری و شنیداری» در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین، یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که سواد سلامت با منابع کسب اطلاعات سلامت از جمله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌های مرتبط با موضوع کرونا رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: شبکه‌های اجتماعی به خاطر نقش تعاملی که بین کاربران دارند می‌توانند مهمترین نقش را در بین سایر منابع کسب اطلاعات داشته باشند و با توجه به گسترش و فراگیری زیاد آن‌ها و نقش مؤثری که در تعامل بین افراد ایجاد می‌کنند، نقشی اساسی در اشتراک‌گذاری اطلاعات سلامت به خصوص در دوران بیماری فراگیری مانند کرونا ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Relation between Health Literacy and Methods of Obtaining Health Information of Librarians of Astan Quds Razavi Central Library during the Corona Pandemic

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Ban Sartip 1
  • Zahra Jafarzadeh Kermani 2
1 MA in Knowledge and Information Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor in Knowledge and Information Science, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was performed aiming to investigate the relationship between health literacy and the resources of gaining health literacy among the librarians working at Astan Quds Razavi. Health literacy is an important factor which preserves and promotes health and prevents disease. Gaining and increasing the health literacy leads to an increase in the health and life quality of people. Therefore, health literacy determines the health level.
Methodology: This study was applied in terms of purpose and descriptive correlational in terms of methodology. Its data were collected using health literacy questionnaire applied by Montazeri and colleagues (2015) and the resources of gaining health literacy. The questionnaire included six attributes including accessability, study skills, understanding, evaluation, health information decision and application of health information. In order to confirm the validity of the research tools, the comments and viewpoints of some professors teaching at Imam Reza International University of Mashhad, Iran, were applied. In order to study the reliability, Cronbach’s alpha was used. The total alpha coefficient for the health literacy was 0.95 and it was 0.7 for other dimensions of health literacy. This shows the reliability of the research tools. Considering the research time and place, the population was composed of all librarians working at Astan Quds Razavi library from 2020 to 2021 (160 persons); all were working during the corona pandemic as employed, contract, temporary contract, and daily staff. For the present study, considering the population features, random sampling was done among the librarians, and so 112 ones were selected.
Findings: The research findings indicated that the librarians’ health literacy level is higher than average; and gaining health literacy was mostly done through the internet, the virtual world and audio-visual media. Based on the findings, health literacy has a significant relationship with the resources of gaining health information such as internet, the virtual world, and participating in workshops and conferences related to Corona; moreover, there is a significant relationship between health and the dimensions of deciding upon health information and its application via audio-visual media.
Conclusion: The findings of this research showed that there is no significant relationship between health literacy and the resources of gaining health information through doctors and nurses as well as knowledgeable people among relatives and friends and merely, there is a significant relationship between the dimensions of deciding upon health information as well as its application and the resources of gaining health information through the staff of medical centers and relatives and friends. Hence, utilizing such resources can increase the librarians’ health literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corona
  • Health literacy
  • Health Information Resources
  • Librarians
  • Central Library of Astan Quds Razavi
اشرفی‌ریزی، حسن؛ هدهدی‌نژاد، نیلوفر؛ شهرزادی، لیلا؛ سلیمانی، محمدرضا (1395). خدمات نوین کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی در عرصه سلامت: مقاله مروری، روایتی. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(6)، 444-438.
امینی، مریم؛ مصطفوی‌زاده، مژده (1395). بررسی سواد سلامت کتابداران دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران. تصویر سلامت، 7(4)، 45-37.
انصاری، معصومه؛ شهدادنژاد، الهام؛ خالدیان، مهرداد؛ سلاجقه، مژده (1396). بررسی سطح سواد سلامت مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(5)، 227-224.
باقری، محمد؛ شعبانی، علی؛ عابدی، محمدرضا (1393). تأثیر مشاوره اطلاعاتی بر اضطراب کتابخانه و رفتارهای کتابخانه‌ای کاربران کتابخانه عمومی شهید توکلی فولاد شهر. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19(4)، 569-581.
پیوند، مصطفی؛ کارگر، شیوا؛ حاجی زاده، فاطمه (1399). نقش ارتقاء سواد سلامت در کنترل اپیدمی کرونا 19. سواد سلامت، 5(1)، 9-11.
جولاهی‌ساروی، لاله؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ حریری، نجلا (1395). افزایش سلامت جامعه با راه‌اندازی بخش خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی و سلامت در کتابخانه‌های عمومی: رویکرد کیفی. طب توانبخشی، 5(2)، 19-9.
خسروی، عبدالرسول؛ ارسطوپور، شعله؛ خدیجه، احمدزاده (1392). نقش کتابداران و کتابخانه‌ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز. مقاله منتشر شده در همایش ملی کتابخانه و مردم.
رحیمی، صالح؛ فتاحی، مرضیه (1396). بررسی رابطه‌ استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سواد سلامت کاربران در کتابخانه‌های عمومی شهر ایلام در سال 1396. پیاورد سلامت، 13(3)، 201-210.
شهرزادی، لیلا؛ اشرفی‌رضی، حسن (1395). مشاوره اطلاعات سلامت: نقش کلیدی کتابداران و اطلاع‌رسانان پزشکی. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(21)، 4-1.
طاووسی، محمود؛ عبادی، مهدی؛ آذین، سیدعلی؛ شاکری‌نژاد، قدرت‌الله؛ هاشمی، اکرم؛ فتاحی، اسماعیل؛ منتظری، علی (1392). سواد سلامت: بررسی تعاریف و به کار رفته در مطالعاتی که به طراحی و روان‌سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداختند. پایش، 13(1)، 124-119.
محمودی، حسن؛ طاهری، ابوالفضل (1394). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سواد سلامت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. تعامل انسان و اطلاعات، 2(2)، 31-41.
مسلمی، معصومه؛ فرج‌پور، محمد (1399). بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه‌های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی). مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 12(1)، 15-1.
یاری، شیوا؛ مهدی‌پور، اعظم (1394). نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقاء سواد سلامت شهروندان. همایش ملی کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت.
References
Amini, M., & Mostafavizade, M. (2017). Survey on health literacy of librarians in Tehran University and Tehran University of Medical Sciences. Depiction of Health, 7(4), 37-45. (in Persian)
Ansari, M., Shahdadneghad, E., Khaledian, M., & Salajegheh, M. (2017). Survey of health literacy of people referred to the libraries of public libraries foundation. Health Inf Manage, 14(5), 224-227. (in Persian)
Arding, A., & McLeod, S. (2013). The role of Canadian Public Librarians in promoting health literacy: Potential programs and partnerships. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research8(2), 1-7.
Ashrafi-Rizi, H., Hodhodinezhad, N., Shahrzadi, L., & Soleymani, M. (2017). A study on the novel services of medical librarians in health information services: a narrative review. Health Inf Manage, 13(6), 438-444. (in Persian)
Åström, F., & Hansson, J. (2013). How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. Journal of Librarianship and information Science, 45(4), 316-322.
Bagheri, M., Shabani, A., & Abedi, M. R. (2014). Effect of information counseling on library anxiety and library behaviors among users of public libraries. Research on Information Science & Public Libraries, 19(4), 569-581. (in Persian)
Baker, D. W. (2006). The meaning and the measure of health literacy. Journal of general internal medicine21(8), 878-883.
Britigan, D. H. (2009). Health information sources and health literacy levels of latinos in a midwestern tri-state area. University of Cincinnati.
Baker, D. W., Parker, R. M., Williams, M. V., & Clark, W. S. (1998). Health literacy and the risk of hospital admission. Journal of general internal medicine, 13(12), 791-798.
Burnham, E., & Peterson, E. B. (2005). Health information literacy: a library case study. library trends, 53(3), 422- 433.
Donham, J., & Green, C. W. (2004). Perspectives on developing a culture of collaboration: librarian as consultant. The journal of academic librarianship, 30(4), 314-321.
Fagnano, M., Halterman, J. S., Conn, K. M., & Shone, L. P. (2012). Health literacy and sources of health information for caregivers of urban children with asthma. Clinical pediatrics, 51(3), 267-273.
Frank, D. G., Raschke, G. K., Wood, J., & Yang, J. Z. (2001). Information consulting: The key to success in academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, 27(2), 90-96.
Grabeel, K. L., Heidel, R. E., Oelschlegel, S., & Rudd, R. (2021). Collaborative updating of an organizational health literacy tool confirms medical librarians’ leadership roles. Health Information & Libraries Journal.
Joulahi, L., Babalhavaeji, F., & Hariri, N. (2016). Health promotion by setting up of medical and health information services in public libraries: A qualitative approach. J Rehab Med, 5(2), 9-19. (in Persian)
Kavanaugh, E. B. (2021). Information literacy, mental health, and lifelong learning: Librarians and health care professionals in academic, clinical, and hospital settings. Journal of Hospital Librarianship, 21(1), 20-35.
Khosravi, A. R., Arastopor, S., & Ahmadzadeh, K. (2012). The role of librarians and libraries in promoting people's health literacy: a case study of the health literacy status of diabetic patients in Shiraz health centers. The article published in the National Library and People Conference. (in Persian)
Kickbusch, I., Maag, D., & Wait, S. (2017). Navigating health: The role of health literacy. London, UK: Alliance for Health & the Future, International Longevity Centre-UK. Retrieved January 28, 2015, from: http://www.ilcuk.org.uk/images/uploads/publication-pdfs/pdf_pdf_3.pdf
Klem, M. L., Saleh, A. A., Devine, P. J., Gutzman, K. E., Knehans, A. C., Mills, T. N., ... & Vardell, E. (2019). Librarians and health literacy: A scoping review. Library & Information Science Research, 41(2), 102-108.
Kondilis, B., Akrivos, P. D., Salloum, S., & Falagas, M. E. (2008). Health Literacy in Athens, Greece: Exploring Sources of Health Information in Adults. In EHMA Annual Conference June 25-27, 2008 - Athens, Greece. Retrieved January 28, 2015, from: www.ehma.org/files/16.40%20B%20Kondilis.ppt
Linnan, L. A., Wildemuth, B. M., Gollop, C., Hull, P., Silbajoris, C., & Monnig, R. (2004). Public librarians as a resource for promoting health: results from the Health for Everyone in Libraries Project (HELP) librarian survey. Health Promotion Practice, 5(2), 182-190.
Mahmoudi, H., & Taheri, A. (2015). Relation between information literacy and health literacy of students in Ferdowsi University of Mashhad. Human Information Interaction, 2(2), 31-41. (in Persian)
Moslemi, M., & Faraj poor, M. (2020). Study the statuse of public librarian's health information literacy in connection with clients (case study: west azarbaijan province). Studies in library and information science, 12(4) 1-15. (in Persian)
Naughton, J., Booth, K., Elliott, P., Evans, M., Simões, M., & Wilson, S. (2021). Health literacy: The role of NHS library and knowledge services. Health Information & Libraries Journal, 38(2), 150-154.
Parker, R. M., Ratzan, S. C., & Lurie, N. (2003). Health literacy: a policy challenge for advancing high-quality health care. Health affairs, 22(4), 147-153.
Parker, R., & Kreps, G. L. (2005). Library outreach: overcoming health literacy challenges. Journal of the Medical Library Association, 93(4 Suppl), S81.
Peyvand, M., Kargar, S., & Hajizade, F. (2020). The role of health literacy promotion in epidemic control Corona 19. Journal of Health Literacy, 5(1), 9-11. (in Persian)
Pomerantz, K. L., Muhammad, A. A., Downey, S., & Kind, T. (2010). Connecting for health literacy: health information partners. Health promotion practice, 11(1), 79-88.
Rahimi, S., & Fattahi, M. (2019). The relationship between the use of social networks and the health literacy of Ilam public library users in 2018. Payavard, 13(3), 201-210. (in Persian)
Rootman, I., & Gordon-El-Bihbety, D. (2008). A vision for a health literate Canada. Ottawa, ON: Canadian Public Health Association.
Saranjit, S., & Lennard, L. (2004). Health literacy: being able to make the most of health. National Consumer Council.
Scherrer, C. S. (2004). Reference librarians' perceptions of the issues they face as academic health information professionals. Journal of the Medical Library Association, 92(2), 226-232.
Schwartz, D. G., Blobaum, P. M., Shipman, J. P., Markwell, L. G., & Marshall, J. G. (2009). The health sciences librarian in medical education: a vital pathways project task force. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 97(4), 280-284.
Seeger, N. C. (2015, January). Who needs a health librarian? Ethical reference transactions in the consumer health library. In Meeting Health Information Needs Outside of Healthcare (pp. 117-142). Chandos Publishing.
Shahrzadi, L., & Ashrafi-rizi, H. (2016). Health information consulting: key role of medical librarians. J Med Educ Dev, 9(21), 1-4. (in Persian)
Tavousi, M., Ebadi, M., Azin, A., Shakerinejad, G., Hashemi, A., Fattah, E., & Montazeri, A. (2014). Definitions of health literacy: a review of the literature. Payesh, 13(1), 119-124. (in Persian)
Wessel, C. B., Wozar, J. A., & Epstein, B. A. (2003). The role of the academic medical center library in training public librarians. Journal of the Medical Library Association, 91(3), 352.
Yari, S., & Mehdipour, A. (2014). The role of public libraries in improving citizens' health literacy. National Conference on Library and Health Information Literacy. (in Persian)