عوامل و چالش‌های به کارگیری داوطلبان در کتابخانه‌ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مسئول پژوهش سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، ایران.

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: داوطلبان خدمت در کتابخانه از جمله ظرفیت‌هایی هستند که استفاده از آن می‌تواند موجب ارتقای سازمانی کتابخانه‌ها باشد. این پژوهش به دنبال تعیین عوامل و چالش‌­های به کارگیری داوطلبان در کتابخانه­‌ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضوی است.
روش‌­شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کتابداران سازمان کتابخانه‌­ها، موزه­‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی هستند که سابقه حداقل 5 سال خدمت در پست کتابداری را دارند. نمونه‌گیری به روش غیراحتمالی و هدفمند انجام شد. تعداد اعضای جامعه نمونه بر اساس معیار نمونه‌گیری نظری و در نظر گرفتن اشباع نظری 36 نفر تعیین شد. ابزار جمع­‌آوری داده­‌ها، مصاحبه ساختاریافته بود. اطلاعات گردآوری شده به شیوه تحلیل محتوا، با روش کدگذاری سه مرحله‌­ای اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا تحلیل شد.
یافته‌­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه­‌ها نشان می­‌دهد که کتابداران آستان قدس رضوی حضور داوطلبان را در سازمان ضروری می‌­دانند. داوطلبان برای حضور در فعالیت­‌های داوطلبانه با چالش‌هایی مواجهند که این چالش‌ها، منشاء فردی یا سازمانی دارد. مدیران سازمان برای به کارگیری داوطلبان با چالش‌های حقوقی و اداری، کمبود تجهیزات و کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. همچنین کارکنان سازمان، با چالش حرف‌ه­ای و سازمانی کارکنان در سه بخش «چالش‌های حرفه‌ای»، «چالش‌های سازمانی» و «چالش‌های مرتبط با ماهیت فعالیت داوطلبانه» برای همکاری و حمایت از داوطلبان مواجه هستند.
نتیجه‌­گیری: داوطلبان کتابخانه‌ها، با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و مدیران کتابخانه‌ها برای غلبه بر چالش‌های پیش روی داوطلبان، مدیران و کارکنان نیازمند شناسایی موانع موجود و برنامه‌ریزی مدون برای از بین بردن این موانع و چالش­‌ها هستند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors and Challenges of Using Volunteers in Libraries from the Point of View of Astan Qods Razavi librarians

نویسندگان [English]

  • Anis Miri 1
  • Najmeh Seyyeddokht 2
  • Fatemeh Zareie 3
1 Ph.D. in Knowledge and Information Science; Responsible for the research of Astan Qods Razavi Libraries, Museums and Code of Documents Organization. Mashhad, Iran.
2 Master's degree in Knowledge and Information Science; Responsible for the research of Astan Qods Razavi Libraries, Museums and Code of Documents Organization. Mashhad, Iran.
3 Master's degree in Knowledge and Information Science; Responsible for the research of Astan Qods Razavi Libraries, Museums and Code of Documents Organization. Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Volunteers to serve in the library are among the capacities that can be used to improve the organization of libraries. This research seeks to determine the factors and challenges of using volunteers in libraries from the point of view of the librarians of Astan Qods Razavi.
Methodology: This applied research has been done through grounded theory as a qualitative research method. The statistical population of this research is all librarians of the Organization of Libraries, Museums and Astan Qods Razavi Document Center who have 5 years of experience in librarianship. Sampling was done in a non-probability and purposeful way. The number of members of the sample community was determined based on the criteria of theoretical sampling and considering the theoretical saturation of 36 people. The data collection tool was a structured interview. The collected data was analyzed by content analysis method, Barouch, Strauss and Corbin three-step coding and using MAXQDA software.
Findings: The results show that the librarians of Astan Qods consider the presence of volunteers in the organization as essential and this necessity is not only an organizational need but also a social necessity resulting from the desire of the community members to work and be active. They don't know about volunteering and they believe that the presence of volunteers will increase the society's awareness of the organization's goals and, as a result, influence the society on the one hand and improve the knowledge and skills of graduates and those interested in participating in scientific and cultural activities. Also, the results of the research showed that the employees face professional and organizational challenges to support and cooperate with the volunteers and the challenges that are related to the nature of the volunteer activity. Choosing candidates with appropriate academic status and academic resume and involving employees and middle managers will reduce the professional and organizational challenges of employees. Challenges such as considering volunteer work as futile and the temporary presence of volunteers in the organization depend on the nature of volunteer work and need to change the organizational culture, which can be improved by training, communication and holding friendly meetings between employees and volunteers.
Conclusion: Libraries can attract interested and talented volunteers through proper information. Retaining volunteers in the library requires systematic planning to overcome the challenges faced by volunteers, administrators, and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volunteers
  • Libraries
  • Librarians
  • Astan Qods Razavi Library
  • Public participation
اسفندیار، حسن (1391). اهمیت و نقش داوطلبان در دستیابی به توسعه پایدار با تأکید بر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (فرصت­‌ها و تهدیدها). فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، 4(4) 57-69.
اندام، رضا؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ رمضان نژاد، رحیم؛ کاظم نژاد، انوشیروان (1388). بررسی انگیزه‌های داوطلبی در ورزش. فصلنامه المپیک، 2(3)، 107-117.
شهریاری، امیرعطا (1394). بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشارکت­‌های مردمی در کتابخانه‌­های عمومی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه امام رضا (ع). دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
کلاته سیفری، معصومه؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ حسینی، سید یعقوب (1393). طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه‌­های دولتی شهر تهران. پژوهش در ورزش دانشگاهی، 2(6)، 33-50.
کشاورز ترک، محسن؛ کشاورز ترک، عین الله (1391). بررسی عوامل و روندهای مؤثر در انگیزه خدمات داوطلبانه امدادگران با استفاده از روش تحلیل علّی- لایه‌­ای CLA. فصلنامه علمی امداد و نجات، 4(3).3-13.
مرجانی، سید عباس؛ زارعی، عاطفه؛ بیات، بهروز (1400). شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با ارائه الگوی نظری. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(4)، 5-30.
مرسل، علی (1386). مقایسه موانع توسعه نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاهی کشور از دیدگاه مدیران و دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه غیرانتفاعی آمل.
References
Andam, R., Montazari, A., & Feyzi, S. (2013). Examining barriers to bidding at University Sports Associations. Journal of Sport Management, 5(4), 29-45.
Andam, R., Hemtinejad, M. A., Hamidi, M., Ramadan Nejad, R., & Kazem Nejad, A. (2009). Examining the motives of volunteering in sports. Olympic Quarterly, 2(3), 107-117. (in Persian)
Boling, A. L. (2005). Volunteer motivation across the lifespan. A dissertation submitted to the faculty of Claremont graduate university in pivotal fulfillment of the requirements for the degree of philosophy in psychology. Claremont. California.
Casselden, B., Pickard, A. J., & McLeod, J. (2014). The challenges facing public libraries in the Big Society: The role of volunteers, and the issues that surround their use in England. Journal of Librarianship and Information Science, 47(3), 187–203.
Esfandiar, H. (2012). The importance and role of volunteers in achieving sustainable development with an emphasis on the Red Crescent population of the Islamic Republic of Iran (opportunities and threats). Scientific Research Quarterly of Relief and Rescue, 4(4) 57-69. (in Persian)
Gentile, D. (2001). Volunteering to coaches: An analysis of youth sport coaches. Unpublished doctoral dissertation, Boston University, Boston.
Han, K. (2007). Motivation and commitment of volunteers in a marathon running event (Unpublished doctoral dissertation). Florida State University, Berlin, Germany.
Kalate Sifri, M., Kuzechian, H., Ehsani, M., & Hosseini, S. Y. (2013). Designing and explaining the model of keeping volunteers in student sports: a case study of sports volunteers of Tehran state universities. Research in university sports. 2(6), 33-50. (in Persian)
Keshavarz Turk, M., & Keshavarz Turk, A. (2012). Investigating the effective factors and trends in the motivation of voluntary services of rescuers using CLA method of causal-layer analysis. Scientific Quarterly of Relief and Rescue, 4(3), 3-13. (in Persian)
Machin, E., Angela, J. A. (2008). Management matters: A national survey of volunteer management capacity. Institute for Volunteering Research, 76-92.
Marjani, S. A., Zarei, A., & Bayat, B. (2022). Identifying factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries by presenting a theoretical model. Library and Information, 24(4), 5-30. (in Persian)
Mursal, A. (2006). Comparison of obstacles to the development of the volunteer movement in university sports in the country from the point of view of managers and students. master's thesis (unpublished), non-profit Amol University. (in Persian)
Nicol. E. A., & Johnson, C. M. (2008). Volunteers in Libraries: Program Structure, Evaluation,
and Theoretical Analysis. Johnson Published. DOI:10.5860/rusq.48n2.154.
Pyati, A. K., & Kamal, A. M. (2012). NGO-Developed Libraries in India: Impacts, Models, and New Possibilities. Published Online: 2012-09-07.
Pi, L. L. (2001). Factors affecting volunteerism for international sport events in Taiwan, republic of China. Unpublished doctoral dissertation, united states sports academy, Daphne, AL.
Pozzi, M., & Marta, E. (2006). Determinanti Psico-sociali del volontariato durante la transizione all'et'a adulta (Phycho-social determinants of volunteerism during the transition to the adult age). Psicologia Sociale, 1, 175-96.
Shahriari, A. (2014). Investigating effective factors on attracting public participation in public libraries of Mashhad. Imam Reza University (AS). Faculty of Literature and Humanities. Master's thesis. (in Persian)
United States Department of Labor. (2008). Volunteering in the United States. Retrieved from http://www.bls.gov/news.release/volun.nro.htm.