وجین: ضرورت پویایی کتابخانه‌ها در مجموعه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، با بیان اهمیت وجین در فعالیت‌های کتابخانه، به مهم‌ترین راهکارهای موجود در این زمینه اشاره شده، و با بیان فواید آن برای کتابخانه‌ها، برخی از موانع و مشکلات موجود در این زمینه برشمرده می‌شود. در پایان نیز به جایگاه آن در فعالیت‌های آینده کتابخانه اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها