انسان مترجم و ترجمة ماشینی: بررسی موردی مشکلات ماشین ترجمة انگلیسی به فارسی «پدیده»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی زبانشناسی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

هدف از نگارش این مقاله آن بود تا دست‌کم بخشی از مشکلات ترجمه ماشینی، مشخص و ریشه‌یابی گردد. یافته‌ها حاکی از آن بود که «پدیده» در حال حاضر دارای مشکلات فراوانی است که ریشة آن‌ها را در سه چیز می‌توان جستجو کرد: 1) نبود زبانشناسان مجرب در گروه برنامه‌نویسان؛ 2) نحوـ‌ محوربودن تئوری زبانی؛ 3) نبود قدرت تعقل و تفکر در ماشین‌های ترجمه. ضمناً مشخص گردید که مشکلات نوع اول را می‌توان با به‌کارگیری نیروی متخصص رفع نمود. مشکلات نوع دوم با تجدیدنظر در تئوری زبانی و توجه به معنا قابل رفع است، اما- دست‌کم در شرایط کنونی- نمی‌توان قدرت تعقل و تفکر را به ماشین داد و بنابراین مشکلات مربوط به مورد 3 قابل حل نیستند. با وجود این، نتیجه‌گیری شد که برای ترجمة متون اینترنتی و حجم زیادی از اطلاعات، بویژه وقتی هدف درک کلیات متن باشد، استفاده از ماشین به جای انسان هم راحت‌تر است و هم سریع‌تر و معقول‌تر.

کلیدواژه‌ها