نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشجوی دوره دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از هوش مصنوعی برای طراحی نظام‌های هوشمند استفاده می‌شود، با این هدف که رفتار هوشمندانة بشر را تقلید نمایند و به او در کارها کمک کنند. با گذشت زمان به سمت نظام‌های هوشمندتر پیش می‌رویم. در حوزة کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز نظام‌های هوشمندی طراحی شده‌اند، اما هنوز ساده و مبتدی‌اند و اکثراً توسط افراد غیرکتابدار تهیه شده‌اند. از این نظام‌ها می‌توان در بسیاری از فعالیت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی از جمله امانت، بازیابی اطلاعات، خدمات مرجع، و ... بهره گرفت. لازم است که کتابداران با طراحان نظام‌های هوشمند همکاری کنند تا به نظام‌هایی منطبق با نیازهای کتابخانة خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها