کاربرد هستان‌نگارهای قرآنی: مطالعه مروری دامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوه‌های استفاده حداکثری از قابلیت‌های هستان‌نگارهای قرآنی در عمل، به بازنمون کاربردی و عملیاتی از کاستی‌ها و مشکلات و پیشنهادات مطرح شده در زمینه کاربرد هستان‌نگارهای قرآنی موجود پرداخته است.
روش‌شناسی: چارچوب روش‌شناختی آرکسی و امالی (2005) در طراحی مرور نظام‌مند دامنه‌ای حاضر به کار رفته است. جستجو در 6 پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی، در فروردین 1401 صورت پذیرفت و برای سازماندهی مطالعات، از نرم‌افزار مدیریت منابع اطلاعاتی (Endnote) استفاده شد. از مجموع 811 پژوهش، 317 مقاله تکراری و با مطالعه عنوان و چکیده، 362 مقاله به دلیل غیرمرتبط بودن با هدف مطالعه، حذف گردید. سپس متن کامل مقالات مطالعه شده و معیارهای ورود و خروج اعمال و در نهایت، 14 مقاله به مطالعه مروری راه یافتند.
یافته‌ها: تاکنون هستان‌نگارهای علوم قرآنی برای طراحی موتور جستجوی معنایی، توسعه سیستم‌های گفتگو به زبان طبیعی، ابهام‌زدایی از کوئری کاربر به زبان طبیعی، تشخیص گفتار و ارزیابی تلاوت قرآن، پیوند آیات قرآن با منابع چندرسانه‌ای وب به کار رفته‌اند.
نتیجه‌گیری: به مدد فناوری‌های معنایی از جمله هستان‌نگارها، انتشار دانش صحیح قرآنی، محقق شده و می‌توان کاربران را به سمت بازیابی دانش قرآنی، رهنمون ساخت. از این رو، لازم است هستان‌نگار جامع قرآنی به زبان فارسی نیز طراحی و توسعه داده شود تا مبنایی برای کاربردهای ذکر شده در پژوهش‌های پیشین از جمله سیستم‌های گفتگو به زبان فارسی و طراحی موتور جستجوی معنایی فارسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Ontologies: A Scoping Review of the Applications

نویسندگان [English]

  • Ali Mirarab 1
  • Faeze Sadat Tabatabai Amiri 2
  • Somaye Dehghanisanij 3
1 Assistant Professor, Faculty of Knowledge Dissemination, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
2 Ph.D. candidate, Department of Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Ph.D. candidate, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose is to provide a comprehensive view of the applications of Quranic ontologies, through the identification and analysis of research related to the various uses of operational Quranic ontologies, for researchers in the theoretical and practical fields. Based on this, the aim of the authors has been to provide a practical and operational representation of the shortcomings, problems and suggestions raised in the field of the application of existing Quranic ontologies by studying previous projects in order to provide the conditions for maximum use of the capabilities of Quranic ontologies.
Methodology: The current research is a systematic review of the scoping type, which highlighted the use of Quranic ontologies in previous studies. The methodological framework of Arksey & O'Malley (2005), who have provided five suggested steps for conducting domain review research, was used for this purpose. At April 2022, a search was conducted in 6 databases including Emerald, Science Direct, IEEE Xplore Digital Library, Google Scholar, Web of Science, and Scopus and as a result, 811 studies were identified. To organize the studies, information resource management software (Endnote) was used. Using the mentioned software, 317 duplicate articles were identified and by studying the title and abstract of retrieved sources, 362 articles were removed due to being unrelated to the purpose of the study. Then, the full text of the articles was studied and the inclusion and exclusion criteria were applied, and as a result, 118 articles were excluded. Finally, 14 articles were included in the review.
Findings: The findings of the research show that the ontology of Quranic sciences is useful in the design of semantic search engines, the development of conversational systems in natural language and the disambiguation of user queries in natural language, voice recognition and evaluation of Quranic recitation, linking Quranic verses with Web multimedia sources.
Conclusion: Considering the positive results of the application of Quranic ontologies in different areas, it can be argued that with the help of semantic technologies, including the comprehensive ontology of the contextual knowledge of the Quran, the publication Quranic knowledge has been realized and users can be guided to recover Quranic knowledge. Therefore, it is necessary to design and develop a comprehensive Quranic ontology in Persian language as a basis for the applications mentioned in previous researches, such as dialogue systems in natural Persian language and the design of a semantic search engine in Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an ontology
  • Quranic knowledge
  • Science and Qur'an
  • Scoping review
  • Semantic search engine
حسن زاده، حسین (1400). آنتولوژی بسمله، دریچه‌ای برای ایجاد هستی‌شناسی معارف قرآن. پژوهشنامه معارف قرآنی، 12(44)، 111-138.
مولودی، فاطمه؛ ایراوانی نجفی، مرتضی؛ پیروزفر، سهیل (1395). درآمدی بر هستان‌شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با تأکید بر مفهوم عمل صالح. دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، 7(2)، 26-7.
References
Abdelhamid, Y., Mahmoud, M., & El-Sakka, T. M. (2013). Using ontology for associating Web multimedia resources with the Holy Quran. Paper presented at the 2013 Taibah University International Conference on Advances in Information Technology for the Holy Quran and Its Sciences.
Alkhatib, M., Monem, A. A., & Shaalan, K. (2017). A Rich Arabic WordNet Resource for Al-Hadith Al-Shareef. J Procedia Computer Science, 117, 101-110.
Alsalhee, R. Y., & Abdullah, A. M. (2022). Building Quranic stories ontology using MappingMaster domain-specific language. J International Journal of Electrical Computer Engineering, 12(1), 684.
Arksey, H., & O'Malley (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. 8(1), 19-32.
Azman, A., & Kadir, R. A. (2013). Query translation using concepts similarity based on Quran ontology for cross-language information retrieval. Journal of Computer Science, 9(7), 889-897.
Azmi, A. M., & bin Badia, N. (2010). e-Narrator-An application for creating an ontology of Hadiths narration tree semantically and graphically. J Arabian Journal for Science Engineering, 35(2 C), 51-68.
Azni, A., Ahmad, R., Noh, Z. A. M., Hazwani, F., & Hayaati, N. (2015). Systematic review for network survivability analysis in MANETS. J Procedia-Social Behavioral Sciences, 195, 1872-1881.
Basharat, A., Rasheed, K., & Arpinar, I. B. (2016). Harnessing Crowds and Experts for Semantic Annotation of the Qur'an. Paper presented at the ISWC (Posters & Demos).
Basir, N., Nabila, N., Zaizi, N. J. M., Saudi, M. M., Ridzuan, F., & Pitchay, S. A. (2018). Retrieval performance for USIM's Quranic search engine. J International Journal of Engineering Technology.
Bendjamaa, F., & Nora, T. (2020). A Dialogue-System Using a Qur’anic Ontology. Paper presented at the 2020 Second International Conference on Embedded & Distributed Systems (EDiS).
Elsayed, E. K., & Fathy, D. (2019). Evaluation of quran recitation via OWL ontology based system. J Int. Arab J. Inf. Technol., 16(6), 970-977.
Hakkoum, A., & Raghay, S. (2015). Advanced Search in the Qur'an using Semantic modeling. Paper presented at the 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA).
Hassanzadeh, H. (2022). Bismillah anthology, a window to the ontology of the teachings of the Qur'an. J Quranic Knowledge Research, 12(44), 111-138. (in Persian)
Ismail, R., Abd Rahman, N., & Bakar, Z. A. (2017). A Pattern for Concept Identification from English Translated Quran. Paper presented at the MATEC Web of Conferences.
Ismail, R., Bakar, Z. A., & Rahman, N. A. (2015). Extracting knowledge from English translated Quran using NLP pattern. J Jurnal Teknologi, 77(19).
Ismail, R., Rahman, N. A., & Bakar, Z. A. (2016). Identifying concept from English translated Quran. Paper presented at the 2016 IEEE Conference on Open Systems (ICOS).
Kadir, R. A., Yauri, R. A., & Azman, A. (2018). Semantic ambiguous query formulation using statistical Linguistics technique. Malaysian Journal of Computer Science, 48-56.
Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. J Keele, UK, Keele University, 33(2004), 1-26.
Molodi, F., Eravani Najafi, M., & Pirozfer, S. (2015). An introduction to Quranic ontology and its effect on cognitive vocabulary with an emphasis on the concept of righteous action. Journals of Interdisciplinary Research on the Holy Quran, 7(2), 7-26.
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., & Mulrow, C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ,  10(1), 1-11.
Saad, S., Noah, S. A. M., Salim, N., & Zainal, H. (2013). Rules and natural language pattern in extracting Quranic knowledge. Paper presented at the 2013 Taibah University International Conference on Advances in Information Technology for the Holy Quran and Its Sciences.
Sadi, A. S., Anam, T., Abdirazak, M., Adnan, A. H., Khan, S. Z., Rahman, M. M., & Samara, G. (2016). Applying ontological modeling on Quranic" nature" domain. Paper presented at the 2016 7th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS).
Shannon, S. (2002). Critical appraisal of systematic reviews. J Canadian Association of Radiologists Journal, 53(4), 195.
Shoaib, M., Yasin, M. N., Hikmat, U. K., Saeed, M. I., & Khiyal, M. S. H. (2009). Relational WordNet model for semantic search in Holy Quran. Paper presented at the 2009 International Conference on Emerging Technologies.
Yahya, H. (2001). The evolution deceit: The scientific collapse of Darwinism and its ideological background. Global Yayincilik.
Yauri, A. R., Kadir, R. A., Azman, A., & Murad, M. A. (2013). Quranic verse extraction base on concepts using OWL-DL ontology. J Research Journal of Applied Sciences, Engineering Technology, 6(23), 4492-4498.
Yunus, M., Zainuddin, R., & Abdullah, N. (2010). Visualizing Quran documents results by stemming semantic speech query. Paper presented at the 2010 International Conference on User Science and Engineering (i-USEr).
Yusuf, N., Yunus, M. A. M., Wahid, N., Nawi, N. M., Samsudin, N. A., & Arbaiy, N. (2020). Query expansion method for quran search using semantic search and lucene ranking. J Eng Sci Technol, 15(1), 675-692.
Zouaoui, S., & Rezeg, K. (2021). A novel quranic search engine using an ontology-based semantic indexing. J Arabian Journal for Science Engineering, 46(4), 3653-3674.