نقش کتابدار دیجیتالی در مدیریت نظام‌های اطلاعات دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و کارشناس پژوهش سازمان کتابخانه ها , موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده

ماهیت چندرسانه‌ای نسل آیندة کتابخانه‌‍‌های دیجیتالی نیازمند وجود کتابداران دیجیتالی است. کتابداران دیجیتالی اساساً کتابداران متخصصی هستند که کتابخانه دیجیتالی را مدیریت می‌کنند و نظم می‌بخشند؛ آنان عهده‌دار وظایف تخصصی همچون دیجیتالی‌کردن، ذخیره‌سازی، دستیابی‌پذیر کردن، استخراج دانش دیجیتالی، خدمات مرجع دیجیتالی، خدمات اطلاع‌رسانی الکترونیکی، هماهنگی در ادارة آرشیو و دسترسی آسان می‌باشند. کتابداران دیجیتالی محافظ شاهراه اطلاعاتی یا کتابخانة دیجیتالی جهانی هستند و به عنوان هماهنگ‌کنندة میان ماشین و انسان عمل می‌کنند. این مقاله همچنین نقش‌ها و وظایف یک کتابدار دیجیتالی را در بازیابی اطلاعات، تحویل محتوا و مرورکردن اطلاعات مورد تأکید قرار می‌دهد و تربیت و آموزش حرفه‌ای کتابداران در مدیریت نظام اطلاعاتی دیجیتالی را ضروری می‌داند؛ همچنین به وظایف میانجیگرانة کتابخانة دیجیتالی، و نقش‌ها، مهارت‌ها و قابلیت‌های کتابدار دیجیتالی در مدیریت نظام اطلاعاتی دیجیتالی در حوزه‌های مهم فناوری‌های تصویری، شناسایی نوری نویسه‌ها، زبان‌های نشانه‌گذاری، فهرستنویسی، فراداده، نمایه‌سازی چندرسانه‌ای و فناوری پایگاه‌ها، طراحی رابط استفاده‌کننده، برنامه‌نویسی و فناوری وب اشاره دارد. درنهایت از ایجاد شغل جدید «کتابدار دیجیتالی» برای مراقبت از کتابخانه‌های دیجیتالی و ادارة نظام اطلاعات دیجیتالی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها