دانشگاه مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این نوشته امکانات فنی و شرایطی که راه‌اندازی کلاس مجازی، دانشگاه مجازی و کتابخانه مجازی را وارد محیط‌های آکادمیک کرده است، مورد توجه قرار گرفته‌اند. چالشهای نظام آموزشی در عصر اطّلاعات، نمودهای مختلف آموزش مجازی، چشم‌اندازها، کارکردها، سیر تکوین و عوامل تسریع‌کننده روند آموزش مجازی، مورد توجه قرار گرفته است. راهکارهای جهانی و تفاوتهای بین دانشگاه سنتی و دانشگاه مجازی تشریح شده، سه نمونه از دانشگاههای مجازی معرفی شده است. ساختار دانشگاه مجازی، ویژگیهای کارکردی کلاس مجازی، مزیتها و عیبهای محیط‌های آموزشی مجازی شرح داده شده است. راهبرد اصلی در نظام آموزشی کشور ایران، راهکار اجرایی تحقق آموزش مجازی، از جمله نیاز به برخورداری از کتابخانه مجازی برای ارائه آموزشی با کیفیت در دانشگاه مجازی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها