عوامل تعیین‌کننده همکاری علمی بین‌المللی: مروری نظام‌مند بر شواهد تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: این مطالعه به‎ دنبال شناسایی پرکاربردترین شاخص‌هایی که تاکنون برای سنجش عوامل مؤثر بر همکاری علمی بین کشورها مطرح‌شده و تعیین مهم‎ترین شاخص‌‎ها از حیث تأثیرگذاری بر همکاری علمی بین‎‌‌المللی است.
روش پژوهش: به دلیل انباشت پژوهش‌‎های تجربی در زمینه عوامل تعیین‎‌کننده همکاری علمی بین‎‌‌‌‌المللی که مشتمل ‎بر انبوهی از متغیرهای پیش‎بین و گاه توأم با نتایج متناقض هستند از روش مرور نظام‎‌‌مند مبتنی ‎بر شواهد تجربی استفاده شد. مطابق با پروتکل پریزما، 20 مطالعه جهت مرور یافته‌‎ها انتخاب شد. برای دستیابی ‎به هدف اول، فراوانی کاربرد شاخص‌ها در مطالعات گوناگون بررسی شد و برای دستیابی ‎به هدف دوم، شاخص‌ها دارای اثر غالب بر مبنای تکنیک شمارش آراء شناسایی شدند.   
یافته‌ها: مرور شواهد تجربی حاکی از آن است که فاصله جغرافیایی (در بعد فیزیکی)، عضویت در سازمان‌های بین‎ دولتی (در بعد سیاسی)، اندازه اقتصادی، توسعه اقتصادی و حجم روابط تجاری (در بعد اقتصادی)، مشابهت اجتماعی (در بعد اجتماعی)، زبان رسمی مشترک و روابط استعماری (در بعد فرهنگی)، تعداد مقالات، فاصله تخصصی و تبادل دانشجوی بین‎‌‌الملل (در بعد علمی و فناورانه) مهم‎ترین تعیین‌کننده‌های همکاری علمی بین‌المللی محسوب می‎‌شوند. شاخص‌های فوق (به ‎استثنای حجم روابط تجاری، روابط استعماری، فاصله تخصصی و تبادل دانشجوی بین‌‎الملل) پرکاربردترین شاخص‌ها در ابعاد مذکور نیز هستند.
نتیجه‎‌گیری: بنابر مطالعات مرور شده، عوامل شناسایی‎ شده تأثیر انکارناپذیری بر همکاری علمی کشورها دارند. در نتیجه، نباید در طراحی سیستم‎‌های پژوهشی ملّی مورد غفلت قرار گیرند. علاوه ‎بر این، پژوهش حاضر با برشمردن خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه اظهار می‎‌دارد که دستیابی ‎به درک جامع‌‎تری از این عوامل، مستلزم مطالعات میان‎‌رشته‎‌ای توسط محققان حوزه‌های علم اطلاعات و دانش‌‎شناسی، جامعه‎‌شناسی و علوم سیاسی است.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of International Scientific Collaboration: An Evidence-based Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mahsa Sadeghinezhad 1
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 2
  • Ahmadreza Asgharpourmasouleh 3
1 Ph.D. candidate in Economic Sociology and Development, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Two aims of the present study are: First, identifying the most widely used indicators that have been used so far to measure the factors affecting scientific collaboration between countries; and the second, determining the most important indicators in terms of influencing international scientific collaboration.
Methodology: Due to the accumulation of experimental research in the field of determining factors of international scientific collaboration, which include a multitude of predictive variables and are sometimes accompanied by contradictory results, an evidence-based systematic review was used. According to the PRISMA protocol and without considering the time limit, 20 studies were selected to review the findings. Studies were selected that were based on the level of macro analysis and statistical model. To achieve the first aim, the frequency of use of indicators in various studies was investigated, and to achieve the second aim, indicators with a dominant effect were identified based on the vote counting technique. Due to the heterogeneity of the selected studies (the difference in the test statistic used and the way predictor and control variables are measured), this technique was used.
Findings: The most widely used indicators used by researchers are the geographical distance between the capitals of countries (in the physical dimension), common membership in intergovernmental organizations (in the political dimension), economic development, and economic size (in the economic dimension), social similarity (in the social dimension), the common official language (in the cultural dimension), and the number of articles (in the scientific and technological dimension). The results indicate that there is a lot of overlap between widely used indicators and indicators with a dominant effect. All widely used indicators also have a dominant effect. However, some indicators are classified in the group of indicators with a dominant effect despite having a lower degree of application. These indicators include the volume of trade relations (in the economic dimension), colonial relations (in the cultural dimension), specialization distance, and international student exchange (in the scientific and technological dimension). These indicators, based on the consensus of most of the evidence about their type of effect (positive or negative), are among the most important indicators affecting scientific collaboration between countries.
Conclusion: According to the reviewed studies, the identified factors have an undeniable effect on scientific collaboration between countries. As a result, they should not be neglected in the design of national research systems. In addition, this research by enumerating the existing research gaps in this field states that achieving a more comprehensive understanding of the factors requires interdisciplinary studies by researchers in the fields of Knowledge and Information Science, Sociology, and Political Science. Finally, two suggestions can be made. First, the establishment of research areas based on the conclusion of scientific and technological agreements in neighboring areas to solve common problems of member countries; and second, the wider intervention of international organizations in the global flows of student exchange through the creation of international competitions to allocate awards, scholarships, and research grants to countries that have ideas to solve major and common global problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International scientific collaboration
  • Proximity
  • Systematic review
باقری، مصباح‌‎الهدی؛ پهلوان شریف، محمدامین (1394). تجزیه و تحلیل مقایسه‌‎ای وضعیت علمی ایران و مالزی به ‎منظور شکل‎‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جستجوی همگرایی اسلامی. اندیشه مدیریت راهبردی، 9(1)، 59-84.
بهمنی، محمدرضا (1393). مدل سیاستگذاری گسترش همکاری‎‌های بین‎‌‌المللی مراکز دین‎‌پژوهی کشور. راهبرد فرهنگ، 7(27)، 63-89.
داورپناه، محمدرضا؛ آدمیان، رضا (1391). بررسی اثر میزان توسعه‌‎یافتگی کشورها بر رؤیت‎‌پذیری مقالات هم‎‌‌تألیفی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(2)، 149-170.
دیده‎گاه، فرشته؛ عرفان‎منش، محمدامین؛ پرتو، پردیس (1390). کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‎‌های 1900 تا 2008. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 22(2)، 94-108.
رمضانی، عباس؛ قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ذاکر صالحی، غلامرضا (1396). تحلیل استراتژیک همکاری‎‌های علمی بین‎‌المللی دانشگاه‌‎های برتر ایران از منظر اعضای هیئت علمی آن‎‌ها با تکنیک فازی FBWM. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 10(28)، 39-52.
ریاحی، عارف؛ قانعی‎راد، محمدامین (1391). تعاملات و ارتباطات علمی ایران و کشورهای جی هشت. سیاست خارجی، 26(3)، 647-662.
ریاحی، عارف؛ قانعی‎‌راد، محمدامین؛ احمدی، الهام (1393). بررسی موانع بازدارنده همکاری‎‌های علمی بین‎‌المللی (مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در تألیف مشترک مدارک علمی پایگاه اطلاعاتی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17(1)، 65-90.
زارع، وحیده؛ جعفرزاده، رشید؛ خداپناه، تهمینه (1395). مروری بر مبانی تحلیل شبکه‌‎های اجتماعی و شبکه‌‌‎های هم‌‎تألیفی. تصویر سلامت، 7(3)، 61-66.
زاهد بابلان، عادل؛ مهرآور گیگلو، شهرام؛ کاظمی، سلیم (1401). طراحی مدل توسعه همکاری‌های علمی بین‎‌‌المللی در نظام آموزش عالی کشور با رویکرد نظریه داده‎‌بنیاد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 14(2)، 48-57.
صادق‎‌ویشکائی، مانی؛ اسماعیلی‌‎گیوی، محمدرضا؛ ناخدا، مریم (1397). بررسی تأثیر تحرک علمی بین‌‎المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاری‎‌های علمی آن‎‌ها. پژوهشنامه علم‌سنجی، 4(1)، 37-58.
محمداسماعیل، صدیقه؛ باقری، سهیلا (1393). بررسی تطبیقی بروندادها و همکاری‎‌های علمی کشورهای جهان در حوزه مهندسی پزشکی، در نمایه استنادی علوم. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(5)، 568-580.
مردانی، امیرحسین؛ مردانی، الهام (1394). تحلیل شبکه اجتماعی هم‌‎تألیفی مقاله‎‌های علمی سیستم‎‌های اطلاعاتی. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(4)، 909-930.
مهرآور گیگلو، شهرام؛ خورسندی طاسکوه، علی؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ عباس‎پور، عباس (1399). شناسایی عوامل بازدارنده همکاری‎‌های علمی بین‌‎المللی در نظام آموزش عالی کشور و ارائه راهکار: مطالعه‌‎ای کیفی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 12(3)، 68-78.
نوغانی‎ دخت‎ بهمنی، محسن؛ میرمحمدتبار، سید احمد (1396). فراتحلیل (مبانی و کاربردها) همراه با کاربرد نرم‌افزار CMA.2. مشهد: دانشگاه فردوسی.
References
Ahmetoglu, G., Chamorro-Premuzic, T., Klinger, B., & Karcisky, T. (Eds.). (2017). The Wiley handbook of entrepreneurship. John Wiley & Sons.
Avdeev, S. (2021). International collaboration in higher education research: A gravity model approach. Scientometrics, 1-20.
Bagheri, M., & Pahlavan Sharif, M. A. (2015). A comparative analysis of scientific conditions in Iran and Malaysia for developing scientific cooperation in Islamic management; towards an Islamic integration. Sterategic Management Thought, 9(1), 59-84. (in Persian)
Bahmani, M. R. (2014). Policymaking model of promotion of international cooperation of religious studies centers of Iran. Culture Strategy, 7(27), 63-89. (in Persian)
Baker, T. L. (1999). Doing Social Research. United Kingdom: McGraw-Hill College.
Bathelt, H., & Henn, S. (2014). The geographies of knowledge transfers over distance: toward a typology. Environ. Planning A, 46, 1403-1424.
Cassi, L., Morrison, A., & Rabellotti, R. (2015). Proximity and research collaboration: Evidence from the global wine industry. Tijdschrift voor economIRChe en sociale geografie, 106(2), 205-219.
Cassi, L., Morrison, A., & Ter Wal, A. L. (2012). The evolution of trade and scientific collaboration networks in the global wine sector: A longitudinal study using network analysis. Economic geography, 88(3), 311-334.
Chan, W. Y. (2004). International cooperation in higher education: Theory and practice. Journal of Studies in International Educations, 8(1), 32-33.
Choi, S. (2012). Core-periphery, new clusters, or rising stars? International research collaboration among ‘advanced’countries in the era of globalization. Scientometrics, 90(1), 25-41.
Cook, D. J., Mulrow, C. D., & Haynes, R. B. (1997). Systematic reviews: Synthesis of best evidence for clinical decisions. Annals of Internal Medicine, 126(5), 379-380.
Davarpanah, M. R., & Adamian, R. (2012). The impact of country development on the visibility of co-authorship. Librarianship and Information Research Journal, 2(2), 149-170. (in Persian)
Didegah, F., Erfanmanesh, M. A., & Parto, P. (2011). A review of the scientific collaboration between Iran and members of the organization of the Islamic conference 1900-2008. Librarianship and Informaion Organization Studies, 22(2), 94-108. (in Persian)
Dosso, M., Cassi, L., & Mescheba, W. (2023). Towards regional scientific integration in Africa? Evidence from co-publications. Research Policy, 52(1), 104630.
Ebbesen, E. B., Kjos, G. L., & Konecni, V. J. (1976). Spatial ecology: Its effects on the choice of friends and enemies. Journal of Experimental Social Psychology, 12, 505-518.
Festinger, L., Schachter, S., & Bach, K. (1950). Social pressures in informal groups. New York: Harper.
Freeman, R. B. (2010). Globalization of scientific and engineering talent: international mobility of students, workers, and ideas and the world economy. Econ. Innovation New Technol, 19, 393-406.
Ghemawat, P. (2001). Distance still matters. The hard reality of global expansion. Harvard Business Review, 79(8), 137-40.
Glanzel, W., & Schubert, A. (2005). Analyzing scientific networks through co-authorship. In H. F. Moed et al. (Eds.), Handbook of quantitative science and technology research (pp. 257–276). MA: Kluwer Academic Publishers.
Grasset, C. (2013). Internationalization rationales, obstacles and drivers: A multiple case study of Spanish higher education institutions. [Doctoral dissertation], University of Minnesota. Retrieved from http://hdl.handle.net/11299/150715.
Gu, W., & Liu, H. (2020). Spatial structure, hierarchy and formation mechanisms of scientific collaboration networks: evidence of the belt and road regions. Chinese Geographical Science, 30(6), 959-975.
Gui, Q., Liu, C., & Du, D. (2018). International knowledge flows and the role of proximity. Growth and Change, 49(3), 532-547.
Gui, Q., Liu, C., & Du, D. (2019). Globalization of science and international research collaboration: A network perspective. Geoforum, 105, 1-12.
Hou, C., Fan, P., Du, D., Gui, Q., & Duan, D. (2020). Does international student mobility foster research collaboration? Evidence from a network analysis. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 1-18.
Hou, L., Pan, Y., & Zhu, J. J. (2021). Impact of scientific, economic, geopolitical, and cultural factors on international research collaboration. Journal of Informetrics, 15(3), 101-194.
Jeck, T., & Baláž, V. (2020). Geographies of tacit knowledge transfer: Evidence from the European co-authorship network. MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 28(2), 98-111.
Jiang, L. A., Zhu, N., Yang, Z., Xu, S., & Jun, M. (2018). The relationships between distance factors and international collaborative research outcomes: A bibliometric examination. Journal of Informetrics, 12(3), 618-630.
Kato, M., & Ando, A. (2017). National ties of international research collaboration and researcher mobility found in Nature and Science. Scientometrics, 110(2), 673-694.
Katz, J. S. & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research Policy, 26, 1-18.
Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Kumar, S. (2018). Ethical concerns in the rise of co-authorship and its role as a proxy of research collaborations. Publications, 6(3), 37.
Lau, K., & Lin, C. Y. (2017). Internationalization of higher education and language policy: the case of a bilingual university in Taiwan. Higher Education, 74(3), 437-454.
Lee, J. J., & Haupt, J. P. (2021). Scientific globalism during a global crisis: Research collaboration and open access publications on COVID-19. Higher Education, 81(5), 949-966.
Littell, J. H. (2008). Evidence-based or biased? The quality of published reviews of evidence-based Practices. Children and Youth Services Review, 30(11), 1299-1317.
Mardani, A. H., & Mardani, E. (2016). Social network analysis of the co-authorship network in the scientific articles of information systems. Journal of Information Technology Management, 7(4), 909-930. (in Persian)
MehravarGiglou, S., Khorsandi Taskoh, A., Ghiasi Nadoshan, S., & Abbaspoor, A. (2020). Identifying the factors hindering international scientific cooperation in the country's higher education system and providing a solution: a qualitative study. Research in Medical Education, 12(3), 68-78. (in Persian)
Mohammad Esmaeil, S., & Bagheri, S. (2014). A comparative study of world outputs and scientific cooperation in the field of biomedical engineering in the science citation index. Health Inf Manage, 11(5), 568-580. (in Persian)
Nagpaul, P. S. (2003). Exploring a pseudo-regression model of transnational cooperation in science. Scientometrics, 56(3), 403-416.
National Science Board. (2018). Science and Engineering Indicators 2018. National Science Foundation, Arlington, VA.
Newcomb, T. M. (1960). Varieties of interpersonal attraction. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.), Group dynamics: Research and theory (2nd ed., pp. 104-119).
Noghani Dokht Bahmani, M., & Mirmohammad Tabar, A. (2017). Meta-analysis basics and applications (Uses of CMA.2 software). Mashhad: Ferdowsi University. (in Persian)
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic reviews, 10(1), 1-11.
Parreira, M. R., Machado, K. B., Logares, R., Diniz-Filho, J. A. F., & Nabout, J. C. (2017). The roles of geographic distance and socioeconomic factors on international collaboration among ecologists. Scientometrics, 113(3), 1539-1550.
Plotnikova, T., & Rake, B. (2014). Collaboration in pharmaceutical research: Exploration of country-level determinants. Scientometrics, 98(2), 1173-1202.
Ramazani, A., Ghahramani, M., Pardakhtchi, M. H., & Zaker Salehi, G. (2018). Strategic analysis of international scientific collaboration of Iranian top universities from their faculty perspective, using FBWM. J Med Educ Dev, 10(28), 39-52. (in Persian)
Rhaiem, M. (2017). Measurement and determinants of academic research efficiency: a systematic review of the evidence. Scientometrics, 110(2), 581-615.
Riahi, A., & Ghanei Rad, M. A. (2013). The scientific interactions between Iran and G8 countries. Journal of Foreign Policy, 26(3), 647-662. (in Persian) 
Riahi, A., Ghanei Rad, M. A., & Ahmadi, A. (2014). Investigating barriers to international scientific collaboration (Case study: Faculty members of the university of Tehran in co-writing scientific outputs. Library and Information Sciences, 17(1), 65-90. (in Persian) 
Rousseau, R. (2000). Are multi-authored articles cited more than single-authored ones? Are collaborations with authors from other countries more cited than collaborations within the country? A case study. Proceedings of the Second Berlin Workshop on Scientometrics and Informetrics, Collaboration in Science and in Technology. Germany, Berlin, 1-3, 173-176.
Sadegh Vishkaee, M., Esmaili Givi, M. R., & Nakhoda, M. (2018). A study on the impact of international scientific mobility of the university of Tehran faculty members on their research performance and scientific collaborations. Scientometrics Research Journal, 4(1), 37-58. (in Persian)
Tang, X., Li, X., & Ma, F. (2022). Internationalizing AI: evolution and impact of distance factors. Scientometrics, 127(1), 181-205.
Vieira, E. S., Cerdeira, J., & Teixeira, A. A. (2022). Which distance dimensions’ matter in international research collaboration? A cross-country analysis by scientific domain. Journal of Informetrics, 16(2), 101259.
Yamada, R. (2013). Structural transformation of Japanese higher education: Adopting to meet challenges posed by lobalization and market economy. New York: Palgrave Macmillan.
Zahed Babelan, A., Mehravar Giglou, S., & Kazemi, S. (2022). Designing model for the development of international scientific cooperation in the Iranian higher education system with a grounded theory approach. Research in Medical Education, 14(2), 48-57. (in Persian)
Zarea, V., Jaafarzadeh, R., & Khodapanah, T. (2016). A review of the principles of social networks analysis and co-authorship networks. Depiction of Health, 7(3), 61-66. (in Persian)
Zhang, C., & Guo, J. (2017). China’s international research collaboration: Evidence from a panel gravity model. Scientometrics, 113(2), 1129-1139.