دستنویس‌های آثار شیخ طوسی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و مصحح نسخ خطی

چکیده

در این نوشته، دستنویس‌های آثار شیخ طوسی که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شوند و نیز نگارش‌های پیرامونی آن‌ها‌ـ اعم از ترجمه، تلخیص و گزاره، معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها