ارتباط حرفه‌ای از طریق وب‌سایت کتابخانه مروری بر متون موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه امام رضا (ع)

چکیده

این مقاله پس از ارائة مختصری از تاریخچة رسانة نوین، بر تعیین اهداف وب‌سایت، و بر بازدیدکنندگان، کاربران، نیازهای اطلاعاتی، محیط فنی و آموختن از دیگران تاکید دارد. محتوا، ساختار، نگارش صفحات وب، طرح کلی وب‌سایت ازجمله طول صفحه، عرض صفحه و متن الگوی صفحه، نویسنده صفحه، سازوکار بازخورد، تصاویر، کاوش، موتورهای جستجو، فراپیوندها، قاب‌ها، آزمون کیفیت، و قابلیت استفاده، موارد دیگری هستند که در این نوشته تشریح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها