برخی ملاحظات در جایگاه پرسش در فرایند پژوهش چگونه خلأ بین آنچه ما آموزش می‏دهیم وآنچه دانشجویان در عمل انجام می‏دهند را پر کنیم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه شیراز

چکیده

دانشجویان دورة‌ کارشناسی،‌ اهمیت تکالیف پژوهشی را به خوبی درک نمی‏کنند و به این فعالیت‌ها تنها با هدف گرفتن نمره (مانند امتحانات پایان ترم) می‏نگرند. علاوه بر این،‌ دانشجویان راهبردهای جستجوی اطلاعات را دنبال نمی‏کنند‌،‌ با فرایندهای پژوهشی آشنا نیستند و به طور کلی در انجام تکالیف پژوهشی که اساتید به آنان واگذار می‏کنند به کپی‏برداری روی می‏آورند. از جمله مسائل دیگر دانشجویان، ناآشنایی با فرایند پژوهش، نداشتن دانش وسیع دربارة رشتة‌ خود، ناتوانی در ارزیابی منابع موردنیاز و ناتوانی در انتخاب روش جستجوی سرعنوان موضوعی می‏باشد. از طرفی کتابداران نیز نمی‏توانند دانشجویان را در زمینة راهبردهای جستجوی اطلاعات و فرایندهای پژوهشی، به خوبی آموزش دهند، زیرا راهبردهای جستجوی اطلاعات و فرایندهای پژوهشی ارائه‌شده توسط کتابداران مناسب همة‌ رشته‏ها نیست. لازم است که کتابداران راهبردها و فرایندهای پژوهشی مختلفی را فراهم آورند تا این الگوها را در شرایط مختلف و در زمان نیاز به دانشجویان آموزش دهند. این مقاله به تفاوت‏های فرایند پژوهش محققان با فرایند پژوهش دانشجویان و به مشکل کتابداران در آموزش دانشجویان، یافتن یک موضوع و تعیین کانون آن، انتخاب یک روش جستجو، و ارزیابی سایت‌های وب می‏پردازد و به مواردی اشاره می‏کند که تاحدودی خلأ موجود را پر کند.

کلیدواژه‌ها