دانشورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و مشاور تالار محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

چکیده

دانش و حرفة کتابداری در عصر حاضر دچار تحولی شگرف شده است، به گونه‌ای که دیگر نام این دانش یعنی کتابداری با عنایت به معنای لغوی و سنتی‌اش به تدریج رسایی خود را از دست داده. از این‌رو شایسته است در پرتو تغییرات فراوانی که در این حوزة علمی رخ داده است نامی به گستردگی دامنه‌اش بر آن نهاده شود.
در این گفتار امتیازهای گزینة «دانشورز» به تفصیل شرح داده شده.

کلیدواژه‌ها