بررسی عوامل مؤثر بر جذب کاربران با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی مدل p4 در کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی

2 کارشناس علم اطلاعات و دانش‏شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آشنایی با عوامل مؤثر بر جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی مدل 4pانجام گرفته است.
روش‏شناسی: ابزار گردآوی داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق‏ساخته، بر ‏اساس عناصر آمیخته بازاریابی است. جامعه‌ آماری این پژوهش بر‏اساس آخرین آمار تا پایان آذر ماه سال 1393 شامل 7 هزار و 281 نفر از اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج است و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با 366 نفر از اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج به دست آمد. در نهایت نیز 365 پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و از شاخص‌های آماری نظیر جدول‌های توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و میانه استفاده شده است. همچنین، برای بررسی داده‌ها از آزمون‏های‌t تک‌متغیره و فریدمن استفاده شده است.
یافته ها:یافته‌های پژوهش نشان داد عناصر آمیختة بازاریابی در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد. همچنین، مؤلفه‌های تبلیغ، مکان و محصولات در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج نقش دارد ولیمؤلفه قیمت در جذب کاربران نقش ندارد. یافته‌های این پژوهش نشان داد با کمک مؤلفه‌های عناصر آمیخته بازاریابی می‌توان به جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

کتابخانه‏ها جزء جدایی‏ناپذیر جوامع، در هر عصر و زمانی بوده‌اند. به گواهی تاریخ، فرهنگ‏ها و تمدن‏ها در قبال رشد علمی افراد عصر خویش شکل گرفته‏اند. توجه و یا بی‌توجهی به کتابخانه‏ها به عنوان مراکز اندیشه افکار اندیشمندان، صعود و نزول جوامع را در پی داشته است. بنابراین، اهمیت دادن به ‏کتابخانه‏ها همواره از اولویت و اهمیت خاصی در برنامه‏های حکومت‏ها و دولت‏ها برخوردار بوده است (سلیمان‌زاده نجفی و اجاقی، 1392). همچنین، به خوبی آشکار است که در این میان، گردآوری منابع و سهولت دسترسی، رسالت تاریخی کتابخانه‏ها در برابر استفاده‏کنندگان خویش بوده است.«هندرسون»[5] بازاریابی را حلقه گمشده فرایند اطلاع‏رسانی می‏داند و بر این باور است که در این حوزه می‏توان با تحلیل شیوه‏های مبادله‏ کالاها و خدمات، بیشترین میزان رضایتمندی افراد و گروه‏های دخیل در فعالیت‏های اجتماعی را فراهم کرد. پژوهش‏های پیشین نشان داده است بخش عظیمی از جامعه، از خدمات کتابخانه‏ها به هیچ عنوان استفاده نمی‏کنند (علی‌زاده، 1385). شاید بتوان عمده‏ترین دلیل آن را چنین دانست که بسیاری از مدیران کتابخانه‏ها فاقد دانش بازاریابی هستند و به اهمیت آن واقف نیستند و حتی نگرش منفی نسبت به آن دارند (هلینسکی، 2012). آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که در گام نخست با کتابداران و اطلاع‏رسانان، به عنوان واسطه‏های اطلاعاتی میان تولید و مصرف اطلاعات، به صورت صحیح و اصولی آشنا شده و آن‏گاه چگونگی استفاده از اصول بازاریابی در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی، بحث و بررسی شود. از جمله چالش‏های پیش روی متخصصان کتابداری و اطلاع‏رسانی، کسب دانش مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازسنجی و بازاریابی از حوزه‏های دیگر است. از سویی، باید با کسب دانش در حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات، به نیازها و انتظارهای جدید کاربران کتابخانه پاسخ داد و از سوی دیگر، باید با آخرین تغییرات در حوزه مدیریت، برنامه‏ریزی راهبردی و بازاریابی خدمات آشنا شد. اکنون کتابداران ناگزیرند از فنون مختلف مدیریت نوین آگاهی یابند (استروس[6]، 1988).بسیاری از هدف‏های کتابخانه‏ها، به‌ویژه کتابخانه‏های عمومی، افزون بر بُعد فردی، بُعد اجتماعی هم دارد. به عنوان مثال، کتابخانه‏های عمومی فرهنگ کتابخوانی و عادت به مطالعه را در جامعه ‏ترویج می‌کنند. بنابراین، فرهنگ کتابخوانی در جامعه‏ یک هنجار مطلوب اجتماعی تلقی می‏شود. مجموعه برنامه‏ها و فعالیت‏هایی که کتابخانه‏ها به­کار می‏گیرند تا این عادت‏ها در جامعه نهادینه شود، فنون بازاریابی هستند. با توجه به این که هدف‌های استفاده از منابع کتابخانه‏ای می‏تواند متفاوت بوده و از طرفی، وجود انگیزه به تنهایی نمی‏تواند نیروی تضمین‏کننده‏ای در جهت اقدام برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی باشد، از زمانی که پرسش در ذهن ایجاد می‌شود تا هنگامی که شخص اقدام به برطرف کردن «شکاف ایجاد شده» و استفاده از منابع کتابخانه‏ای می‌نماید، همواره امکان صرف‏نظر کردن از جستجوی اطلاعات، وجود دارد. از این‏رو، کتابداران باید برای جذب افراد به سمت منابع اطلاعاتی اقدام‌هایی را انجام دهند. حتی می‏توانند نیاز اطلاعاتی را نیز خود، ایجاد کنند. از طرف دیگر، کتابخانه‏ها کاربرانی دارند که نیاز اطلاعاتی در آن‏ها ایجاد شده و می‏خواهند از کتابخانه استفاده کنند. چنانچه کتابخانه به نیاز اطلاعاتی آن‏ها پاسخ داد و رضایت‏مندی‏شان را به همراه داشت، مهم‌ترین نتیجه‏ای که در پی دارد، این است که استفاده از کتابخانه را به دیگران نیز توصیه خواهند کرد (کشوری، 1390). عوامل بازاریابی در اغلب متون، متشکل از چهار جزء اصلی تحت عنوان «آمیخته بازاریابی» ذکر شده است. استفاده از واژه‏ آمیخته از این جهت است که بازاریابی در واقع از یکایک این اجزا تشکیل شده و ترکیبی از این چهار مقوله نیست. این چهار آمیخته که به 4pمعروفند، عبارتند از: محصول[7]، قیمت[8] ، فعالیت‏های ترویجی و ترغیبی[9] و مکان[10] یا کانال توزیع. چون حرف اول این عناصر در زبان انگلیسی با حرف pشروع می‏شود، با عنوان 4pشناخته می‏شوند. کتابخانه‏ها با بهره‌گیری از اصول و راهبردهای بازاریابی هدف‌های خود را بهتر می‌شناسند، با کاربران مورد نظر و نیازهای آن‏ها به نحو مؤثرتری آشنا می‌شوند و بر اساس این شناخت به توسعه‏ محصولات و خدمات خود می‌پردازد (بصیریان، 1388: 28). مطالعات و پژوهش‏ها نشان داده‏اند اجرای این مدل در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی، در بازاریابی و افزایش جذب مشتری موفق بوده است (حسینی و میرجهان‏مرد، 1390). با توجه به مطالعات گذشته، مدل 4p، پراستفاده‏ترین مدل برای پژوهش‏های بازاریابی بوده و استفاده از ارزیابی آن در شرکت‏ها و مؤسسات و کتابخانه‏ها و دیگر موارد مشابه، نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است. از این‌رو، از این مدل برای جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها استفاده شده است. مدل آمیخته بازاریابی کتابخانه ملی و مدل آمیخته بازاریابی صنعت خدمات و ورزش ایران، از انواع مدل‏های آمیختة بازاریابی می‏باشند.

یک کتابخانه، صرفاً یک ساختمان پر از کتاب نیست که بتوان آن را با یک انبار یا محل توزیع کتاب مقایسه کرد، بلکه نهادی است اجتماعی که برای استفاده عموم تأسیس شده و تمام افراد می­توانند با عضویت در آن از کتاب‏ها و دیگر منابع استفاده کنند. این کتابخانه‏ها به قشر یا گروه خاصی اختصاص ندارند و اغلب با سرمایه‏گذاری مردم ایجاد می‏شوند. کتابخانه‏های عمومی منابع اطلاعاتی مختلف ـ اعم از چاپی، دیداری، شنیداری و الکترونیکی ـ را گردآوری، نگهداری، پردازش و بازیابی کرده و به علاقه‏مندان عرضه می‏کنند. با توجه به نقش عمومی کتابخانه‏ها، یکی از شاخص‏های مهمّ توسعة فرهنگی در جهان شناخته می‏شوند.

مخاطبان بالقوة کتابخانه‌ها، اغلب دربارة خدمات و امکانات قابل ارائه آنها اطلاعات کافی ندارند. بازاریابی می‏تواند موجب افزایش استفاده از مجموعه خدمات و برنامه‏ها یا امکانات کتابخانه‌ها شود. در همین راستا، کتابخانه از طریق بخش‏هایی از بازاریابی که به ترفیع و تشویق مراجعان می‏پردازد و شامل روابط عمومی و تبلیغات و معرفی مجموعه و خدمات است، می‏تواند به استفاده‏کنندگان نشان دهد کتابخانه پدیده مطلوبی است که نمی‌توانند بدون آن سر کنند (مینامی[11]، 2006). کتابخانه‌ها به شکل سنتی باور دارند که محصولات و خدمات آنها کافی و مطلوب است و مراجعان باید همواره به کتابخانه‌هایشان علاقه نشان دهند. این شیوة تفکر کمکی به آنها در زمینه برآوردن نیازهای امروزی نمی‏کند و با توجه به کافی نبودن بودجه و امکانات که عامل کلیدی در فعالیت هر نهادی است، افزایش تعداد کاربران برای دریافت این امکانات ضروری به نظر می‏رسد.

چنان‌که گفته شد، روش دیگری که به توسعه راهبرد در بازاریابی شرکت‏های تجاری و غیرتجاری کمک می‏کند، 4pاست. مطالعات و پژوهش‏ها نشان داد‏ه‏اند اجرای این مدل در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی، در بازاریابی و افزایش جذب مشتری موفق بوده است (حسینی و میرجهان‏مرد، 1390). این 4p‏ها شامل این مؤلفه‏ها هستند: محصول، مکان، تبلیغ و قیمت. محصول در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی چنین مطرح می‏گردد: «محصول به هر چیزی اطلاق می‏شود که کتابخانه یا مرکز اطلاع‏رسانی آن را ارائه می‏کند یا می‏تواند ارائه کند به گونه‏ای که برای کاربران بالقوه و بالفعل نیز مفید باشد» (علی‌زاده، 1385). مکان، گستره توزیع مواد و خدمات کتابخانه است. در بسیاری از کتابخانه‏ها، تعریف مکان به‏طور صرف به ساختمان کتابخانه محدود می‏شود اما در عصر حاضر مفهوم مکان به پایانه‏های رایانه‏ای یا ارتباط تلفنی اطلاق می‏شود که محلی برای انتقال اطلاعات به کاربران شمرده می‏شود. این تعریف بسیاری از محدودیت‏هایی را که واژه ساختمان به مفهوم «مکان» تحمیل می‏کند از بین می‏برد (لیزنر، 1995). تبلیغ شامل ارتباطبامراجعان ـاعمازبالقوهوبالفعلـاستکهکتابخانهنیازهایشانراتشخیص دادهوباشیوه‏هایتوزیعوپاسخ،درصددتأمیننیازهایآناناست (شاپوری، 1387). قیمت در کتابخانه‏ها به این امر اشاره دارد که چه میزان برای محصول یا خدمتی که عرضه می‌کنید، هزینه مطالبه می‏کنید؟

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر جذب کاربران کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی است.

فرضیه پژوهش

1.مؤلفه «تبلیغ» در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

2.مؤلفه «مکان» در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

3.مؤلفه «محصول» در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

4.مؤلفه «قیمت» در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

پیشینه پژوهش

در این بخش با نگاهی به مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، وضعیت موضوع مورد نظر به منظور برطرف کردن کاستی‏های پژوهش و جلوگیری از پژوهش تکراری و نیز تکمیل مطالعات پیشینیان بررسی شده است.«شاپوری» (1386) در رساله دکترای خود با عنوان «مطالعة رابطه به‏کارگیری شیوه‏های بازاریابی و استفاده از کتابخانه‏های عمومی کشور و ارائه راهکارهای مناسب» بازاریابی را شامل 4 جزء آمیخته بازاریابی یعنی همان 4p(مکان، قیمت، محصول و فعالیت‏های تشویقی) دانسته و معتقد است این 4 عنصر تأثیر مستقیمی بر تعداد استفاده‏کننده‏های کتابخانه دارد، زیرا کتابخانه‏ها و مراکز اطلاعاتی نیز مانند هر سازمان و یا شرکت تجاری و یا حقوقی دارای هدف‌ها، مشتریان و خدماتی هستند که با استفاده از تمامی توان و امکانات موجود خود، برای جذب مشتریان باید تلاش کنند با این تفاوت که محصولات کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی همان خدمات ارائه شده در این مراکز است. «مشهدی» (1389) در پژوهش خود به امکان‏سنجی اجرایی شدن فرایند بازاریابی در کتابخانه‏های عمومی از دیدگاه سرپرستان این کتابخانه‏ها پرداخته است. جامعه مورد پژوهش این مطالعه کتابخانه‏های عمومی استان مرکزی و ابزار مورد استفاده برای سنجش مؤلفه‏های مورد نظر در امکان‏سنجی، پرسشنامه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد در کتابخانه‏های عمومی استان مرکزی، میانگین رتبه‏ای «توجه به ارائه مکان»، «توجه به محصول»، «توجه به فعالیت‏های تشویقی و ترغیبی»، و در نهایت «توجه به بها» به ترتیب اولویت‏های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‏اند. در کل، میانگین‏های به‏دست آمده از سطح متوسط پایین‏تر بوده‏ است و برای اجرای بازاریابی نیاز به بسترسازی احساس می‏شود.

«قربان‏نژاد» (1389) در پایان‏نامه خود دیدگاه‏های مدیران و کتابداران کتابخانه‏های عمومی استان گیلان را نسبت به استفاده از مؤلفه‏های آمیخته‏های بازاریابی (محصول، مکان، بها و ترویج) برای بهره‏گیری بیشتر مراجعان و افزایش جذب آنها از خدمات کتابخانه بررسی کرده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه بود. وی در این پژوهش نشان داد دیدگاه کتابداران و مدیران کتابخانه‏های عمومی استان گیلان نسبت به استفاده از مؤلفه‏های آمیخته بازاریابی ـ شامل مؤلفه آمیخته محصول، مؤلفه آمیخته مکان، مؤلفه آمیخته قیمت یا بها و مؤلفه آمیخته ترویج ـ از سطح متوسط بالاتر است. «کشوری» (1390) با هدف بررسی ضرورت به­کارگیری بازاریابی در کتابخانه‏های عمومی، به پژوهشی مروری در متون گذشته پرداخته است.نتایج این مطالعه پس از بررسی ده‏ها بازاریابی موفق در کتابخانه‏های کشورهای توسعه‌یافته، نشان داد «بازاریابی اجتماعی» و بازاریابی «آمیخته بازاریابی مدل 4p» برای کتابخانه‏های عمومی به عنوان یک سازمان اجتماعی غیرانتفاعی درصد اثربخشی بالایی دارد و برای ترویج هدف‏های کتابخانه‏های عمومی مناسب ‏است. «نوشین‏فرد و ضیایی» (1390) با هدف شناسایی تکنیک‏های به‏کار رفته در وب‏سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های ایران از لحاظ آمیخته بازاریابی، مطالعه‏ای را انجام دادند. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی است. برای جمع‏آوری داده‏ها، از سیاهة ارزیابی که با استفاده از مطالعه متون و نظر متخصصان تهیه شد، استفاده کردند. یافته‏ها نشان داد استفاده از تکنیک‏های بازاریابی در وب‏سایت‏ها در سطح بالایی نیست؛ به این معنا که از لحاظ میزان به‏کارگیری آمیختة بازاریابی (قیمت، محصول، ترویج، توزیع و شخصی‏سازی) و معیارهای مناسب برای جذب کاربران، در سطح مطلوبی نبودند. «دیانی و قاسمی» (1390) به روش پیمایشی به سنجش تأثیر دو عنصر از عناصر آمیختة بازاریابی پرداختند. این دو عنصر مکان کتابخانه به عنوان یک عامل بیرونی و آگاهی از وجود خدمات کتابخانه بود. جامعة مورد مطالعة دانشجویان مقطع کارشناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جای مانده از بخش امانت کتابخانه با بهره‏گیری از نرم‏افزار سیمرغ و روش پرسشنامه برای سنجش رفتارهای استفاده‏کنندگان از خدمات کتابخانه بود. تحلیل یافته‏ها نشان داد بین فاصلة مکانی تحصیل یا اقامت دانشجویان از کتابخانه و میزان استفادة آنان رابطه معناداری وجود دارد. افراد با فاصلة کمتر، از کتابخانه بیشتر استفاده می‌کردند. همچنین، بین میزان آگاهی افراد از خدمات کتابخانه و میزان استفاده آنان رابطه‌ای معنادار وجود داشت؛ یعنی متغیّر ناآشنایی بر روی میزان استفاده تأثیرگذار است و می‏تواند عامل نزدیکی به کتابخانه را خنثی کند.

در خارج از کشور نیز «کیم و پارک»[12] (2006) با هدف بررسی تأثیر بازاریابی بر منابع و خدمات اطلاعاتی، مطالعاتی را انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش 97 کتابخانه از انواع مختلف کتابخانه‏های آموزشگاهی، کتابخانه‏های دانشگاهی، کتابخانه‏های تخصصی و کتابخانه‏های عمومی در سراسر کشور کره‏جنوبی بود. مؤلفه‏های مورد بررسی بر‏اساس آمیخته بازاریابی در قالب پرسشنامه پیاده و تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد نسبتاً تمامی کتابخانه‏های مورد پژوهش از مؤلفه‏های آمیخته بازاریابیاستفاده کرده‏اند. اما میزان بهره‏گیری از این اصول در کتابخانه‏های آموزشگاهی نسبت به دیگر مراکز بیشتر بوده است. «دی‏سائز»[13] (2007) مطالعه‏ای را دربارة بازاریابی برای کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی انجام داد. هدف پژوهش وی بررسی مفاهیم بازاریابی و انطباق این مفاهیم با واقعیت کتابخانه‏ها و مراکز مشابه بود. «دی‏سائز» با توضیح مشکلات کتابخانه‏ها در عصر دیجیتال، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت کتابخانه و مراکز اطلاع‏رسانی ارائه کرده است. همچنین وی بر این عقیده است که مؤلفه‏های جمعیت‏شناختی، جغرافیایی و روان‌شناسی بر خدمات کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی نقش به‏سزایی دارد. «دی‏سائز» با اشاره به لزوم برنامه‏ریزی و استفاده از فناوری‏های نوین در خدمات کتابخانه تأکید می‏ورزد. «وو»[14] (2008) پژوهش خود را برای تعیین شاخص‏های بازاریابی در کتابخانه‏های دانشگاهی تایوان با استفاده از تکنیک دلفی انجام داد. او در این بررسی به سه جنبه 4pدر بازاریابی، 4cدر بازاریابی اینترنتی، 3pدر صنعت خدمات با مشخصه عصر دیجیتال پرداخت و وزن هر یک از این عوامل را با ارائه یک الگو نشان داد. نتایج نشان داد در شاخص‏های مورد بررسی، بازاریابی 4pبالاترین وزن و بازاریابی اینترنتی و سپس صنعت خدمات به ترتیب پایین‏ترین وزن را دارند. وزن اختصاص داده شده به هر جنبه نشان داد در بازاریابی 4pبه ترتیب ترویج دیجیتال، محصول و قیمت دیجیتال بیشترین اهمیت را دارند؛ اما در بازاریابی اینترنتی، بیشترین وزن متعلق به ارتباطات و کمترین آن مربوط به مشتری‌محوری بوده است. «سیگ»[15] (2009) برای بررسی ارتباط بین نگرش کتابداران به بازاریابی و نحوة رفتار آنها برای جذب کاربران در بین 33 کتابخانه عمومی در فنلاند پژوهشی انجام دادند. روش پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه بود. پس از گردآوری داده‌ها، از نظر رفتار مبتنی بر دیدگاه مثبت بر بازاریابی، کتابداران در سه نوع قوی، متوسط و ضعیف تقسیم‏بندی شدند. نتایج نشان داد ارتباط معنا‏داری بین رفتار کتابداران و نگرش آنها به لزوم بازاریابی و میزان آشنایی آنان با این موضوع وجود دارد، به این معنا که آن دسته از کتابدارانی که با روش‌های مختلف بازاریابی آشنا هستند، قوی‌ترند، رفتار مناسب‏تری دارند و نقش بهتری در کتابخانه خود ایفا می‏کنند. کتابدارانی که آشنایی کمتری با بازاریابی دارند و در چند مورد محدود بازاریابی می‏کنند، کتابداران متوسط دارای جذب مشتریِ کمتری هستند و آن دسته از کتابدارانی که آگاهی و تمایلی به بازاریابی ندارند، کتابداران ضعیف دارای رفتار و خدمات مطلوب با کاربران نیستند. «یو[16] و همکاران» (2012) در پژوهشی با عنوان «مقایسه‏ای بر آمیخته بازاریابی بین‏المللی در چین و هند»، شرکت‏های مک‏دونالد را مورد مطالعه قرار دارند. در این پژوهش مقایسه تحلیلی بر 4 مؤلفة قیمت، محصول، مکان و ارتقا (4p) انجام شد. هدف از انجام مطالعه، تحلیل و کشف شباهت‏ها و تفاوت‏های استراتژی آمیخته بازاریابی بین‏المللی شرکت‏ها بود. نتایج آنان نشان داد مهمترین عامل موفقیت بازار مکدونالد‏ها در تمرکز بر روی مکان‏یابی است که با انتخاب صحیح محل و شکل‏گیری و هماهنگی مکان و ساختمان شرکت با محله و اطراف خود بوده است. در مرحلة بعد، نیازشناسی صحیح افراد محلی است که تولیدات خود را ترکیبی از انطباق سلیقه‌ای مشتری و هدف‌های شرکت به بازار عرضه کرده‏اند.

به‏طور کلی، در پژوهش‏های انجام شده در حوزه بازاریابی، از روش پیمایشی و از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده و در برخی موارد روش مداخله در خارج از کشور مبنای نظر بوده است. پژوهش‏ها نشان داد کتابخانه‏ها ـ اعم از عمومی، دانشگاهی، تخصصی و آموزشگاهی ـ به سبب کاهش سطح حمایت مالی، افزایش رقابت با دیگر منابع اطلاعاتی، تغییر در نظام‏های آموزشی و تغییر در فناوری اطلاعات، ناچارند وجود خویش را در جامعة مدرن توجیه کنند و برای این کار باید فعالانه‏تر خدمات و محصولات خود را بازاریابی کنند. در بین این پژوهش‏ها، کتابخانه‏هایی که فعالیت بازاریابی را انجام داده‏اند، بیشتر بر روی فعالیت‏های ترویج و تبلیغات متمرکز شده‏اند و این نشان می‏دهد کتابخانه‏ها هنوز هم بازاریابی را در روابط عمومی و تبلیغات می‏بینند و به بازارپژوهی و تحلیل هزینة سودمندی خدمات و محصولات، کمتر می‏پردازند. همچنین، از پژوهش‏ها چنین بر می‏آید، تا زمانی که دربارة محصولات و خدمات آگاهی نباشد، استفاده‏ای نیز صورت نخواهد گرفت. بنابراین، پس از تولید هر محصول یا خدمت، کتابخانه‏ها باید به مشتریان هدف خود اطلاع‏رسانی کنند تا پس از آن استفاده صورت گیرد.

روش پژوهش

این پژوهش کاربردی به روش توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است و با هدف آشنایی با عوامل مؤثر بر جذب کاربران کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی در مدل 4pانجام شده است. جامعة‌ پژوهش، شامل اعضای کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج وابسته به نهاد کتابخانه‏های عمومی کشور شامل 7هزار و 281 نفر تا پایان آذر‏ماه 1393 است. نمونه مورد نظر به روش تصادفی‌طبقه‏ای از طریق فرمول کوکران و به تعداد 366 نفر از اعضا انتخاب شد. پرسشنامه به تعداد اعضای نمونه در بین افراد جامعه توزیع و سرانجام 365 پرسشنامه از پاسخگویان دریافت گردید. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‏ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه 47 سؤالی، در طیف لیکرت طراحی شدهاست. پرسشنامه‌ این پژوهش بر ‏اساس مطالعات نظری و هدف پژوهش طراحی شده و با استفاده از نظرهای استادان راهنما و مشاور و همچنین نظر 10 تن از کارشناسان اصلاح گردیده و به نظر می‌رسد از روایی لازم برخوردار ‌باشد. برای سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 938/0 است که نشان‏دهنده پایایی بالای سؤال‌های پرسشنامه است.

 
 
تجزیه و تحلیل داده‏ها
وضعیت عضویت

جدول 1. اطلاعات جمعیت‌شناختی کتابداران

مشخصات فردی

جنسیت

وضعیت عضویت

مدرک تحصیلی

ویژگی
مرد
زن
عضو

غیر عضو

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا
فراوانی
182
183
309
56
58
132
27
110
30
8
درصد
8/49
2/50
7/84
3/15
9/15
2/36
4/7
1/30
2/8
2/2
 

اطلاعات جدول 1 نشان می­دهد از میان 365 نفر که به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند 182 نفر(معادل 8/49 %) از کل نمونه مرد و 183 نفر (معادل 2/50 %) از کل نمونه زن می‌باشند. همچنین، 309 نفر(معادل 7/84 %) از کل نمونه عضو کتابخانه هستند و 56 نفر(معادل 3/15 %) از کل نمونه عضو کتابخانه نمی‌باشند. همچنین، در این بین تحصیلات 58 نفر (معادل 9/15 %) زیر دیپلم، 132 نفر (معادل 2/36 %) دارای مدرک دیپلم، 27 نفر (معادل 4/7 %) فوق دیپلم، 110 نفر (معادل 1/30 %) کارشناسی، 30 نفر (معادل 2/8 %) کارشناسی ارشد و 8 نفر (معادل 2/2 %) مدرک دکتری دارند.

نتایج مطالعة حاضر در چهار قسمت، در ذیل چهار مؤلفه یا آمیخته بازاریابی در جدول‌های زیر ارائه شده است.

1. مؤلفه مکان (سؤال 1-15 برای ارزیابی مؤلفه مکان در کتابخانه)

جدول 1 به ارزیابی مؤلفه مکان در کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج می‏پردازد.

جدول 1. درصد گزینه‌های انتخابی سؤال‌ها برای ارزیابی مؤلفه مکان

 
سؤال‌ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی
زیاد
میانگین

1

دسترس‏پذیری آدرس کتابخانه
9/3
9/3
9/20
6/37
7/33
93/3

2

بنا شدن کتابخانه در محله مناسب
3/2
6/2
15
5/40
5/39
12/4

3

مشخص بودن ساختمان کتابخانه از میاندیگر ساختمان‏ها

5/8
1/11
1/28
32
3/20
44/3

4

مجزا بودن بخش‏های داخلی کتابخانه
9/3
9/5
6/21
34
6/34
89/3

5

زیبا بودن نمای خارجی ساختمان کتابخانه

8/9
4/15
8/28
8/27
3/18
29/3

6

معماری متفاوت ساختمان کتابخانه
9/6
1/13
33
5/25
6/21
41/3

7

زیبا بودن سردر کتابخانه
5/10
7/14
33
8/25
16
22/3

8

ایمنی ساختمان از لحاظ حفاظ پنجره‏ها، پله‏ها و آتش‏سوزی

6/4
3/3
3/16
7/32
1/43
06/4

9

مناسب بودن کتابخانه برای عبور و مرور معلولان

8/8
2/7
5/27
7/29
8/26
58/3

10

بزرگ بودن سالن مطالعه
6/1
9/2
4/14
5/24
5/56
31/4

11

استفاده از عایق‏های صوتیِ در و پنجره‏های خروجی

2/4
9/3
1/14
4/30
4/47
12/4

12

رعایت سکوت در کتابخانه
3/1
6/2
5/9
1/29
5/57
38/4

13

نور مناسب در کتابخانه
1
6/1
8/7
3/36
3/53
39/4

14

دمای مناسب در کتابخانه (گرما و سرما)

6/1
7/0
8/8
4/29
5/59
44/4

15

وجود اتاق مطالعه انفرادی
4/11
3/18
2/25
6/20
5/24
28/3
 

نتایج حاصل از جدول 1 نشان­دهندة مؤلفه مکان است. بر اساس مقادیر آمده در این جدول، «دمای مناسب در کتابخانه (گرما و سرما)» با میانگین 44/4، «نور مناسب در کتابخانه» با میانگین 39/4 و «رعایت سکوت در کتابخانه» با میانگین 38/4 بیشترین امتیاز و «زیبا بودن سردر کتابخانه» با میانگین 22/3، «وجود اتاق مطالعه انفرادی» با میانگین 28/3 و «زیبا بودن نمای خارجی ساختمان کتابخانه» با میانگین 29/3 کمترین امتیاز را دارند.

2. مؤلفه قیمت (سؤال 16-22 برای ارزیابی مؤلفه قیمت در کتابخانه)

جدول 2 به ارزیابی کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج بر اساس مؤلفه قیمت می‏پردازد.

جدول 2. درصد گزینه‌های انتخابی سؤال‌ها برای ارزیابی مؤلفه قیمت

 
سؤال‌ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین

16

میزان هزینه عضویت در کتابخانه
4/14
2/8
2/39
6/19
6/18
19/3

17

میزان جریمه دیرکرد کتاب‏های امانتی
1/11
4/14
4/32
5/24
6/17
23/3

18

هزینه دریافت مقاله از پایگاه نمایه
16
3/20
34
6/21
2/8
85/2

19

هزینه خدمات کپی و پرینت در کتابخانه

1/14
5/15
9/36
9/23
8/9
3

20

هزینه خدمات بین کتابخانه‏ای
1/14
7/14
5/40
9/21
8/8
96/2

21

هزینه تهیه مدارک لازم برای عضویت
18
17
3/36
3/19
5/9
85/2

22

هزینه اینترنت در کتابخانه
4/13
7/13
32
2/24
7/16
16/3
 

نتایج حاصل از جدول 2 نشان­دهندة مؤلفه «قیمت» است. در این مؤلفه، «میزان جریمه دیرکرد کتاب‏های امانتی» با میانگین 23/3، «میزان هزینة عضویت در کتابخانه» با میانگین 19/3 و «هزینه اینترنت در کتابخانه» با میانگین 16/3 بیشترین امتیاز و «هزینه تهیه مدارک لازم برای عضویت» و «هزینه دریافت مقاله از پایگاه نمایه» با میانگین 85/2 و همچنین «هزینه خدمات بین کتابخانه‌ای» با میانگین 96/2 کمترین امتیاز را دارند.

3. مؤلفه «محصول» (سؤال 23-38 برای ارزیابی مؤلفه خدمات در کتابخانه)

جدول 3 به ارزیابی کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج بر اساس مؤلفه محصول می‏پردازد.

جدول 3. درصد گزینه‌های انتخابی سؤال‌ها برای ارزیابی مؤلفه محصول

 

سؤال‌ها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی

زیاد

میانگین

23
برگزاری جلسات مذهبی

8/27

6/19

4/29

4/11

8/11

59/2

24
برگزاری جلسات علمی و آموزشی

5/10

7/13

7/30

9/22

2/22

32/3

25
برگزاری جلسات کتابخوانی

3/16

9/19

4/32

6/18

7/12

91/2

26
معرفی نویسندگان استان

4/14

3/20

1/30

9/20

4/14

3

27
کافی‏نت

2/7

5/10

8/24

4/31

1/26

58/3

28
مشاوره با کتابدار

2/4

1/10

5/27

1/27

31

70/3

29
رزرو مدرک

5/7

7/14

3/35

1/27

4/15

28/3

30
منابع دیداری‏ شنیداری (سی‏دی‏هایصوتی و فیلم‏های آموزشی)

5/7

7/16

8/27

6/21

5/26

42/3

31
امانت بین کتابخانه‏ها

2/7

5/7

7/29

4/29

1/26

59/3

32
خدمات کپی و پرینت

9/6

4/12

4/29

7/29

6/21

46/3

33

اطلاع‏رسانی از طریق روزنامه‏دیواری محلی

1/10

3/18

3/34

9/21

4/15

14/3

34

اطلاع‏رسانی و ارائه خدمات مجازی از طریق تلفن همراه، ایمیل و...

2/8

8/11

1/29

8/25

2/25

48/3

35

خدمات ترجمه

8/11

4/15

4/32

3/19

2/21

22/3

36

طرح کتاب من (سفارش کتاب از طریق خود اعضا)

2/5

1/10

19

1/30

6/35

80/3

37

تمدید کتاب از طریق تلفن یا اینترنت

6/2

2/4

3/17

4/29

4/46

12/4

38

خدمات تحویل مدرک

2/6

2/9

7/30

7/31

2/22

54/3

 

نتایج حاصل از جدول 3 نشان­دهندة مؤلفه «محصول» است. در این مولفه، «تمدید کتاب از طریق تلفن یا اینترنت» با میانگین 12/4، «طرح کتاب من (سفارش کتاب از طریق خود اعضا)» با میانگین 80/3 و «مشاوره با کتابدار» با میانگین 70/3 دارای بیشترین امتیاز و «برگزاری جلسات مذهبی» با میانگین 59/2، «برگزاری جلسات کتابخوانی» با میانگین 91/2 و «معرفی نویسندگان استان» با میانگین 3، کمترین امتیاز را دارد.

 
 

4. مؤلفه تبلیغ (39-47 برای ارزیابی مؤلفه ارتقا در کتابخانه)

جدول 4 به ارزیابی کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج بر اساس مؤلفه تبلیغ می‏پردازد.

جدول 4. درصد گزینه‌های انتخابی سؤال‌ها برای ارزیابی مؤلفه تبلیغ

 
سؤال‌ها
خیلی
کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی
زیاد
میانگین

39

وجود وبلاگ یا وبگاه کتابخانه
1/13
8/10
9/38
18
3/19
19/3

40

وجود بروشور و پوسترهای تبلیغاتی برای کتابخانه

1/13
7/13
9/37
2/25
1/10
3

41

تبلیغ کتابخانه از طریق رادیو و تلویزیون

3/16
19
4/31
6/18
7/14
96/2

42

تبلیغ کتابخانه از طریق روزنامه‏ها و مجلات

19
3/17
7/33
18
1/12
86/2

43

انتشار فهرست محتوایی منابع کتابخانه

4/11
1/11
5/25
8/25
1/26
44/3

44

برگزاری نمایشگاه‏های فرهنگی در کتابخانه

7/14
8/10
5/27
5/23
5/23
30/3

45

دعوت گروه‏ها و مراکز به بازدید از کتابخانه

3/17
6/17
4/30
9/19
7/14
97/2

46

انتشار اطلاعیه‏های مربوط به آگاهی‏رسانی جامعه

3/16
4/13
4/32
6/19
3/18
10/3

47

ارائه خدمات کتابخانه از طریق تلفن و اینترنت

2/8
8/9
6/19
5/27
35
71/3
 

نتایج حاصل از جدول 4 نشان­دهنده مؤلفه تبلیغ است. در این مولفه، «ارائه خدمات کتابخانه از طریق تلفن و اینترنت» با میانگین 71/3، «انتشار فهرست محتوایی منابع کتابخانه» با میانگین 44/3 و «برگزاری نمایشگاه‏های فرهنگی در کتابخانه» با میانگین 30/3 بیشترین امتیاز و «تبلیغ کتابخانه از طریق روزنامه‏ها و مجلات» با میانگین 86/2، «تبلیغ کتابخانه از طریق روزنامه‏ها و مجلات» با میانگین 96/2 و «دعوت گروه‏ها و مراکز به بازدید از کتابخانه» با میانگین 97/2 کمترین امتیاز را دارد.

 
یافته‌های توصیفی پژوهش

جدول آزمون آماری رتبه‌بندی مؤلفه‌های عناصر آمیخته بازاریابی از دید کاربران کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج

متغیر مورد بررسی

میانگین رتبه
درجه آزادی
سطح معنا‌داری
مؤلفه مکان
24/3
3
0001/0
مؤلفه محصول
49/2
مؤلفه تبلیغ
28/2
مؤلفه قیمت
99/1
 

با توجه به میانگین رتبه به دست آمده از مقایسة مؤلفه‏ها با یکدیگر، می‌توان گفت از دید مراجعه‌کنندگان مؤلفه مکان بیشترین اهمیت و مؤلفه قیمت کمترین اهمیت را دارد.

مؤلفه تبلیغ )استفاده از عامل تبلیغات(در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

 

جدول 11. آمار توصیفی و آزمون آماری مؤلفه تبلیغ در جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرسنندج

متغیّر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین

مؤلفة ارتقا در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

365

34/3

92/0

048/0

مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف از میانگین
11/5

364

0001/0

24/0

 

با توجه به سطح معنا‏داری داده شده در جدول فوق که برابر با 0001/0 است و مقایسة آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 %، می­توان نتیجه گرفت که مؤلفه تبلیغ در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج نقش دارد.

مؤلفه مکان مناسب (مجهز بودن کتابخانه به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته) در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

 

جدول 12. آمار توصیفی و آزمون آماری مؤلفه مکان در جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین

مؤلفه مکان در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

365

79/3

73/0

038/0

مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف از میانگین
71/20

364

0001/0

79/0

 

با توجه به سطح معنا‏داری داده شده در جدول فوق که برابر با 0001/0 است و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 %، می­توان نتیجه گرفت که مؤلفه مکان مناسب، در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج نقش دارد.

مؤلفه محصول (عرضه مناسب و تنوع خدمات) در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

جدول 13. آمار توصیفی و آزمون آماری مؤلفه محصول در جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین

مؤلفه خدمات در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

365

35/3

83/0

043/0

مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف از میانگین
26/8

364

0001/0

35/0

 

با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول فوق که برابر با 0001/0 است و مقایسة آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 %، می­توان نتیجه گرفت که مؤلفه محصول در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج نقش دارد.

مؤلفه «قیمت» (هزینه مناسب برای کاربران) در جذب کاربران به کتابخانه‏های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد.

 

جدول 14. آمار توصیفی و آزمون آماری مؤلفه قیمت در جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرسنندج

متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین

مؤلفه قیمت در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج

365

03/3

95/0

04/0

مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف از میانگین
67/0

364

5/0

03/0

با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول فوق که برابر با 5/0 است و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 %، می­توان نتیجه گرفت که مؤلفه قیمت در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج نقش ندارد.

بحث و نتیجه‌گیری

در گذشته، کتابخانه‌ها تنها محل ارائه اطلاعات بودند و کتابداران و مدیران کتابخانه‌ها به معرفی خدمات و محصولات کتابخانه توجه چندانی نداشتند، اما امروزه کتابخانه‌ها به‌شدت زیر فشار هستند تا موجودیت خود را با ارائه خدمات با کیفیت به کاربران و بازاریابی برای خدمات بیشتر، توجیه کنند. به عبارتی، می‌توان گفت بقای یک کتابخانه در گروِ تصویری است که از خود در اذهان مراجعان و تخصیص­دهندگان بودجه (سازمان مادر) ایجاد می‌کند و این تصویر، حاصل کیفیت و تأثیر خدمات ارائه شده است. لذا کتابخانه‌ها برای حضور فعّال در بازار پررقابت اطلاعات، با بازنگری در شیوه‌های سنتی در ارائه خدمات و معرفی محصولات خویش، به کاربران بالقوه و بالفعل نیاز دارند. کتابخانه‌ها با بهره‌گیری از اصول و راهبردهای بازاریابی قادر خواهند بود تا هدف‌های خود را بهتر بشناسند، با کاربران مورد نظر و نیازهای آنها به نحو مؤثرتری آشنا شوند و بر اساس این شناخت، محصولات و خدمات خود را توسعه دهند. کتابخانه‌ها نیز به هر شکل دریافته‌اند که باید با تغییرات ناشی از منابع مالی و کاهش مراجعان به علت تحولات اقتصادی و اجتماعی و نیز فناوری‌های در حال توسعه رقابت کنند، زیرا تأمین‌­کنندگان مالی ممکن است به سرعت به تجزیه و تحلیل این امر که آیا هزینه‌های انجام شده، سودمندی لازم را داراست یا نه، بپردازند. در نتیجه، منابع مالی کتابخانه‌ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. از این‌رو، باید گفت کتابخانه‌ها با بهره‌گیری از اصول راهبردهای بازاریابی، قادر خواهند بود هدف‌های خود را بهتر بشناسند و با کاربران مورد نظر و نیازهای آنها به نحو مؤثرتری آشنا شوند و بر اساس این شناخت محصولات و خدمات خود را توسعه دهند. با چنین رویکردی، کتابخانه، سازمانی بازارمدار خواهد بود که در آن تمام فعالیت‌های گردآوری، پردازش، ذخیره­سازی، سازماندهی و عرضة اطلاعات بر مبنای نیازهای کاربران صورت می‌گیرد و در این راه نه تنها به ارضای نیازهای موجود توجه دارد، بلکه به دنبال ایجاد تقاضای جدید هم هست.

نتایج حاصل از یافته‌های این پژوهش نشان داد عناصر آمیخته بازاریابی در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج تأثیر دارد. این نتیجه، یافته­های پژوهش‌های «شاپوری» (1386)، «قربان­نژاد» (1389)، «نظری» (1390)، «کیم و پارک» (2006)، «خان و باتی» (2012)، و«آزادینا و همکاران» (2012) را تأیید می‏کند. در تمامی این پژوهش‌ها، عناصر آمیخته بازاریابی در جذب کاربران و یا افزایش مشتریان نقش عمده و تأثیرگذاری داشته است. همچنین یافته­های اصلی این پژوهش، پژوهش «نوشین­فرد و ضیایی» (1390) را رد می­کند، زیرا وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که از لحاظ میزان به­کارگیری آمیخته بازاریابی (قیمت، محصول، ترویج، توزیع و شخصی­سازی) و معیارهای مناسب برای جذب کاربران، در سطح مطلوبی نبودند. همچنین «عربلو» (1390) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که از میان 4 مؤلفه اصلی بازاریابی و ارتباط آن با خدمات ارائه شده در کتابخانه‌ها، تنها در مؤلفه قیمت (هزینه) رابطة معناداری پیدا نشد که با نتایج پژوهش حاضر دقیقاً همسوست.

نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان داد تا زمانی که آگاهی از محصولات و خدمات وجود نداشته باشد، استفاده‌ای نیز صورت نخواهد گرفت. بنابراین، پس از تولید هر محصول یا خدمت، کتابخانه‌ها باید به مشتریانِ هدف خود اطلاع‌رسانی کنند تا در پی آن استفاده صورت گیرد.از طرف دیگر، در پژوهش‌های انجام شده، به‌ویژه در سال‌های اخیر، عواملی به عنوان معیار برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع­رسانی در نظر گرفته و اثبات شده‌اند، به طوری ‏که با بررسی و ارتقای آنها، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‏رسانی می‌توانند در جذب بیشتر کاربر، که همان مشتریان کتابخانه‌ها هستند، به طور قطع موفق‌تر باشند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

·                مکان و ساختمان کتابخانه از نظر فضای خارجی و داخلی

·                قیمت‏های محصولات و خدمات کتابخانه‏ای

·                نوع خدمات و محصولات و تنوع آنها

·                ارتقا و ارتباط کتابخانه به نسبت جامعه

آشکار است که با تناسب این چهار عامل و عواملی نظیر این‏ها با نیازها و سطوح مختلف افراد جامعه کتابخانه، می‏توان در میزان ارائه خدمات و محصولات کتابخانه، در جذب بیشتر جامعه موفق‏تر عمل کرد.

پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای مبتنی بر یافته‏های پژوهش برای بهبود وضعیت کتابخانه‏های عمومی، به شرح زیر است:

·        با توجه به نتایج جدول 11 (مؤلفه «ارتقا» در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج) پیشنهاد می‌شود توانایی آگاهی‏رسانی و اطلاع‏رسانی از خدمات موجود در کتابخانه‌ها تقویت شود.

·                با توجه به نتایج جدول مؤلفه «خدمات» (عرضه مناسب و تنوع خدمات) در جذب کاربران به کتابخانه، پیشنهاد می‏شود تا حد ممکن زمان ارائه خدمات به مراجعان کوتاه شود که لازمه‌ آن افزایش تعداد کارمندانی است که به طور مستقیم با مراجعه‏کنندگان در ارتباط هستند.

·        با توجه به نتایج مؤلفه «قیمت» در جذب کاربران به کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج، پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش قیمت‏های ارائه خدمات شامل تحویل مدرک و مقاله‌های علمی در کتابخانه‏های عمومی اقدام شود ولی دربارة حق عضویت باید شرایط اقتصادی تمامی اعضای جامعه در نظر گرفته شود.

·        با توجه به نتایج جدول مؤلفه «مکان» در جذب کاربران به کتابخانه، پیشنهاد می‌شود با افزایش ایجاد فضاهای متنوع، بازسازی یا ساخت بنای کتابخانه به شکل جذّاب، رعایت نکات ایمنی در طراحی ساختمان کتابخانه، وجود امکانات بیشتر برای استفاده معلولان، استفاده از پوشش ضد صدا، به جذب کاربران در کتابخانه کمک شود.

·        با توجه به نتایج جدول مؤلفه مکان (مجهز بودن کتابخانه به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته) در جذب کاربران به کتابخانه، پیشنهاد می‌شود برای استقرار سیستم‌های امانت‏دهی به صورت تلفنی و اینترنتی، اقدام‌های لازم صورت گیرد.

·        با توجه به نتایج جدول مؤلفه خدمات (عرضه مناسب و تنوع خدمات) در جذب کاربران به کتابخانه، پیشنهاد می‌شود کتابخانه‌هایی که خدمات متنوع ارائه می‌دهند، با انتشار خبرنامه داخلی به صورت چاپی و الکترونیکی، زیرساخت‌های معرفیِ تمامی محصولات و خدمات خود را فراهم سازند.

·        به‏طور کلی، پیشنهاد می‌شود با برگزاری مراسم‌ جانبی نقد و بررسی کتاب، رونمایی از محصولات فرهنگی و مانند آنها، مخاطبان بیشتری به کتابخانه‌ها جذب شوند. همچنین، پرسشنامه‌های متنوع برای نظر‏سنجی و نیاز‏سنجی از کاربران و پیگیری مطالبات آنان به صورت دقیق و منظم تنظیم و توزیع شود.

-بصیریان، رضا (1388). بازاریابی در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاع‏رسانی. تهران: چاپار.
-حسینی، یعقوب و جواد میرجهان­مرد (1390). «کارکرد صادراتی شرکت­ها: شناسایی اثر مزیت­های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی». تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (1)، ص155-180.
-دیانی، محمدحسین و کبری قاسمی­تیتکانلو (1390). «بررسی جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش تأثیر دو عامل فاصله مکانی و آگاهی بر میزان استفاده دانشجویان از آن کتابخانه». کتابداری و اطلاعرسانی، 14 (3)، ص 135-160.
-سلیمان‏زاده نجفی، نیرة­السادات و رضوان اجاقی (1392). میانبری در بازاریابی کتابخانه­ها. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
-شاپوری، سودابه (1386). مطالعه رابطه میان به کارگیری شیوه‏های بازاریابی و استفاده از کتابخانه‏های عمومی کشور و ارائه راهکارهای مناسب. پایان­نامه دکتری علوم دانش­شناسی و اطلاعات. دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
-شاپوری، سودابه (1387). «بازاریابی در کتابخانه­ها». کتابداری و اطلاع­رسانی، 11 (1)، ص 157-184.
-شافعی، رضا (1391). «مطالعه تأثیرپذیری استراتژی­های حضور در بازار از نگرش­های مدیریتی و رابطه آن­ها با انتخاب الگوی سنجه­های بازاریابی در شرکت­های تولیدی صنعتی». تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4)، ص 82-106.
-عربلو، سعید (1390). بررسیکاربرداصولبازاریابیدرارائهخدماتاطلاعاتیدرکتابخانه­های دانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقات. پایان­نامهکارشناسیارشدکتابداری. دانشگاهآزاداسلامی واحدهمدان.
-علی‌زاده، حمید (1385). بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه‏ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9 (4)، ص 109-126.
-قربان‏نژاد،هاجر (1389). بررسیدیدگاهمدیرانوکتابدارانکتابخانه‏هایعمومیاستانگیلاننسبت بهاستفادهازآمیخته­های  بازاریابی(محصول،مکان،بهاوترویج) برایبهره­گیریبیشترمراجعاناز خدماتکتابخانه.پایان‏نامهکارشناسیارشدکتابداریدانشگاهالزهرا.
-کشوری، مریم (1390). به کارگیری بازاریابی اجتماعی در کتابخانه‏های عمومی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‏رسانی، 3(55)، ص 9-32.
-مشهدی،ناهید (1389).امکان­سنجیاجراییشدنفرایندبازاریابیدرکتابخانه­هایعمومیاستان مرکزی.پایان‌نامهکارشناسیارشدکتابداریواطلاع‌رسانی،دانشگاهآزاد،واحدعلوموتحقیقات تهران.
-نظری، کامران (1390). «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان». بانک و اقتصاد، 113، ص 49-53.
-نوشین­فرد، فاطمه و ثریا ضیایی (1390). «آمیخته بازاریابی در وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه‌های ایران». تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45 (56)، ص 77-96.
-    Azzadina I, Huda AN, (2012). Understanding Relationship between Personality Types. Procedia-Social and Behavioral Sciences,65. P.352-357.
-    De Saez, E.E. (2007). Marketing concept for libraries and information services. New York: Neal-Schuman.
-    Helinskey Zoya (2012). Ashortcut to marketing in library. Newyourk: busher.
-    Kim H. Park Y. (2006). Marketing analysis of reference and information services in Korean libraries. 72nd IFLA General Conference and Council, 20-24 August, Seoul, Korea. Retrieved February 29, 2008 from
http://www.emeraldinsight.com.
-    Khan Sh, Bhatti R. (2012). Application of social media in marketing of library and information services: A case study from Pakistan.   Webology, 9(1). Available at: http://www.webology.org/2012/v9n1/a93.html. [2014/06/12].
-    Leisner, T. (1995). Should libraries engage in marketing? 61st IFLA general conference, 20-25 August 1995.
-    Minami, T. (2006). On-the-site Library Marketing for Patron Oriented Services. Bulletin of Kyushu Institute of information Sciences, 8 (1), 15–33.
-    Singh, R. (2009). Does your library have an attitude problem towards ‘marketing’? Revealing inter-relationship between marketing attitudes and behavior. Academic Librarianship, 35(1), P. 25-32.
-    Strauss D, Diance B. (1988). Marketing Fundamentals for librarians. North Carolina Libraries, 46 (3), 132-135.
-    Wu, Mu-Chen (2008). A Study for University Library Marketing Indicators Model in Digital Age. The Business Review, Cambridge. Hollywood:Summer. 10 (1), p 165.
-    Yeu, c. And et all. (2012).A Comparative Study on International Marketing Mix in china and india. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, p 1054 – 1059