دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) - شماره پیاپی 21، فروردین 1382 
دانشگاه مجازی

صفحه 1-10

غلامعلی منتظر؛ محمد حسین دیانی


مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی

صفحه 23-32

فرناندا ماریا کامپوس؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی