کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران / مترجم

چکیده

در این مقاله، با تعریف ارگونومی و بیان تاریخچه‌ای از آن، صدمات و ناراحتی‌های ناشی از شرایط و محیط کار بررسی شده‌اند و به شناسایی مشکلات محیط کاری و راه‌حل‌های آن با استفاده از اصول ارگونومیک و با تأکید بر محیط کتابخانه‌ای پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها