بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 استاد گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: کتابخانه‌ها به عنوان یک سازمان برای این که از حالت رکود و ایستایی خارج شوند، نیازمند خلاقیت و نو‌آوری هستند. یکی از تازه‌ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه کمک به خلق ایده‌های نو‌آورانه در کتابخانه‌ها که به نوعی تضمین‌کننده حضور و مشار‌کت کاربران در فرآیند‌های کتابخانه‌ای است فضاهای سازنده هستند. از این‌ رو، هدف این پژوهش بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده جهت پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی است.
روش پژوهش: این پژوهش بر اساس یک مطالعه کیفی انجام شده است؛ برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. محورها و پرسش‌های مصاحبه از طریق مرور متون مرتبط با پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، عمدتاً در خارج از کشور، استخراج شد. مصاحبه‌شوندگان تعداد 14 نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی بودند که با مفاهیم اولیه فضاهای سازنده و کاربرد آن در کتابخانه‌ها آشنایی نسبی داشتند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شناخت و تشخیص عوامل تسهیل‌گر (یعنی عوامل مدیریتی، فناورانه و انسانی) و بازدارنده (عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی) توسط مدیران و کتابداران به پیاده‌سازی فضای سازنده در کتابخانه‌های عمومی کمک زیادی خواهد کرد. در بخش عوامل تسهیل‌گر مؤلفه‌هایی چون مدیریت منابع مادی و انسانی، تأمین ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توانمندسازی مدیران و کتابداران و کاربران و در بخش عوامل بازدارنده مؤلفه‌هایی چون کمبود بودجه و فضا، عدم انعطاف قوانین، ساختارهای پیچیده اداری و مقاومت در برابر تغییر از مهمترین پارامترها به شمار می‌آیند.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که کتابخانه‌های عمومی برای حفظ پویایی و بقای خود نیازمند تغییرات و استفاده از رویکردهای نوین هستند، در نتیجه باید به دنبال سازوکارهایی در راستای پیاده‌سازی چنین تحولاتی باشند. یکی از عواملی که می‌تواند به حفظ پویایی کتابخانه‌های عمومی کمک کند فضای سازنده است. شناسایی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده در این مسیر می‌تواند سیاستگذاران، مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی را نسبت به جوانب گوناگون پیاده‌سازی فضاهای سازنده آگاه سازد تا بر اساس آن امکان تصمیم‌گیری منطقی در راستای اجرایی‌سازی چنین فضاهایی برای آنان فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facilitators and Obstacles in Establishing Makerspaces in Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam Heydari 1
  • Reza Basirian Jahromi 2
  • Maryam Ravanipour 3
  • Abdolrasoul Khosravi 4
1 MSC Student, Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
4 Associate Professor, Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective: Library as an organization needs creativity and innovation to eliminate stagnation. One of the latest concepts raised in the field of helping to create innovative ideas in libraries, which somehow guarantees the presence and participation of users in library processes, is Makerspaces. 'Makerspaces' in libraries is a relatively recent phenomenon - a natural adjunct that crosses disciplinary boundaries of educational innovation, integration of formal and informal learning, Science, Technology, Engineering, and Math (stem) outreach and engagement. Combined with the Arts (steam), the overlapping interests can drive innovation and entrepreneurship across the supported communities. Therefore, this research investigates the facilitating and inhibiting factors of implementing Makerspaces in public libraries.
Methodology: This is a qualitative study. A semi-structured interview was used to collect data, and a content analysis method was applied to analyze the data. Purposeful sampling was used in the study. Fourteen librarians were willing to take part in the interview process. The saturation of themes was well reached among the 14 participants. The interviewees were 14 managers and librarians of public libraries who had initial familiarity with the makerspaces in libraries. The themes and questions of the interview were extracted by reviewing the texts related to the implementation of makerspaces in libraries and information centers. The interviews were used to gain feedback regarding the makerspace locations in each library. Interviews were digitally audiotaped and transcribed.
Findings: Results were organized into thematic codes. The findings showed that the knowledge and recognition of facilitating factors (managerial, technological, and human factors) and inhibiting factors (intra-organizational and extra-organizational factors) by managers and librarians had a significant impact on the use of Makerspace in public libraries. Furthurmore, the results indicated that each facilitating factors, as well as inhibiting parameters, had some sub-categories.
Conclusion: Motivated by curiosity and supported by the library resources, the acquisition of 21st century skills ranging from information, media, and technology skills to innovation, life, and career skills are a natural outcome of engagement with the library materials. Since public libraries need changes and use new approaches to maintain their dynamism, they should look for mechanisms to implement such changes. One of the factors that can help the dynamics of public libraries is the Makerspace. Identifying the facilitating and inhibiting factors in this direction can inform the policymakers, library managers, and librarians of public libraries about various aspects of the implementation of Makerspaces. Therefore, they can make rational decisions in line with such spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Public libraries
  • Makerspace
  • Facilitating factors
  • Inhibiting factors
ابراهیمی، سعیده؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین (1392). سنجش ارتباط بین میزان مهارت‌های مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییر در مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 5(2)، 60-45.
احمدی، علی اکبر؛ مبارکی، حسین؛ دارائی، محمدرضا؛ سلام زاده، یاشار (1390). تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزراتخانه بهداشت، درمان، آموزش پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 13(4)، 34-28.
التماسی، مهشید؛ التماسی، معصومه (1397). انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی. کتابداری و علم اطلاعات. 23(1)، 149-164.
الله‌یار، منصور (1399). نقش میانجی خلاقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش و پروش بیرجند. مدیریت و چشم‌انداز آموزش، 3(1)، 18-1.
امرائی، مرتضی؛ اشرفی‌ریزی، حسن؛ پایی، احمد؛ بهرامی، سوسن؛ سموعی، راحله (1390). رابطه بین هوش‌هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 21(5)، 622-600.
انسائی، زهرا (1397). نیازسنجی اطلاعاتی و میزان رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ی عمومی از خدمات کتابخانه‌ای. نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 38(1)، 20-1.
تامینی، میترا، علی‌پور حافظی، حامد، عبداللهی، زهرا (1390). بررسی و مقایسه وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های عمومی و سنجش میزان رضایت مراجعین از فضای کتابخانه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 66(1)، 57-1.
حریری، نجلا؛ پاگردکار، یاسمن (1395). تأثیر قصه‌گویی در کتابخانه‌های عمومی بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش تجربی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(85)، 212-195.
رحمانی، مهدی، فهیم‌نیا، فاطمه (1398). مطالعه مخاطرهای پیش‌روی خدمات کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 98(5)، 403-375.
رداد، ایرج، قطب‌زاده اردکانی، مصطفی (1396). بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر کیفیت ارائه خدمات. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 22(3)، 110-91.
رهنما، ساناز؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ دیانی، محمدحسین (1394). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی: مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 898-875.
سرتشنیزی، سمیه؛ قنبری خشنود، مریم (1400). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. 46(1)، 109-93.
سلیمان‌پور، سمیرا (1395). مدیریت کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی. نقد کتاب و اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 9(1)، 16-1.
سمیرمی‌زاده، مینا (1395). تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری‌های نوین به کتابخانه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی، 39(2)، 11-1.
عظیمی، محمدحسن، کوهی رستمی، منصور، حسین‌زاده، فاطمه (1400). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 107(1)، 738-707.
فتاحی، رحمت الله (1396). پویاسازی کتابخانه‎های عمومی در راستای آگاهی بخشی همگانی، اصلاحات اجتماعی و کاهش آسیب‌ها. سخن هفته لیزنا، شماره ۳۶7. 20 آذر ۱۳۹۶.
فرخاری، فاطمه (1395). آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی. نخستین کنفرانس بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی شیراز. https://cililica.com/doc/510700
فرهادپور، محمدرضا؛ نظری، فریبا (1390). مطالعه عوامل مؤثر مقاومت در برابر تغییر در کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات و اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 79(1)، 610-597.
فهیمی‌فر، سپیده؛ فرزین‌یزدی، محبوبه (1393). ارزیابی رضایت کاربران از مجموعه، ساختمان، تجهیزات، کتابداران و خدمات کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 76(1)، 126-113.
قاسمی، علی حسین (1385). بازنگری به رویکرد کاربرمداری در کتابخانه‌های تخصصی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(3)، 11-1.
قلاوندی، حسن؛ احمدیان، زکریا (1396). الگوی روابط اخلاق حرفه‌ای، سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی. رهبری و مدیریت آموزش، 4(11)، 158-143.
قلی‌پور، مریم؛ ابراهیم‌زاده، فریمان (1398). رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان. مجله فرهنگی، 13(3)، 98-85.
کاکاوند، امین (1396). کارگاه ساخت خلاق یا Makerspace چیست؟ خبرنامه دیمانسه. دسترسی در  https://b2n.ir/809194. تاریخ دسترسی 12/11/1400.
کیان‌راد، زهرا؛ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نقشینه، نادر (1396). ارزیابی خدمات جنبی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعه فرهنگی مطالعه مخاطبان کودک و نوجوان. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(2)، 60-41.
محمدی، محمد؛ مطهری‌نیا، ایمان (1395). ارزیابی رضایت کاربران از معماری و رنگ‌آمیزی فضای داخلی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20(86)، 398-379.
مظفری، افسانه (1395). کارگاه ساخت ایده‌های سبک اندویچ در کتابخانه شهرستان جانسون. کتابدار 2.0. 2(4). دسترسی در https://b2n.ir/585680. تاریخ دسترسی 20/12/1400.
هاشم‌زاده، محمدجواد؛ فرامرزی، معصومه (1395). کاربران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی: تبیین نیازهای اطلاعاتی با تکیه بر الگوی هیل. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 22(3)، 70-50.
References
Abo, S., An Dunson, R., & Varhem, A. (2013). How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science, 32(1), 16-47.
Ahmadi, A. A., Mubaraki, H., Darai, M. R., Salamzadeh, Y. (2010). Analysis of the relationship between organizational culture and creativity of employees of the Ministry of Health, Treatment, Medical Education. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 13(4), 28-34. (in Persian)
Allahyar, M. (2019). The mediating role of employees' creativity in the relationship between job self-efficacy and entrepreneurship of Birjand education and training employees. Education Management and Perspectives, 3(1), 1-18. (in Persian)
Ansai, Z. (2017). Information needs assessment and the level of satisfaction of public library users with library services. Electronic Publication of Astan Quds Razavi Library Organization and Document Center, 38(1), 1-20. (in Persian)
Azimi, M. H., Kohi Rostami, M., & Hosseinzadeh, F. (1400). Identifying and prioritizing factors affecting creativity and innovation in public libraries. Information Research and Public Libraries, 107(1), 738-707. (in Persian)
Barniski, S. (2016). Access and express: professional perspectives on public library makerspaces and intellectual freedom. Information Science Journals, 20(1), 103-125.
Born, C., Henkel, M., & Mainka, A. (2017). How public library are keeping pace with the times: core services of libraries in informational world cities. Journal libri, 34(2), 138-149.
Britton, L. (2012). Afabulous laboratory: The makerspace at fayetteville free library. Public Libraries, 51(1), 30-32.
Burns, N., & Grove, S. K. (2007). The practice of nursing research conduct. Critique and Utilization. Philadelphia: WB. Saunders.
Chivukula, D. (2019). Makerspace-The Future of Public Libraries. (M.F.A.). The University of North Carolina at Greensboro, Ann Arbor. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses A & I, ProQuest Dissertations & Theses Global database 130pp.
Davis, A. M. L. (2018). Current trends and Goals in the Development of makerspaces at new england college and research libraries. Information Technology and Libraries, 37(2), 94-117.
Diseye, O. (2018). Self-efficacy and Attitude towards information literacy skills: A Study on library and information science students. Amity Journal of Training and Development, 3(1), 1-11.
Ebrahimi, S., & Farajpahlu, A. H. (2012). Measuring the relationship between managers' skills in change and attitudes towards change in university libraries in the southern region of the country. Library and Information Science Studies, 5(2), 45-60. (in Persian)
Eltemasi, M., & Eltemasi, M. (2017). Intrinsic motivation and job satisfaction of public library librarians. Librarianship and Information Science, 23(1), 149-164. (in Persian)
Fahimifar, S., & Farzinyazdi, M. (2013). Evaluation of users' satisfaction with the collection, building, equipment, librarians and services of public libraries. Information Research and Public Libraries, 76(1), 113-126. (in Persian)
Farhadpour, M., & Nazari, F. (2010). Studying the effective factors of resistance to change in public libraries. Research and Information and Public Libraries, 79(1), 597-610. (in Persian)
Farkhari, F. (2015). Teaching information literacy in public libraries. The first international conference and the second national conference of the third millennium and humanities in Shiraz. https://cililica.com/doc/510700. (in Persian)
Friessing, M., Handy, L., & Ramsaure, C. (2018). The role of makerspaces in product development of hardware start-ups. A publication of the Public Library Association, 12(6), 43-57.
Gahagan, P. M., & Calvert, P. J. (2020). Evaluating a public library makerspace. Public Library Quarterly, 39(4), 32-219.
Gall, D. (2012). Librarian like a rock star: using your personal brand to promote your services and reach distant user. Journal of Library Administration. 52(1-2), 549-558.
Gall, P. M. (2016). Evaluating makerspaces: exploring methods used to assess the outcomes of public library makerspaces. Victoria University of Wellington te Herengawaka, 40(2), 41-52.
Ghalawandi, H., & Ahmadian, Z. (2016). The relationship model of professional ethics, organizational health and quality of work life in the higher education system. Educational Leadership and Management, 4(11), 158-143. (in Persian)
Ghasemi, A. H. (2005). Reviewing the user-oriented approach in specialized libraries. Library and Information, 9(3), 1-11. (in Persian)
Gorham, U., & Bertot, J. C. (2018). Social innovation in public libraries solving community challenges. The University of Chicago Press Journals, 88(3), 1-203.
Halbinger, M. (2018). The role of makerspaces in supporting consumer innovation and diffusion: An empirical analysis. Journal of Innovation and Knowledge. 47(1), 2028-2036.
Hariri, N., & Pagerdkar, Y. (2015). The effect of storytelling in public libraries on increasing the creativity of preschool children: an experimental study. Information Research and Public Libraries, 22(85), 212-195. (in Persian)
Hashemzadeh, M. J., & Faramarezi, M. (2015). Users of public libraries in South Khorasan Province: Explaining information needs based on Hill's model. Information Research and Public Libraries, 22(3), 50-70. (in Persian)
Hennink, M. M., Kaiser, B. N., & Marconi, V. C. (2017). Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews are Enough? Qual Health Res, 27(4), 591-608.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research for Nurses. Australia: Blackwell science.
Huvila, I. (2020). Librarians as user participation in five European countries/perspective de bibliotherapies sur la participation des utilizations dun's cinq pays Europeans. Canadian Journal of Information and Library Science, 43(2), 127-157.
Inja, A., & Younghee, N. (2018). A study and survey of the perception towards makerspaces of the public library. Journal of Korea science, 8(2), 5-22.
Johnson, C.A (2011). How do public libraries create social capital? An analysis of interactions between library staff and patrons, library and Information Science Research, 34(2), 52-56.
Kaba, A. (2017). Library employment: satisfaction, apportunities, challenges, and future actions asperceived by academic librarians. Library Management, 38(9), 511-527.
Kakavand, A. (2016). What is a creative workshop or Makerspace? Dementia newsletter. Access at https://b2n.ir/809194. Access date 12/11/1400. (in Persian)
Kaser, R., Hoffman, D., Poulson, D., & Trotta, A. (2013). Making space for makerspaces. Internet Schools, 30(3), 20-37.
Kassel, A. (1999). How to write a marketing plan, marketing library services, 13(5), 4-6.
Kianrad, Z., Fahimnia, F., & Nakshineh, N. (2016). Evaluation of ancillary services related to public libraries in Tabriz and its role in the cultural development of reading for children and teenagers. Library and Information Research Journal, 14(2), 41-60. (in Persian)
Lakind, A., Willett, R., & Halverson, E. R. (2019). Democratizing the maker movement: a case study of one public library systems makerspace program. Reference and User Service Association a Division of the American Library Association, 58(4), 58-71.
Lee, J. R. (2017). Campus-library collaboration with makerspaces, Public Services Quarterly, 13(2), 108-116.
Li, X., & Todd, R. J. (2019). Makerspace opportunities and desired outcomes: Voices from young people. Library Quarterly, 89(4), 316-332.
Litts, B. K (2014). Making learning: makerspaces as learning environments. University of Wisconsin-Madison.
Maceli, M. G. (2019). Making the future makers: makerspace curriculum in library and information science graduate programs and continuing education. Library hi tech, 37(4), 781-793.
Michalak, R., & Rysavy, M. D. T. (2018). Academic libraries in 2018: A comparison of makerspaces within academic research libraries. Advances in Library Administration and Organization, 40(1), 88-67.
Mohammadi, M., & Motaharinia, I. (2015). Evaluation of users' satisfaction with interior architecture and painting. Information Research and Public Libraries, 20(86), 398-379. (in Persian)
Mozafari, A. (2015). Andwich Style Idea Making Workshop at Johnson County Library. Librarian 2.0,  2(4). Access at https://b2n.ir/585680. Access date 20/12/1400. (in Persian)
Mwanzu, A., & Wendo, D. R. (2017). Re-branding libraries to embrance open space and aesthetic reflections: a case of usiu- africa as a bench mark of kenyan libraries. Library Hi Teach News. 34(1), 6-10.
Omarayi, M., Ashrafirizi, H., Payi, A., Bahrami, S., & Samoui, R. (2018). The relationship between emotional intelligence and communication skills of Isfahan University libraries librarians. Health Information Management, 21(5), 622-600. (in Persian)
Patemen, J., & Williment, K. (2016). Developing community-led public libraries: evidance from the UK and Canada. 1st edition: 1-256.
Qolipour, M., & Ebrahimzadeh, F. (2018). The relationship between dimensions of organizational culture and creativity of employees. Cultural Journal, 13(3), 85-98. (in Persian)
Radniecki, T. (2018). Intellectual property in the makerspace. Journal of library administration, 58(6), 545-560.
Rahmani, M., & Fahimnia, F. (2018). Studying the dangers of library services covered by the country's public libraries. Information Research and Public Libraries, 98(5), 375-403. (in Persian)
Rahnama, S., Fatahi, R., & Dayani, M. H. (2014). Investigating the extent and factors affecting librarians' possession of communication skills: a case study of Ferdowsi University of Mashhad librarians. Journal of Information Processing and Management, 30(3), 898-875. (in Persian)
Redad, I., & Qotbzadeh Ardakani, M. (2016). Investigating the effect of librarians' communication skills on the quality of service delivery. Library and Information Science Studies, 22(3), 110-91. (in Persian)
Samirmizadeh, M. (2015). Organizational changes due to the introduction of new technologies to the library. Library and Information Research, 39(2), 1-11. (in Persian)
Sarteshnizi, S., & Ghanbari Khoshnoud, M. (2021). Investigating the relationship between communication skills, job satisfaction and creativity of public library librarians in Hamadan province. New achievements in humanities studies. 46(1), 109-93. (in Persian)
Singh, R., & Ovsak, A. (2013). Library experience matters, touch points to community engagement. Journal of library adminisrtation, 53(5-6), 344-358.
Singh, R., & Trinchetta, G. (2019). Community connections: advocating for libraries through effective brand advocacy. Public library Quarterly.
Slatter, D., & Howard, Z. (2013). A place to make, hack, and learn: Makerspaces in Australian public libraries. Australian Library Journal, 62(4), 272-284.
Stephan, W. L., & Ronald, E. G. B (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Journal of tourism management, 54(6), 458-468.
Sulaimanpour, S. (2015). Management of library and information center. Book review and information and communication, 9(1), 1-16. (in Persian)
Tamini, M., Alipour Hafizi, H., & Abdullahi, Z. (2018). Examining and comparing the condition of the building and equipment of Tabriz Central Library with the standards of public libraries and measuring the level of patrons' satisfaction with the library space. Information Research and Public Libraries, 66(1), 1-57. (in Persian)
Tomcik, L. (2015). Tying it all together: utilizing market research to informa marketing plan and further library branding. Public services Quarterly, 11(1), 59-65.
Tomko, M., Nagel, R., Linsey, J., & Aleman, M. (2017). Aqualitative approach to studying the interplay between expertise, creativity, and learning inuniversity makerspaces. The American Society of Mechanical Engineers, 3(1), 1-11.
Van Holm, J. (2017). Makerspaces and local economic development. Sage journals, 31(2), 170-194.
Wang, A., & Partridge, H. (2016). Making as learning: makerspaces in universities. Australian academic & research libraries, 47(3), 143-159.
Willett, R. (2017). Learning through making in public libraries: theories, practices, and tensions. Learning, Media and Technology, 43(3), 250-262.
William, R., & Willett, R. (2017). Makerspaces and boundary work: the role of librarians as educators in public library makerspaces. Librarianship and information science, 23(1), 300-420.