سطح توصیف منابع شبکه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی بنیاد دایره المعارف اسلامی

چکیده

توسعه و به‌کارگیری قالب‌های ابرداده‌ای برای توصیف و کشف منبع، خصوصاً در شبکة جهانی وب، از مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه‌های درگیر در سازماندهی منابع الکترونیکی می‌باشد. این قالب‌های ابرداده‌ای از سطوح مختلف غنا در سطح توصیف برخوردار هستند که در آن میان «طرح ابرداده‌ای هستة دوبلین» اهمیت ویژه‌ای در توصیف الکترونیکی به طور اعم و منابع وب به طور اخص دارد. سادگی عناصر تعریف شده در این قالب، امکان خلق پیشینه‌های طرح کدگذاری عنصر، امکان پالایش عناصر ابرداده‌ای و خلق پیشینه‌های ابرداده‌ای با سطوح بالاتر توصیف را فراهم می‌کنند. این مقاله ضمن معرفی توضیحگرهای ابرداده‌ای هستة دوبلین، دید زبانشناختی نسبت به عبارات هسته دوبلین را با، و بدون توضیحگرها مورد اشاره قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها