ممجموعه‌داده روابط انسانی و بسترسازی برای مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن-اعجاز، پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران دانش آموخته حوزه علمیه قم

4 استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، استخراج انواع رابطه‌های انسانی، شرایط آن و توصیه‌های ناظر به آن در قرآن به‌ عنوان منبع دستورات الهی است.
روش: در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی آیات قرآن یک به یک بررسی شده و با کمک چند مجموعه تفسیری معاصر، آیاتی که حاوی روابط دوسویه انسانی بوده، استخراج و در فایل اکسل به عنوان یک ردیف ثبت شده است؛ همچنین ویژگی‌های اساسی این روابط مانند طرف اول و طرف دوم، نوع، توصیه‌های قرآنی در این نوع و حوزه اساسی با شش عنوان (اعتقادی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و علمی)، برای هر رابطه تعیین شده است. در نتیجه تمام آیات حاوی روابط انسانی احصاء شده و ده ویژگی برای این آیات مشخص شده است.
یافته: در نهایت مجموعه ‌داده‌ای ارائه شد که حاوی 2295 آیه از کل آیات قرآن کریم و 3586 رابطه انسانی است. پژوهشگرانی که از جنبه‌های گوناگون حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و موارد دیگر می‌خواهند در قرآن پژوهش کنند، با استفاده از این مجموعه‌داده به تمام آیات مورد نظر خود دست خواهند یافت. در این مقاله این مجموعه‌داده –آرشیو شده در سایت دانشگاه شهید بهشتی- به ‌عنوان یک شکل از خدمات اطلاعاتی معرفی می‌شود.
نتیجه‌گیری: بیش از یک سوم آیات قرآن از روابط دوسویه انسانی سخن گفته و این روابط از تنوع جشمگیری برخوردار است. به ‌گونه‌ای که امکان مطالعه میان‌رشته‌ای قرآن و علوم انسانی در همه شاخه‌های اصلی آن فراهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Dataset of Human Relations in the Qur’an as a Platform for Interdisciplinary Qur’anic Studies

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi 1
  • Farzaneh Rohani Mashhadi 2
  • Alireza Talebpour 3
  • Mostafa Moradi 4
1 MSc. in Quranic Science, Interdisciplinary Quranic Studies Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Interdisciplinary Quranic Studies Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Computer Engineering and Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Interdisciplinary Quranic Studies Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In humanities studies, researchers use Qur’anic verses as a data source for various purposes. Sometimes, from a religious perspective, they consider the Qur’an as the most important source of research and believe that the Qur’an as a heavenly book contains instructions that provide a kind of lifestyle to guide people to happiness and salvation in this world and the hereafter. Therefore, they refer to the Qur’an as a divine source and try to obtain their foundations and frameworks from the Qur’an and accommodate their solutions and ideas with it. Another group believes that humanities should be extracted from the Qur’an, and they speak of Qur’an-based humanities. In any case, considering the importance of the text of the Qur’an for conducting human sciences studies, the purpose of this research is to facilitate the first step of such researches; It means, firstly, to extract all the verses needed for studying human relations from the Qur'an; Secondly, by determining the basic characteristics of human relations, it provides the possibility of categorizing and listing these verses in various ways, according to the goals of the researcher.
Methodology: In the current research, the verses of the Qur’an were examined one by one with the descriptive-analytical method, and with the help of several contemporary commentaries, the verses that contained mutual human relations were extracted and recorded as a row in an Excel file; Also, the basic characteristics of these relationships, such as the first party and the second party, the type, the Qur’anic recommendations in this type and the basic areas with six titles (religious, social, family, economic, political and scientific), have been determined for each relationship. As a result, all the verses containing human relations have been counted and ten characteristics have been identified for these verses.
Findings: As a result, 2295 verses were extracted from all the verses of the Holy Qur’an, in a form of dataset, which contain 3586 relationships. Researchers who want to do research in the Qur'an from various legal, ethical, political, economic, educational, and other aspects will find all the verses they want by using this dataset. In this article, this dataset - archived on Shahid Beheshti University's website - is introduced as a form of information service.
Conclusion: More than one-third of the verses of the Qur'an speak of mutual human relations, and these relations have an amazing variety, so that the possibility of interdisciplinary study of the Qur’an and human sciences is available in all its main branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic datasets
  • mutual human relations in the Qur'an
  • Qur'an-based humanities
امینی، محمد امین (1390). اصل همزیستی مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانان در اسلام. نشریه معرفت، 6، 165.
آشتیانی، فاطمه؛ روحانی‌مشهدی، فرزانه (1401). کشف الگوی گفتگوی پیامبران در قرآن کریم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.  
بروجردی علوی، مهدخت؛ اشرفی، عباس؛ رزمیان، راضیه (1393). روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان. اندیشه علامه طباطبایی 1(1)، 51-70
بهرام‌پور، ابوالفضل (1387). ترجمه قرآن کریم. تهران: آوای قرآن.
جبلی، سمیه؛ روحانی مشهدی، فرزانه (۱۳۹۹). پویایی قرآن در تعامل میان فقه و اخلاق، مطالعه موردی گیاهخواری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حجتی، محمد باقر‏ (1386). پژوهشی در تاریخ قرآن کریم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خطیبی کوشکک، محمد (1387). روابط انسان در قرآن. مجله پیام، 93، 65-77.
درزی، قاسم؛ فرامرز قراملکی، احد؛ پهلوان، منصور (1392). گونه‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در قرآن کریم. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 20، 73-102
رضایی اصفهانی، محمدعلی (1391). قرآن و علوم انسانی. قم: انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
رضایی اصفهانی، محمدعلی (۱۳۹۶). نظریه ابتناء علوم انسانی بر قرآن، درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی. سلسله منشورات کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی، 33-66.
روحانی مشهدی، فرزانه؛ عزیزی، زهرا (۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر روابط انسانی از دیدگاه قرآن و اعلامیه حقوق بشر. مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم؛ روش‌ها، گونه‌ها و نمونه‌ها، مجموعه مقالات اولین همایش بینالمللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن، ۴۲۵-463.
سجادی، سیدابراهیم (1388). قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، 59، 90-139
سجادی، سیدعبدالقیوم (1380). اصول سیاست خارجی در قرآن. علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 15، 183-169
سقای بی‌ریا، محمد ناصر (1371). مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1390). المیزان فی تفسیرالقرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
عبداللهی عابد، صمد؛ قبادی، مهری (1393). راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی. سراج منیر، دانشگاه علامه طباطبایی، 16، 109-130.
علوی مهر، حسین، (۱۳۹۶). تأثیر انسان‌شناسی قرآنی بر علوم انسانی. درآمدی بر روش‌شناسی مطالعات قرآن و علوم انسانی، سلسله منشورات کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی، 67-94.
قرآن کریم
مسعودی، عبدالهادی (1393). روابط اجتماعی از نگاه قرآن. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
معرفت، محمدهادی (۱۳۸۵). علوم قرآنی. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
معین، محمد (1351). فرهنگ فارسی معین. تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر
مکارم، ناصر؛ جمعی از نویسندگان (1371). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
منسوبی، مهدیه (1401). ارائه مدل گفتگو پیامبران در قرآن بر مبنای نظریه ادب براوون و لوینسون، لیچ، لیکاف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
موحدی ساوجی، محمد حسن (1393). همزیستی مسالمت‌آمیز انسان از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر. فصلنامه حقوق بشر، 9 (17 و 18)، 131-158.
الهی قمشه‌ای، مهدی (1380). ترجمه قرآن کریم. قم: فاطمة الزهراء.
 
Referrences
Abdullahi Abed, S., & Qobadi, M. (2013). Quran solutions for economic prosperity. Seraje Monir, Allameh Tabatabai University, 16, 109-130. (in Persian)
Alavi Mehr, H. (2016). The influence of Quranic human recognition on human sciences. An introduction to the methodology of Qur’an and human sciences studies, series of manifestos of the International Congress of Qur’an and Human Sciences, 67-94. (in Persian)
Amini, M. A. (2011). Principle of peaceful coexistence with non-Muslims in Islam. Marafet Journal, 6, 165. (in Persian)
Ashtiani, F., & Rohani Mashhadi, F. (2022). Discovering the conversation pattern of the prophets in the Holy Qur’an. Master thesis, Tehran: Shahid Beheshti University. (in Persian)
Bahrampour, A. (2008). Translation of the Holy Quran. Tehran: Avay Qur’an. (in Persian)
Boroujerdi Alavi, M., Ashrafi, A., & Razmian, R. (2013). Family relations from the perspective of Tafsir al-Mizan. Academic Biannual on Andishe Allameh, 1, 51-70. (in Persian)
Darzi, G., Faramarz Qaramelki, A., & Pahlavan, M. (2012). Typology of interdisciplinary studies in the Holy Quran. Interdisciplinary studies in humanities, 20, 73-102. (in Persian)
Elahi Qomshaei, M. (2010). Translation of the Holy Quran. Qom: Fatima Al-Zahra. (in Persian)
Hojjati, M. B. (2007). Research on the history of the Holy Quran. Tehran: Nashr Farhang Islami House. (in Persian)
Jebelli, S., & Rohani Mashhad, F. (2019). Dynamics of the Quran in the interaction between jurisprudence and ethics, a case study of vegetarianism. Master thesis, Tehran: Shahid Beheshti University. (in Persian)
Khatibi Kushkaki, M. (2007). Human relationships in the Qur’an. Payam Journal, 93, 65-77. (in Persian)
Makarem, N., & A group of writers (1992). Nemouneh interpretation. Tehran: Darul Kitab al-Islamiya. (in Persian)
Mansoubi, M. (2022). Presenting the model of the conversation of the prophets in the Qur’an based on the theory of politeness of Brown and Levinson, Leach, Likaf. Master thesis, Tehran: Shahid Beheshti University. (in Persian)
Marefet, M. H. (2015). Quranic sciences. Qom: Al-Tamhid Publishing and Cultural Institute. (in Persian)
Masoudi, A. H. (2014). Social relations from the perspective of the Qur’an. Qom: Dar al-Hadith Publishing Organization. (in Persian)
Moin, Mohammad (1972). Certain Persian culture. Tehran: Amir Kabir Publishing House
Movahhedi Savoji, M. H. (2013). Peaceful human coexistence from the perspective of the Qur’an and the international human rights system. Human Rights, 9(17 & 18), 131-158. (in Persian)
Rezaei Esfahani, M. A. (2011). Quran and humanities. Qom: Publications of Tafsir and Sciences of the Qur’an Research. (in Persian)
Rezaei Esfahani, M. A. (2016). The theory of Quran-based humanities. An introduction to the methodology of Qur’an and humanities, series of manifestos of the International Congress of Qur’an and Human Sciences, 66-33. (in Persian)
Rohani Mashhadi, F., & Azizi, Z. (2021). A comparative study of the principles governing human relations from the perspective of the Qur’an and the Declaration of Human Rights. Interdisciplinary studies of the Holy Quran; Methods, Types, and Examples, Collection of Papers of the First International Conference on Interdisciplinary Studies of the Qur’an and the Sixth National Conference on Miracles of the Qur’an, 425-463. (in Persian)
Saghaye Biriya, M. N. (1992). Boundaries and principles of family relations in the Qur’an. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (in Persian)
Sajjadi, S. A. (2001). Principles of foreign policy in the Qur’an. Political Science, Bagheral Uloom University (AS), 15, 169-183. (in Persian)
Sajjadi, S. E. (2008). The Qur’an and the educational reflection of human four relationships. Qur’anic Researches, 59, 90-139. (in Persian)
Tabatabai, S. M. H. (2018). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Al-Aa’lami Publishing House. (in Persian)
The Holy Quran