تحلیل ساختار محتوایی سنورنامه‌ها (شکل‌گیری، تکامل و کارکردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، دبیر اجرایی فصلنامه گنجینه آرشیو ملی ایران.

2 دکتری تاریخ انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، کارشناس بررسی اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

چکیده

هدف: حکومت صفوی پس از جنگ چالدران، صلح (آماسیه، 962.ق) با عثمانی­‌ها را پذیرفت که در مفاد آن جزئیات حدود و ثغور مورد پذیرش طرفین نرسیده بود و همین پایه منازعات آتی گردید. در توافقی که میان شاه­‌عباس صفوی و سلطان مراد سوم صورت پذیرفت، زمینه شکل‌­گیری اسنادی به نام سنورنامه که نوعی توافق و بر تعیین سرحدات بود شکل گرفت. هدف این پژوهش ساختارشناسی و تحلیل محتوایی این نوع اسناد است.
روش و رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه سنورنامه‌­های در دسترس و متن برخی که در نسخ خطی و منابع کتابخانه‌­ای مکتوب است به ساختارشناسی این دست از اسناد می­‌پردازد.
 یافته‌­ها: سنورنامه‌­ها بیان می­کنند چه آگاهی تاریخی نسبت به تعارضات منطقه‌­ای بین خاندان‌­های حکومت­گر و اقوام ساکن در سرحدات غربی وجود داشته و همچنین جزئیات بیشتر و ملموس­تری از حدود قلمرو دو کشور ایران و عثمانی را ارائه می­‌کنند. این معاهدات مرزی به فراخور شرایط، مفاد و کارکرد آن‌ها گسترش زیادی یافت.
نتیجه‌­گیری: سنورنامه‌­ها، اسناد دیپلماسی مسالمت‌­آمیز سیاسی و نظامی در راستای جلوگیری از یک درگیری یا در خاتمه یک نزاع قومی تهیه شده‌­اند و در آن‌ها بر روی حدودی معین مصالحه صورت می‌­گرفت. بر پایه یافته­‌های این مطالعه، سنورنامه‌­ها به تدریج از یک توافق­نامه امنیتی سرحدی، به مصالحه­‌ای سرگشاده و تنظیم­گر روابط مذهبی دو کشور و اقوام سرحدی و همچنین ناظر ارتباطات عشایر گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Content Structure of Senornamehs(Formation, Evolution and Functions)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmood sadat 1
  • Farhad Nambaradarshad 2
1 Assistant Professor of Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution. Executive Secretary of the Quarterly Treasures of the National Archives of Iran
2 Ph.D. in Revolutionary History. Research Institute of Imam Khomeini and the Islamic Revolution. Document review expert of National Library and Records Organization of Iran
چکیده [English]

Objective: After the Chaldaran war, the Safavid government accepted the treaty (Amasiyah, 962 AH) with the Ottomans, in which the details of the boundaries and gaps were not accepted by the parties, and this became the basis of many future conflicts. In the agreement between Safavid Shah Abbas and Ottoman Sultan Murad III, the basis for the formation of documents called Senornameh, which was a kind of agreement on borders, was formed. The purpose of this research is the structural analysis and content analysis of this type of documents.
Methodology: This research deals with the structure of senornamehs with a descriptive and analytical method based on the available senornamehs documents and the text of some manuscripts and library sources.
Findings: The senornamehs state what historical awareness there was of the regional conflicts of the ruling families and the tribes living in these western borders, and also more and more concrete details of the borders. They present the territory of Iran and Ottoman. These border treaties were greatly expanded in terms of their terms, provisions and functions. Based on the findings of this study, the Senornamehs gradually changed from a border security agreement to an open compromise. The border maps depict the history of the formation of the border and its developments - especially in the western borders of Iran - as well as the role and presence of the border tribes in these border treaties.
Conclusion: Documentary studies of senornamehs is a two-way contribution to the history of Iran's border conflicts in order to open a new window of sources and references for future research and a contribution to the science of document recognition in order to make the historical data of documents more tangible. And it is considered desirable and functional to present them. The wars between Iran and Ottoman countries and the nationwide campaigns and hostilities of these two governments did not only create and continue the use of such treaties and regulations, but with the importance of finding these agreements, the regulations in the period Later, it was proposed as an open-minded compromise and as a regulator of communications in the borders and became an official supervisor of the communications of the border tribes, which helps to facilitate trade and commerce regulations in the region. Such demarcation gradually created a new kind of political affiliation and identity by locating the territory of the government and the domination of the ruling systems. Finally, the Senornamehs, which were initially created for the role of political and security separation, took on the role of unifying the culture and identity of the ethnic groups, and later became a kind of political and cultural homogenizer of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Senornameh
  • Documentary
  • Safavid
  • Ottomans
  • Sarhadat (borders)
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.
بختیاری، سعید (1388). اطلس گیتاشناسی استان­‌های ایران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
جعفری­ولدانی، اصغر (1367). بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­‌المللی.
حاتمی، سنبل؛ موسوی، سید جلیل؛ طلیسچی، غلامرضا (1395). نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان­‌های طبیعی و انسان­ساخت. مطالعات محیطی هفت حصار. 4(15)، 27-36.
دانشگر، احمد (1381). فرهنگ فارسی نوین. تهران: انتشارات حافظ نوین.
دهقانی، رضا (1388). روابط ایران و عثمانی به مثابه الگوی روابط شرقی-اسلامی. فصلنامه فرهنگ، 107-83.
رضایی، امید (1390). درآمدی بر اسناد شرعی در دوره قاجار. تهران: پژوهشگاه علوم ­انسانی و مطالعات­ فرهنگی.
صالحی، نصرالله (1386). رویارویی ایران و عثمانی بر سر بغداد: علل و نتایج. فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، 15.
عابدینی، ابوالفضل (1386). چالش­‌های موجود در روابط صفویه و امپراطوری عثمانی. پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، 1
فلور، ویلم (1376). اشرف افغان در تختگاه افغان. ترجمه ابوالقاسم سری: تهران.
کاووسی­عراقی، محمدحسین (1379). اسناد روابط دولت صفوی. تهران: وزارت امور خارجه.
گودرزی، بهروز (1390). سنورنامه در دوره صفویه. پژوهش‌های علوم تاریخی، 3(2)، 112-101.
لطفی، حیدر؛ اقبالی­زارچ، محمدحسین (1391). کارکرد مرزها و جهانی شدن. فصلنامه جغرافیا. 2(2)، 59-47.
مجتهدزاده، پیروز (1388). خلیج فارس: کشورها و مرزها. ویرایش مژگان مهدوی، تهران: نشر عطایی.
مشایخ فریدونی، آذرمیدخت (1369). مسائل مرزی ایران و عراق و تأثیر آن در مناسبات دو کشور. تهران: امیرکبیر.
معین، محمد (1382). فرهنگ معین. ج2. تهران: نشر سی­گل.
میرحیدر (1347). دره، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، تهران: سیمرغ.
نوایی، عبد الحسین (1357). شاه عباس، ج ۳، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
References
Abedini, A. (2006). Challenges in the relations between the Safavid Empire and the Ottoman Empire. Historical researches of Iran and Islam, 1. (in Persian)
Anvari, H. (2008). Great speech culture. Tehran: Sokhan. (in Persian)
Azarbaijan Chopan Qur'an property register, Iran National Library and Records Organization, retrieval number 1/296.25382.
Azarbaijan Chopan Qur'an Real Estate Certificate, Iran National Library and Records Organization, retrieval number 2/296.25382.
Bakhtiari, S. (2009). Atlas of Geology of Iranian Provinces. Tehran: Institute of Geographical and Cartographic Gitaology. (in Persian)
Collection of 30 treaties (1877). Istanbul: Publishing the truth.
Daneshgar, A. (2012). Modern Persian culture. Tehran: Hafez Novin Publications. (in Persian)
Dehghani, R. (2008). Iranian-Ottoman relations as a model of Eastern-Islamic relations. Culture Quarterly. 71, 107-83. (in Persian)
 Etimad Al-Sultaneh, M. H. (1985). Nazarite regular history. (Corrected by Mohammad Ismail Rizvani). Tehran: World of Books.
Faizi, K. (2012). Uprising of Sheikh Obaidullah Nahri during the period of Naser al-Din Shah. Ilam: the essence of life.
Flore, W. (1997). Ashraf Afghan in the Afghan Throne, translated by Abul Qasim Seri: Tehran.
Ghaffarifard, A. (1977). Review of the Fereydoun Beyk Collection (Monasht al-Sulatin), Master's Thesis: University of Tehran.
Gronke, M. (1986). The Arabic Yarkand Document, see BSOAS, XLIX,3.
Guderzi, B. (2018). Senournameh in the Safavid Period. Researches of Historical Sciences, 3(2), 101-112.
Hatami, S., Musavi, S. J., & Talischi, G. (2016). A phenomenological approach to the investigation of the role of borders in natural and man-made places. Haft Hesar Environmental Studies, 4(15). (in Persian)
 Humayun's diary (1775). letter number 174. National Archives of Turkey, 9, 66-65.
 Jafari-Voldani, A. (1988). Historical study of Iran-Iraq border disputes, Tehran: Bureau of Political and International Studies.
 Jong Ahmad Gholam, The Senournameh of Shah Abbas and Sultan Murad III, Library of the Islamic Council, No. 3455.
 Journal of the meeting of Lankaran commanders. In two treatises and two reports about the northern effort (2013). by the efforts of Hossein Ahmadi. Tehran: Institute of Iranian History Studies.
Kavousi-Iraqi, M. H. (2000). Safavid government relations documents. Tehran: Ministry of Foreign Affairs.
Khojagi-Isfahani, M. M. (1989). Summary of life. (under the supervision of Iraj Afshar). Tehran: Scientific Publications.
Lotfi, H., & Iqbali-Zarch, M. H. (2011). The Function of Borders and Globalization. Geography Quarterly. 2(2), 47-59. (in Persian)
Mashaikh Fereydoni, A. (1990). Border issues between Iran and Iraq and its effect on the relations between the two countries. Tehran: Amir Kabir. (in Persian)
Mir Haider. (1968). Dara, principles and foundations of political geography. Tehran: Simorgh. (in Persian)
Moin, M. (2012). Moein dictionary. C2. Tehran: Si Gol Publishing. (in Persian)
Mojtahedzadeh, P. (2009). Persian Gulf: countries and borders. Edited by Mozhgan Mahdavi, Tehran: Atai Publishing House.
Morteza-Qolikhan Shamlu's Jong (1658). (compiled by Iraj Afshar and Ahmed Manzavi). Tehran: Library of the Islamic Encyclopedia Center (library section).
Moshehir al-Doulah, M. S. F. (1968). The message of frontier research, by Mohammad Msheiri, Tehran: Farhang Iran Foundation Publications.
Navaei, A. H. (1978). Shah Abbas, Vol. 3, Tehran: Farhang Iran Foundation. (in Persian)
Rezaei, O. (2018). An introduction to religious documents in the Qajar period. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
 Royal Biotat, album number 158, Iran's agreements with foreign countries. Recovery number 295.8038. Record number 3809095.
Salehi, N. (2007). Iranian and Ottoman confrontation over Baghdad: causes and results. Quarterly Journal of Historical Studies and Research, 15. (in Persian)
Senornameh of the village of Kalqai and Khakvanag of Azerbaijan, National Library and Records Organization of Iran, retrieval number 998.55648.
Skanderbeg Secretary (1935). History of the world of Arai Abbasi, 2, Tehran: Agha Seyed Morteza Publishing House.
 The manuscripts of Shah Safi and Sultan Murad IV, manuscript section of the National Library of Ankara, No. 5/4976NK34.
 Vahid Qazvini, M. T. (1950). Abbas name Corrected by Ibrahim Dehgan. Arak: Dawoodi bookstore.