قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

در این نوشته زیربنای فکری و جنبه‌های عملی قانون برادفورد تشریح شده است. تفاوت مقوله‌بندی سن‍ّتی با مجموعه‌های نامعین «لطفی‌زاده» شرح داده شده، اندیشه‌های «کارل پیرسون» دربارة «مسئلة بنیادی علم» آورده شده، به «داده‌های پرت» از دید «بارنت» و «لوئیس» پرداخته شده و با تکیه بر این موارد، گزارشی از یک بررسی که در دانشگاه لویزیانا در پیوند با انتخاب مجلات شیمی توسط اعضای هیئت علمی و مقایسه آن با «آی‌اس‌ای» انجام شد، ارائه گردیده و نتیجه گرفته شده است که مجموعه‌های برادفورد نیز نامعین هستند و سرانجام چند شیوه برای مهارکردن «داده‌های پرت» آورده شده و اعلام شده است که نظریة احتمالات و نظریة مجموعه‌های نامعین متناقض نیستند، اما قالب‌هایی مکمل برای تجزیه و تحلیل به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها