دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 101، تیر 1402 
کاربرد هستان‌نگارهای قرآنی: مطالعه مروری دامنه‌ای

صفحه 95-113

10.30481/lis.2023.378483.2038

علی میرعرب؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ سمیه دهقانی سانیج


پارادایم نقش کتابخانه‌های عمومی در اطلاع‌رسانی به معلولین: رویکرد کیفی

صفحه 143-166

10.30481/lis.2022.286041.1854

ناصر کمال الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ اورانوس تاج الدینی؛ نجلا حریری