مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی رایانه - کتابخامه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز

چکیده

نمایه‌سازی معانی پنهان روشی است که اطلاعات را در قالب معانی ذخیره می‌کند، و از رابطة پنهان میان اصطلاحات و متن استفاده می‌نماید. در این روش معایب توجه به اصطلاح در یک سند به صورت منفرد، برطرف می‌گردد. در نظام بازیابی که به این روش فراهم می‌آید، به‌جای تطبیق لغوی اصطلاحات کلیدی، رابطة معنایی میان اصطلاحات نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله، نظریه و کاربردهای نمایه‌سازی معانی پنهان در نظام‌های بازیابی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها