فعالیت‌های داوطلبانه در مراکز بهداشتی آستان قدس رضوی؛ نمونه موردی، جذامی‌خانه محراب‌خان (1343-1420 ه. ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه تخصصی تاریخ، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش نیکوکاران در فعالیت‌های داوطلبانه در مراکز بهداشتی آستان قدس رضوی انجام پذیرفت. یکی از این موارد، جذامی‌خانه آستان قدس رضوی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش، معرفی و برجسته‌سازی قالب‌های فعالیت‌های داوطلبانه برای ایجاد این مؤسسه و نقش آستان قدس رضوی و وقف در توسعه فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه بهداشت و درمان و ایجاد جذامی‌خانه بر پایه اسناد و مدارک است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، بر پایه روش تحقیق اسنادی در فاصله سال‌های 1343 تا 1420 ه.ق بر مبنای دو هزار برگ سند موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد.
یافته‌های پژوهش: بنا بر اسناد و مدارک، به جز اندک کمک‌های دولت که در بخش‌های کمک و همیاری مردمی گزارش شده و خیرین و پرستاران خارجی، عمده کمک‌ها و هزینه‌ها بر عهده آستان قدس رضوی بوده و این کمک‌ها و اقدامات به‌ طور رسمی در بودجه سالانه این نهاد تا اواخر سال 1335 پیش‌بینی و تأمین گردیده است.
نتیجه‌گیری: آستان قدس رضوی به مدد وقف و توسعه درآمدهای آن نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت و درمان مشهد داشته و با ایجاد جذامی‌خانه در مشهد و جمع‌آوری بخشی از جذامیان از سراسر کشور توانست به صورت علمی و عملی مانع از شیوع بیشتر این بیماری گردد و این مهم علاوه بر مبحث موقوفات، با وجود خیرین و فعالیت‌های داوطلبانه آنان میسر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Voluntary Activities in the Health Centre of Astan Quds Razavi: A Study of the Leper House (1343-1420 AH)

نویسندگان [English]

  • Raheleh Yeganeh 1
  • Jamileh Jahani 2
1 Master's degree in Knowledge and Information Science, Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Center, Specialized History Library, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Knowledge and Information Science, Payam Noor University of Mashhad. Expert in organizing and preparing the press, Museums and Documentation Center, Astan Quds Razavi Libraries, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to investigate the importance and role of philanthropists in voluntary activities in the health centers of Astan Quds Razavi. Public health is of great significance for the Astan Quds Razavi and this organisation has had the utmost respect for the poor and visiting patients from the past. With this good intention, they have made every effort to promote the well-being of patients and pilgrims, which has often been in the form of endowments. In this paper, Astan Quds Razavi leprosy centre is investigated using the library and archival sources and documents to explore how voluntary activities were formed to establish this institution and what was the role of Astan Quds Razavi in ​​the development of health, treatment and the establishment of a leper house.
Methodology: Historical research method has been used during years 1343-1420 AH applied for conducting this research. The collected data were analysed based on the analytical descriptive method.
Findings: The results indicate that the most of expenses, with regard to health centres in particular establishing the leper house, was covered by the Astan Quds Razavi which was officially included in the annual budget by the end of 1956. However, in some cases public assistance was also reported. A review of the public benefit activities carried out by the Astan Quds Razavi province in the mentioned time indicates the occurrence of factors and reasons affecting the development and improvement of the health situation in Mashhad during that period and causing important developments in the direction of the creation and promotion of leper house.
Conclusion: Examining the level of the Mashhad community`s health in terms of facilities with regard to managing the Hansen`s disease or leprosy between the years before and after the establishment of the leper house shows that Mashhad has undergone many changes due to endowment institutions. Astan Quds Razavi has played an effective role in improving the level of healthcare in Mashhad with the help of endowment and development of its income as well as voluntary activities of donors. By establishing a leper house in Mashhad and gathering some lepers from all over the country, this organization has managed to scientifically and practically prevent the further spread of this disease. Therefore, although the presence and voluntary activities of domestic and foreign benefactors and philanthropists have greatly helped to eradicate and develop health in Mashhad, but the active presence and special attention of Astan Quds Razavi from the past until now to public benefit activities and works despite the presence of benefactors in the field of  health and treatment have had a lot of endowments, which has caused the continuity and continuation of this important issue in attracting people's participation in the field of health and treatment in Mashhad. Finally, what can be obtained from the presented material is that the beginning of charitable institutions and voluntary activities in Mashhad is closely related to the history of medicine and the background of waqf in this city and medical support from the Safavid period onwards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary activities
  • Health and treatment centres
  • Leper's house
  • Mihrab Khan
  • Astan Quds Razavi
اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه ([-138]). مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
اثنی‌عشری، ضحی؛ علیویردی، پریسا (1397). سفیران مهربانی: چگونه داوطلبان را در سازمان‌های مردم‌ نهاد و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مدیریت کنیم؟. اصفهان: کتاب آلا: قبسات: خیر ماندگار.
الدر، جان (1333). تاریخ میسیون امریکائی در ایران. تهران: انتشارات نور جهان.
اکبری، ابوالفضل (1399). تحلیل جامعه شناختی تأثیر وقف بر توسعه شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد.
آذری خاکستر، غلامرضا (1395). تاریخ پزشکی نوین مشهد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
بی‌نام (1391). بیمارستان امام رضا (ع) به روایت تصویر  [مشهد]: تهیه شده در روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع)‎.
پاپلی یزدی، محمدحسین (1384). خاطرات شازده حمام. مشهد: پاپلی.
ترکمان، اسکندربیگ (1390). ‎تاریخ عالم آرای عباسی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
حسن آبادی، ابوالفضل (1396). ‎نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
حسن‌آبادی، ابوالفضل (1390). روش‌شناسی و موضوع‌یابی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
حسین‌زاده سورشجانی، سالم؛ محبوب فریمانی، الهه؛ فاطمی‌مقدم، زهرا (1395). دارالشفای رضوی در گذر زمان (گزیده اسناد). تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی.
رخشانی، عباس (1399). قلعه محراب‌خان: اولین جذام خانه در ایران. فصلنامه تاریخ پژوهی، 21(80)، 108-116.
زیدان، جرجی (1389). تاریخ تمدن اسلام. تهران: امیرکبیر.
سوزنچی کاشانی، علی (1387). شرح حال و زندگی محمد ولی اسدی با تأکید بر اقدامات وی در آستان قدس رضوی‎. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد.
مدرس رضوی، محمدتقی (1386). مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی (مشهور به گزارش مکتب شاهپور). تصحیح و توضیح مهدی سیدی. مشهد: دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد.
عطاردی قوچانی، عزیزالله (1371). تاریخ آستان قدس رضوی، ج 2. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: عطارد.
کمیلی، عنایت الله (زمستان 1340). بیمارستان‌های مشهد. جغرافیا (جهان‌شناسی)، 1(4)، 93.
مسعودی، سعید (1371). مختصری از تاریخچه آسایشگاه محراب‌خان مشهد. رهایی، 1(3)، 6-7.
مؤتمن، علی (1355). تاریخ آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوی.
نجف‌زاده، علی (1394). کنسولگری‌ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد (از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی). مشهد: انصار: سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
صدریان، کبری (1390). جذامی‌خانه آستان قدس رضوی به روایت اسناد. دانشورز، 12(10)، 26-27.
اسناد موجود در آرشیو اسناد، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
شماره‌های اسناد بررسی شده:  64113 ،99303، 67544، 99943، 65975 ،65176، 12381، 88099، 47672، 47002، 45445، 45359،  45415، 6237، 6861، 64496، 48245، 65975، 68372، 97978.
حسین زاده ملکی، محمدرضا (مصاحبه 1385). پرونده 17ح، بخش تاریخ شفاهی، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
References
Akbari, A. (2020). Analysis of the Impact of Waqf on Development in Mashhad (Comparative-Historical Study of Timurid, Safavid and Pahlavi Periods). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature and Humanities. (in Persian)
Atarodi Guchani, A. (1992). History of Astan Quds Razavi, (vol.2). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and publishing organization: Atarod. (in Persian)
Azari Khakestar, G. (2016). The History of Modern Medicine in the Mashhad. Tehran: Islamic Azad University. (in Persian)
Elder, J. (1954). The history of the American mission in Iran. Tehran: Noor Jahan Publishers. (in Persian)
Esnaashari, Z., & Alivirdi, P. (2018). Ambassadors of Kindness: How to manage volunteers in NGOs and charities. Isfahan: Ala Kitab: Qobsat: Khair Mandagh (in Persian)
Hasanabadi, A. (2017). The Role of Endowments in the Promotion of the Culture of Pilgrimage. Islamic Research Foundation Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran. (in Persian)
Hasanabadi, A. (2011). Methodology and topic of urban studies in oral history. Mashhad: Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi. (in Persian)
 Hossein Zadeh Maleki, M. R. (Interview 2015). File,17h, Oral history section, Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Hosseinzadeh Sureshjani, S., Mehboob Freemani, E., & Fatemi Moghadam, Z. (2016). Dar al-Shafai Razavi in ​​the passage of time (selection of documents). Tehran: Printing and Publishing Organization of Islamic Azad University. (in Persian)
Komeyli, E. (1961). Mashhad hospitals. Geography (Cosmology), 1(4), 93. (in Persian)
Masoudi, S. (1992). History of the Mehrab Khan Sanitarium of Mashhad. Rahayi, 1(3), 6-7. (in Persian)
Modares Razavi, M. T. (2007). Mashhad Dar Aghaze Gharne 14 Khorshidi (Maktabe Shapor). Mashhad: Ferdowsi University, Faculty of Literature and Humanities, In cooperation with Mashhad Islamic Council Research Center. (in Persian)
Motamen, A. (1976). History of Astan Quds. Mashhad: Astan Quds Razavi. (in Persian)
 Najafzadeh, A. (2015). Consulates, Foreign Employers and Missioneris in Mashhad. Mashhad: Ansar; National Library and Archives of Iran. (in Persian)
Nasiri, M. N. (MAGE, 2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran.Trans. and annotated by Willen Floor.Washington, DC.
Newspapers: Khorasan and Aftab Sharq, Numbers: 88099,12381,65176,65975,99943,67544,99303,64113,45445,47002,47672,65975,48245,64496,6861,6237,45415,45359,68372,97978.
Papoli Yazdi, M. H. (2005). The Prince of the Public Bath. Vol. ш. Mashhad: Papoli. (in Persian)
Rakhshani, A. (2020). Mehrab Khan Castle: the first leper house in Iran. Journal of Research in History, 21(80),108-116. (in Persian)
Sadrian, K. (2011). Leprosy house of Astan Quds Razavi according to documents, Daneshvarz, 12(10), 26-27. (in Persian)
Sozanchi Kashani, A. (2008). Memoir and Biography of Mohammad Vali Asadi with Emphasis on his Proceeding in Astan-e-Ghods-e- Razavi. Islamic Azad University Bojnord, Science and Research Branch History Iranian of the Islamic Era. (in Persian)
Turkman, S. (2011). History of Arai Abbasi world. Tehran: Negah Publications Institute. (in Persian)
Zaydan, J. (2010). History of Islamic Civilization. Tehran: Amir Kabir. (in Persian)