فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة شخصی حجة الاسلام و المسلـمین محمـد حسن علّامـــی، اهـدایی به کتابخانة آستان قدس رضوی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری (گرایش کتب خطی) و رئیس بخش

چکیده

تاریخ مستندکتابخانه به‌نحوی با تاریخ وقف، مرتبط و عجین شده است. از این رو معرفی واقفان و شمه‌ای از ترجمة احوال آنان به‌همراه شناسایی و فهرست کتب خطی وقفی هر یک، از جمله اهداف اولیة پژوهشگران کتابخانه آستان قدس رضوی است. بر همین اساس در نوشتار زیر شرح احوال «شادروان حجة الاسلام حاج شیخ محمد حسن علّامی» و فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة‌ شخصی ایشان که در سال 1382 وقف کتابخانة سرکار فیض آثار رضوی علیه‌السلام شده ارائه گردیده و امید است معرفی‌هایی از مجموعه‌های دیگر واقفان، بتدریج تهیه و به اطلاع محققان فرهیخته رسانده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


اکثر علمای امامیه در طول حیات درخشان خویش بنا به ضرورت دسترسی آسان به منابع، به تدریج مجموعه‌های نفیسی از کتب خطی را جمع‌آوری نموده‌اند و از این رهگذر نام نیک آنان علاوه بر مؤلّف و نویسنده، به عنوان صاحب کتابخانه نیز شهرة تاریخ گردیده است. از این رو بعد از حیات آنان در بسیاری از کتب و رسائل در هنگام ذکرو نقل مطلبی علمی، به نحوی از انحا از نسخه یا نُسَخ موجود در کتابخانة ایشان یاد شده است که بعضاً در سایة وقایع و حوادث ناگوار تاریخی، اینک اثری از آن کتابخانه بر جای نمانده است.

اما با این همه در بررسی مختصردرتاریخ وقف و اهدای مجموعه‌ها در کتابخانه‌های مشهور موجود، نام جاودانة علمایی ملاحظه می‌شود که در زمان حیات خویش یا بعد از رحلت، حسب الوصیة ایشان یا حتی به رغم نبود وصیّت بر اساس نیّت خیر فرزندان، کتابخانة شخصی آنان تا زمان حاضر موجود است و علاوه بر صدقة جاریه برای آنان، یاور مناسبی در تحقیقات و پژوهش‌های دیگران گردیده است که بالطبع شاهد مثال این مهم بیش از هرمکان، در کتابخانة «سرکار فیض آثار حضرت رضا» (علیه آلاف التحیه و الثنا) مشاهده می‌گردد. زیرا با مروری اندک بر تاریخ کتابخانه، نام کتابخانه‌های علمای خیر‌اندیش بسیاری در حافظة تاریخی کتابخانه باقی مانده و روشنی‌بخش حیات طیبة وقف است؛ از قبیل «ابن خاتون عاملی» (قرن 11 ق)، «شیخ (محمد بن حسین) بهایی عاملی» (1031ـ913 ق) و «قاضی نورالله شوشتری» (1019ـ 956 ق) که نام تمامی آنان مقالة مستقل و مفصلی را می‌طلبد ـ این زمان بگذار تا وقت دگر.

در میان جمع غفیر واقفان معاصر اخیر، نیکنامانی همانند زنده‌یادان «حجة الاسلام محمد حسن علّامی»، «حجة الاسلام علی بن محسن علی یاری غروی»، «دکتر محمد تقی مقتدری»، «استاد زین‌الدین جعفر زاهدی» و دیگران مجموعه‌های معتنابهی را تقدیم آستان جانان نموده‌اند که تلاش داریم به صورت مختصر و الفبایی، کتب خطی آنان را معرفی نماییم تا ضمن اطلاع‌رسانی زود هنگام به اصحاب پژوهش و تحقیق، ذکر جمیل سپاس و تقدیری به محضر خاندان آنان باشد، بمنّه و کرمه.

فقیه پارسا، شادروان «حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن علّامی» فرزند «حاج محمد صادق تاجر اصفهانی» از معاریف تجار اصفهان است که به کرمانشاه مهاجرت نمود. وی در هنگام سکونت پدر در بلدة کرمانشاه، سال 1305 هـ. ق. پا به عرصة گیتی نهاد و برخلاف اخوان دیگر که ادامه‌دهندگان حرفة پدر بودند، علاقة زایدالوصفی به تحصیل علوم دینی داشت. از این رو بعد از گذراندن مقدمات در همان شهر، برای تحصیلات عالیه خصوصاً سطوح فقه و اصول، به نجف اشرف عزیمت کرد و در آنجا از محضر بزرگانی همانند «آقا ضیاءالدین عراقی» (1321ـ1240 هـ . ق )، «سید ابوالحسن اصفهانی» (1335ـ1246هـ . ق.) و«آخوند ملا کاظم خراسانی» (1329 ـ 1255 هـ . ق) کسب فیض نمود و نهایتاً در سنة 1335 ق. به کرمانشاه مراجعت و ضمن تدریس و تربیت شاگردان، حیات لطیف خویش را سپری کرد تا آن که در تاریخ چهارم محرم الحرام 1394 مسافر دیار جاودان شد و در مقبرة خانوادگی واقع در صحن مسجد المهدی یا مسجد ترک‌ها (مسجد وکیل‌ الدوله سابق) کرمانشاه، روی در نقاب خاک کشید ـ رحمة الله علیه رحمةً واسعةً.

کتابخانة شخصی مشارالیه شامل3 نسخه قران خطی، 87 نسخه کتاب خطی و یک نسخه دستنویس است که توسط فرزند ایشان (جناب آقای «مهندس عبدالحمید علّامی» ساکن تهران) در اسفند 1382 به کتابخانة ثامن الائمه حضرت رضا علیه السلام وقف و اهدا گردید، تقبل ا… منه.

اینک چنان که‌گذشت تلاش خواهد شد کتب خطی نامبرده به صورت مختصر معرفی گردد، و به شیوة فهرست الفبایی مشتمل بر عنوان کتاب، زبان و موضوع آن، نام مؤلّف، شمارة ثبت کتاب در کتابخانه، نوع خط و نام کاتب، تاریخ و محل تحریر، تعداد برگ، و ذکر کمال و نقص نسخه، معرفی کنیم و اطلاعات کتابشناسی و نسخه‌شناسی نسخه‌ها را برای اصحاب تحقیق، ضبط نماییم. بدیهی است اطلاعات تفصیلی آن‌ها در مجلدات فهارس کتابخانه به اطلاع خواهد رسید.

اختصارات:

نل = ناقص الاول.

نر = ناقص الآخر.

نف = ناقص الطرفین.

گ = برگ.

ر. ک. به = رجوع کنید به:

 


 

 

احکام الهمزه

عربی، نحو از…؟

30171 (نستعلیق تحریری، 13 ق. کامل، 4 گ)

اخبار النبی (ص)

عربی منظوم، اخبار. از…؟

30239 (نسخ، 13 ق. نل)

اربعین

عربی، اخبار. مؤلّف: شیخ سعدبن ابراهیم بن حسن بن عل اربلی ]در نسخه اردبیلی آمده[ (قرن 8 ق)

30183 (نسخ حسن بن احمد بن زین‌الدین هجری احسایی 1225 ق، 9 برگ کامل)

ارجوزه (ـ فی محاسن الآداب)

عربی، اخلاق. از سید علیخان مدنی دشتکی ( ـ1120 ق)

30186 (نسخ حسن بن احمد بن زین‌الدین هجری 13 ق، 9 برگ، کامل)

الارشاد ـ (فی معرفة حجج الله علی العباد)

عربی، اخبار. از شیخ محمد بن نعمان مفید (338ـ417 ق.)

30193 (نستعلیق 13 ق، کامل)

ارشاد الاذهان

عربی، فقه، از علامه سدیدالدین حسن بن یوسف حلّی (648ـ 726 ق.)

30192 (نسخ عبدالله، 906 ق. کامل)

30198 (نسخ 10 ق، نر)

اسرارالشهاده

عربی، اخبار. از سیّد کاظم بن قاسم رشتی  (- 1259 ق) در جواب سؤال حاج عبدالوهاب قزوینی در بیان اسرار واقعه طف.

30165 (نستعلیق، 13 ق، 13 برگ، کامل)

الامالی = مجالس

عربی، اخبار. از ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ( ـ381 ق)

30181 (نسخ، 11 ق، کامل، نسخه مصحَّح و در 1229 ق در تملک شیخ احمد احسایی بوده)

الانظار المحکمه = حاشیه بر عروة‌الوثقی؟

عربی، فقه، از آقا ضیاءالدین عراقی.

تاریخ تألیف 20 رمضان 1338 ق. نام کامل مؤلف «محمد نبی بن میرزا محمد علی بن میرزا آقا بن میرزا عبدالرضا بن عبدالرزاق» در این نسخه ضبط شده.

30230 (نسخ تحریری، 1338 ق، نل)

تحفة حاتمی

فارسی، ریاضی، از شیخ (بهاءالدین محمد بن حسین) بهایی عاملی (ـ 1031 ق). شامل هفتاد باب در معرفت اسطرلاب.

‌30173 (نستعلیق‌محمد‌حسین‌بهجت  1246ق،‌ ‌نل، 24گ)

تحفة الذاکرین

فارسی، اخبار. از حاجی محمد کرمانشاهی بن علی محمد مازندرانی در فضائل خمسه طیبه تألیف در 1278 ق.

30223 (نستعلیق مخلوط به شکسته مؤلّف، 13 ق، کامل)

تحفة القراء

فارسی، تجوید. از ملا مصطفی بن ابراهیم قاری. تاریخ تألیف: 1067 ق، در مکه معظمه بنام شاه عباس دوم.

30208 (نسخ محمد حسین بن محمد رضا فراهی 1274 ق، کامل)

تقریرات الاصولیه

عربی، اصول فقه. از آقاضیاءالدین عراقی (1278ـ1361 ق). مقرَّر: صفرعلی عراقی.

30199 (نسخ تحریری صفر علی عراقی 1336 ق، نل)

تمهید القواعد (ـ فی شرح قواعد التوحید)

عربی، عرفان. از صائن‌الدین علی ترکه اصفهانی. متن از صدرالدین محمد ترکه اصفهانی.

30175 (شکسته‌نستعلیق‌علی‌اکبر،       ‌1304ق، ناقص)

تهذیب الاحکام

عربی، اخبار. از شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (385ـ460 ق)

30149 از صلوه تا آخر قرار (نسخ محمد بن‌محمد‌طاهر‌حسینی‌خوراسکانی،    ‌1069 ق اصفهان، کامل)

30144 ج اول تا زکوة (نسخ محمد حسن بن حسین بن حاجی سلطان 1137 ق. کامل، مصحَّح)

جلاء العیون

فارسی، اخبار. از علامه (محمد باقر بن محمد تقی) مجلسی (1037ـ1110 ق)

30146 (نستعلیق 13 ق، نر)

جُنگ

فارسی، ادعیه، جامع: شریفه بنت بی‌بی ملّا شامل تعویذات، دفع آفات، دعاء تعلیمی جبرئیل به پیامبر(ص).

30204 (نسخ جامع 1011 ق. نل)

جنگ اشعار

عربی، ادبیات. اثر طبع حسن بن احمد بن زین‌الدین احسایی هجری (13ق).

30185 (نسخ ناظم، 13 ق، کامل)

جواب المسائل

عربی، عقاید، مجیب: شیخ احمد احسایی در جواب ملا رشید و دیگران.

30188 (نسخ 13 ق، کامل، 40 گ)

جواب المسائل

عربی، حکمت ـ از شیخ احمد احسایی    ( ـ 1241 ق)

در جواب سید ابوالحسن جبارانی در حقیقة عقل و نفس.

30172 (نسخ 13 ق، کامل: 7 گ)

حاشیه بر تهذیب المنطق

عربی، منطق. از ملا عبدالله بن شهاب‌الدین حسین یزدی شهابادی          ( ـ 981 ق)

30219 (نسخ 1257 ق، نر. متن تهذیب در صدر اوراق کتابت شده)

حاشیه بر شرح جدید تجریدالعقاید

عربی، حکمت. از شمس‌الدین محمد خفری ( ـ 942 یا 957 ق) تعلیقات بر شرح ملاعلی قوشجی است.

30218 نستعلیق‌علیدوست‌گیلانی1022ق، کامل، نسخه در 1306 ق در تملک میرزا تقی طهرانی بوده)

حاشیه برشرح شمسیه

عربی. منطق. از میر سید شریف جرجانی ( ـ 816 ق). تعلیقات بر شرح قطب‌الدین رازی است.

30226 (نسخ فخرالدین بن میرزا حسین حسینی 1070 ق. نل)

30213 (نسخ 11 ق، نر، فاقد مقدمه است).

حاشیه بر فوائد الضیائیه

عربی، نحو. از ملا عصام‌الدین ابراهیم بن محمد بن عربشاه اسفراینی ( ـ 943 ق) تعلیقات بر شرح ملا عبدالرحمن جامی بر کافیه ابن حاجب است.

30169 (نستعلیق 13 ق، نر، 8 گ)

حاشیه بر فوائد الضیائیه

عربی، نحو. از سید نعمت الله بن عبدالله جزائری شوشتری ( ـ 1112 ق)

30220 (نستعلیق، 13 ق، نل)

حاشیه بر کافی

عربی، اخبار. از ملامحمد امین بن محمد شریف استرابادی اخباری ( ـ 1036 ق در مکه).

30153 اصول (نسخ 1096 ق، کامل).

حاشیه بر کافی

عربی، اخبار. از رفیع‌الدین محمد‌بن‌حیدر‌طباطبائی‌نائینی معروف به میرزا رفیعا ( ـ 1080 ق) متن از         ثقة الاسلام کلینی

30154 (نسخ 1096 ق، کامل)

الحقایق فی اسرارالدین

عربی، اخبار. از ملامحسن (محمد بن شاه مرتضی) فیض کاشانی (ـ 1091 ق)

30212 (نسخ 12 ق، کامل. نسخه در 1208ق، در تملک شیخ احمد احسایی بوده است).

الخطب

عربی، اخبار. از …؟

30225 (نسخ 12ق. نل. بیاضی، نسخه توسط علامه مجلسی تکمیل و تصحیح شده)

خلاصة الاذکار

عربی، ادعیه. از ملامحسن (‌محمد بن شاه مرتضی) فیض کاشانی ( ـ 1091 ق)

30216 (نسخ محمد بدیع بن شریف‌الدین، 1079 ق،کامل)

الدرة الغرویه

عربی، فقه منظوم. از سید محمد مهدی بحرالعلوم طباطبائی بروجردی                 ( ـ 1212ق)

30187 (نسخ یوسف بن حسن به احمد بن زین‌الدین هجری احسایی 1246 ق، 55 گ، کامل)

دستورالعمل و تصحیح جداول (ـ شرح زیج الغ بیگ)

فارسی، هیأت و نجوم. از محمود بن محمد مشهور به میرم فرزند قاضی‌زاده رومی، تألیف 904 ق جهت سلطان با یزید بن سلطان محمد

30201 (نسخ 10 ق، در حیات مؤلف، نل)

ربیع الاسابیع

فارسی، ادعیه. از علامه‌محمد باقر بن محمد تقی‌مجلسی ( ـ 1110 ق)

30209 (نسخ علی‌بن‌محمد‌ابهری، 1126ق، کامل)

رشح السحاب (ـ فی شرح نظم الحساب)

عربی، ریاضی. از ملامحسن بن محمد طاهر قزوینی (12 ق.) ناظم: قوام‌الدین سیفی قزوینی، متن از شیخ بهایی.

30166 (نسخ محمد حسین مهر، 1241 ق. ظهر برگ اول یادداشت وقف بخط محمد حسین بهجت بن نظر علی کرمانشاهی در 1245 ق کتابت شده)

زادالمسافرین

فارسی، طب. از محمد مهدی بن علینقی شریف

تألیف: 1141 ق.

30206 (نستعلیق محمد الموتی 1236 ق، نف)

زبدة الطب = زبدة الکامل

فارسی، طب منظوم. اثر طبع حکیم شرف‌الدین در 910 ق.

30194 (نستعلیق 13 ق، کامل)

سؤال و جواب

فارسی، نجوم. از…؟ در بیان اصول علم هیأت.

30197 (نستعلیق 13 ق، کامل)

سیر و سلوک = وصول حق

فارسی، عرفان ـ از میرزا ابوالحسن بن اسماعیل محقق اصطهباناتی شیرازی (قرن 14 ق)

30158 (نستعلیق محمد باقر 1311 ق، 1 برگ)

شافیه

عربی، صرف. از ابوعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن حاجب مالکی ( ـ 646 ق).

30224 (نسخ 11 ق، نل، 75 گ)

شرایع الاسلام

عربی، فقه امامیه، از محقق (جعفر بن حسن) حلّی ( ـ 676 ق.)

30150 (نسخ صدرالدین عبدالله بن صفی‌الدین علیا 1076 ق. از اول تا وصایا)

شرح جدید تجرید الاعتقاد

عربی، حکمت. از علاءالدین علی قوشجی  ( - 879 ق). متن از خواجه نصیرالدین محمد طوسی ( ـ 672 ق)

30151 (نستعلیق محمد یوسف طالقانی 1035 ق، نل از جواهر تا آخر)

 30152 (نسخ 12 ق، نف، جواهر و اعراض)

شرح حدیث «ان الله تبارک و تعالی نور محمد...»

عربی، اخبار. از آقا محمد کریم خان کرمانی ( ـ 1228 ق) در جواب حاج محمد علی رشتی

30164 (نسخ 13 ق، کامل)

شرح حدیث حقیقت

عربی، اخبار. از میرزا ابوالحسن بن اسماعیل محقق اصطهباناتی شیرازی (قرن 14 ق)

30156 (نستعلیق محمد باقر 1310 ق، 8 برگ)

شرح حدیث حقیقت

فارسی، اخبار. احتمالاً از میرزا ابوالحسن محقق اصطهباناتی شیرازی (قرن 14 ق)

30157 (نستعلیق محمد باقر 1311 ق، 3 برگ)

شرح دعاء کمیل

عربی، ادعیه. از میرزا ابوالحسن بن اسماعیل محقق اصطهباناتی شیرازی بنام اویس‌ میرزا قاجار.

30155 (نستعلیق محمد باقر، 1311 ق، کامل)

شرح زیارت جامعه کبیره

عربی، ادعیه. از…؟

30161 (نسخ 13 ق. نف)

شرح شرایع الاسلام

ر. ک. به: مدارک الاحکام

شرح فوائد

عربی، حکمت. شرح و متن از شیخ احمد بن زین‌الدین احسایی ( ـ 1243 ق).

30182 (نستعلیق 13 ق، نف)

شرح مختصر تلخیص المفتاح

عربی. معانی و بیان. از سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی ( - 792 ق). متن از جلال‌الدین محمد خطیب دمشقی ( ـ 739 ق)

30214 (نستعلیق 10 ق، کامل)

شرح المکتسب

ر. ک. به: نهایة الطلب

شرح هدایة الحکمه

عربی، حکمت. از قاضی میرحسین بن معین‌الدین میبدی ( ـ 910 ق). تاریخ شرح: 880 ق. متن از اثیرالدین ابهری.

30217 (نستعلیق 10 ق. برگ اول ناقص).

30210 (نسخ حسن خاکساری 12 ق در شیراز، کامل. ظهر برگ اول یادداشت ملااحمد بن آقا محمد علی کرمانشاهی در 1209 ق کتابت شده و نسخه به سال 1209 ق در تملک ملا عبدعلی بن نامدار بحرانی ودر1302 ق در تملک دکتر ابوالقاسم طبیب بنارسی در کرمانشاه بوده)

صفیحه

عربی، اسطرلاب و نجوم، از شیخ بهاءالدین محمد بن حسین بهایی             ( ـ 1031 ق)

30174 (نستعلیق محمد حسین بهجت 1246 ق. 5 گ)

عدة الداعی (... و نجاح الساعی)

عربی، ادعیه. از جمال‌الدین ابوالعباس احمد بن فهد حلی ( ـ 841 ق). تألیف: 801 ق

30215 (نستعلیق صدرالدین محمد بن محمد شفیع صفوی 1081 ق.)

غرایب القرآن (ـ و رغائب الفرقان)

عربی، تفسیر. از نظام‌الدین حسن بن محمد نیشابوری (قرن 8 ق)

30190 ازآل‌عمران تا براءة (نستعلیق11 ق)

فضائل امیرالمومنین (ع)

عربی، اخبار. از…؟

30184 (نسخ حسن هجری بن شیخ احمد بن زین‌الدین احسایی، 13 ق، نر، 10 برگ)

الفواید

عربی، نحو، از…؟

30170 (نستعلیق 13 ق، 5 برگ، نر)

الفواید الضیائیه = شرح کافیه

عربی. نحو. ازملاعبدالرحمن‌جامی          ( ـ 898 ق)

متن از ابن حاجب.

30202 (نسخ میرزا محمد بن حاجی نظر سنجانی، 1242 ق)

قرابادین

فارسی، طب. از…؟

30162 (نسخ 13 ق، نف)

القرعه (رسالة فی ـ )

عربی، علوم غریبه. منسوب به امام صادق (ع)

30200 (نسخ 1325 ق. کامل)

کافی

عربی، اخبار. از ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی ( ـ 328 ق)

30180 فروع و حجت (نسخ 11 ق، نف)

الکشاف ( ـ عن حقایق التنزیل)

عربی، تفسیر. از علامه جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری ( ـ 538 ق)

30145 از سوره. مص، تا احزاب (نسخ ق، نسخه در 1226 ق در تملک عبدالعزیز بن احمد بن ناصر بود)

مبادی الاصول

عربی، اصول فقه. از علامه سدید الدین حسن بن یوسف حلّی ( ـ 726 ق).

30191 (نسخ ابراهیم بن محمد روضه‌خوان باشی، 1269 ق. کامل)

مجالس

ر. ک. به: الامالی

مجربات

فارسی، طب. از …؟ مؤلف از ذخیره خوارزمشاهی و اغراض الطبیه بسیارنقل دارد.

30222 (نسخ، 10 ق، نف)

مجربات

فارسی، طب. از محمد مهدی بن علینقی شریف (قرن 12 ق)

30205 ( نستعلیق 1236 ق، کامل)

مجمع‌البیان ( ـ لعلوم القرآن)

عربی، تفسیر. از ابوعلی فضل بن حسن طبرسی ( ـ 548 ق)

30147 از براءه تا یوسف (نسخ 11 ق، نر)

مختصر النافع

عربی، فقه امامیه، اصل و شرح از نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلّی ( ـ 676 ق.) کتاب شرح مختصر شرایع مؤلف است.

30211 (نسخ، 10 ق، نف)

مدارک الاحکام (ـ فی شرح شرایع الاسلام)

عربی، فقه امامیه. از سیدمحمد بن علی عاملی ( ـ 1009 ق) تاریخ شرح: 998 ق.

متن از محقق حلی مذکور فوق است.

30189 ج اول (نسخ، 1224 ق. کامل)

مرآة العارفین

عربی، عرفان. از صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی

30177 (شکسته نستعلیق علی اکبر 1305 ق 4 برگ)

معارج القدس

عربی، حکمت. از امام محمد بن محمد غزالی طوسی ( ـ 505 ق)

30221 (نسخ 10 ق، نر)

معجون الهی

ر. ک. به: مهیج الاشواق

مفاتیح الشرایع

عربی، فقه امامیه. از ملامحسن (محمد بن شاه مرتضی) فیض کاشانی ( ـ 1091 ق)

30178 عادات و معاملات (نسخ محمد ابراهیم بن حسن رضا، 1192 ق در کاشان)

مقالات الاصول

عربی، اصول فقه. از آقا ضیاءالدین عراقی (1278 ـ 1361 ق)

30231 (نسخ تحریری 14 ق. نل، حواشی نسخه به قلم مؤلف).

مقالة فی علل الجرب

فارسی، طب. از محمد حسین بن نظر علی طبیب

30196 (نستعلیق مؤلف 13 ق، 2گ)

مناسک حج

فارسی، فقه امامیه. از …؟

30228 (نستعلیق 10 ق، نف)

مناسک حج

فارسی، فقه امامیه. از حسین بن حسن جیلانی جهت سلیمانقلی بیگ

30203 (نستعلیق 12 ق، کامل. ظهر برگ اول یادداشت وقف به‌خط میر محمد تقی رضوی آمده).

مناقب امیرالمؤمنین (ع)

عربی، اخبار. از …؟

30227 (نسخ حسن بن شیخ احمد احسایی 1225 ق، نل)

من لایحضره الفقیه

عربی، اخبار. از شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (381 ق)

30148 (نسخ 1070 ق برگ آخر اجازة علامه مجلسی به سید عزیزالله جزائری در شعبان 1073 ق موجود است.)

مهیج الاشواق = معجون الهی

فارسی، عرفان، از آقا محمود بن محمد علی کرمانشاهی ( ـ 1271 ق.)

30160 (نستعلیق 1247 ق، کامل، نسخه مسوده اصلی مؤلّف به شماره 38 در کتابخانه جلیلی کرمانشاه موجود است.

نسبة الدوائر (رساله فی... )

فارسی، ریاضی. از …؟ تالیف: قرن 11 ق.

30167 (نستعلیق 13 ق. 4 برگ)

النصوص ( ـ فی تحقیق الطعه المخصوص)

عربی، عرفان. از صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی

30176 (شکسته نستعلیق علی اکبر 1305 ق 16 برگ)

نظم اللئالی

فارسی، تجوید منظوم. از سیدابوالقاسم قاری

تاریخ نظم: 1061 ق.

30207 (نسخ 1274 ق. 19 برگ)

النهایه

عربی، فقه امامیه. از شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی ( -460 ق)

30179 (نسخ مشکول ابوالرضا محمود بن بدر، 19 شوال 561 ق، موجودی: از اواخر جزء اول تا اواخر جزء دوم، نسخه در جمادی الاول 697 ق توسط محمد بن جهیم قراة شده و زین‌الدین علی بن حسین بن مبارک نزد محمد یحیی بن احمد بن یحیی بن حسین بن سعید حلی مذلی در 689 ق سماع کرده)

 

نهایة الطب ( ـ فی شرح المکتسب)

عربی، کیمیا، از شیخ ابوالقاسم محمد عراقی

30163 (نستعلیق 13 ق، کامل)

و با ( رساله فی ـ )

عربی، طب. از محمد حسین بن نظر علی طبیب

30195 (نستعلیق جامع، 1262 ق، 5 برگ)

وجودیه

فارسی، حکمت و عرفان، از سید نعمت‌الله جزائری ( ـ 1112 ق)

30159 (نستعلیق محمد باقر، 1311 ق 2 برگ)

وصول حق (رساله ـ )

ر. ک. به: سیر و سلوک

وقف‌نامه منشی استرآبادی

فارسی، تاریخ. از میرزا مهدیخان منشی استرآبادی (قرن 12 ق)

30168 (نسخ 13 ق، 4 برگ)

 

 

 

       
   
 
   

تصویر1. النهایه-30179 (نمونه قرائت و سماع در 689 ق.)

 

 

       
   
 
   

تصویر2. صفحه‌ای از کتاب من لایحضره الفقیه-30148 (نمونه دستخط علامه مجلسی)

 

 

       
   
 
   

تصویر3. رشح الحساب-30166 (یادداشت وقف محمد حسین بهجت)

 

 

       
   
 
   

تصویر4. مقالات الاصول-30231 (نمونه دستخط آقا ضیاء عراقی)